L’Ajuntament de Barcelona millora la tecnologia dels sistemes de gestió del trànsit a les Rondes : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona millora la tecnologia dels sistemes de gestió del trànsit a les Rondes

03/04/2014

L’Ajuntament de Barcelona treballa per garantir una mobilitat eficient a la ciutat de Barcelona i en aquest sentit les Rondes de Barcelona són una de les vies principals de la ciutat a les quals es dedica una atenció prioritària. Per aquest motiu, el Govern Municipal treballa per millorar els sistemes de gestió i de mobilitat amb els quals compta la Ronda Litoral (B-10) i la Ronda de Dalt (B-20) incorporant-hi noves tecnologies que permetin avançar cap al concepte d’“smart city”. La intensitat mitjana diària de vehicles a les Rondes de Barcelona és de 260.627 vehicles (102.425 a la Ronda Litoral i 158.202 a la Ronda de Dalt).

 

Més barreres automatitzades

Durant aquest mandat el Govern Municipal ha donat un nou impuls al projecte iniciat l’any 2007 per incorporar barreres amb baixada i pujada automatitzada a les Rondes de la ciutat. Fins aquest mandat la ciutat comptava només amb dues entrades i una sortida de la Ronda Litoral amb barreres automàtiques, però l’Ajuntament de Barcelona ha decidit incrementar aquest sistema per tal d’assolir una major eficàcia per gestionar la mobilitat en cas d’incidència o d’accident.

Així, dins del nou contracte de manteniment de les rondes es va incloure la condició d’ampliar aquests sistemes de control i accés que quan hi ha incidències permeten millorar la gestió de la mobilitat i la seguretat en aquestes vies. D’acord amb això el 2012 es van posar 4 barreres més (que es van sumar a les 3 que ja existents) i el 2013 se’n han implantat 9 més, arribant fins a les 16 barreres automatitzades a la Ronda Litoral. El sistema permet activar automàticament l’obertura o tancament de les barreres a les entrades o sortides d’aquesta via. D’aquesta manera, quan es detecta algun incident a l’interior de la Ronda la Guàrdia Urbana de Barcelona i el Centre de Control de Trànsit avaluen la situació i en cas necessari efectuen el tancament físic de la barrera de manera immediata. Paral·lelament, per gestionar el volum de vehicles que no poden entrar a les Rondes s’activa un protocol que modifica la regulació semafòrica de l’entorn per garantir la fluïdesa viària en superfície. El sistema de control d’accessos inclou les barreres, balises lluminoses, panells de pre-senyalització i semàfors. Amb aquest sistema es guanya agilitat i rapidesa a l’hora de gestionar l’incident, evitant que més vehicles puguin entrar a la Ronda i quedar aturats a dins sense possibilitat d’evitar la congestió.

 

rondes_1

A dia d’avui, les rampes sobre les quals es pot actuar i fer un control d’accés automàtic, totes elles a la Ronda del Litoral, són les següents:

– En sentit Besòs: entrada 20; sortida 21; entrada 22; sortida 22; entrada 23; sortida 23; entrada 30; sortida 30

– En sentit Llobregat: entrada 21; sortida 21; entrada 22; sortida 22; entrada 23; sortida 23; entrada 24; sortida 30

L’objectiu del Govern Municipal és continuar ampliant progressivament aquest sistema, també a la Ronda de Dalt. Durant l’any 2013 es van dur a terme un total de 33 operacions de tancament automàtic de barreres sobre els diferents accessos provocades per incidències o obres o altres esdeveniments.

 

Tecnologia bluetooth

Des de finals del 2013 i amb l’objectiu de millorar el sistema de captació d’informació dels fluxos circulatoris en temps real s’han incorporat a les dues Rondes 38 sensors bluetooth que permeten recollir una extensa quantitat d’informació a temps real sobre el comportament del trànsit en aquestes vies. Aquests sensors possibiliten detectar el pas d’aquells vehicles que tenen algun tipus de dispositiu amb el bluetooth activat (“mans lliures”, navegador, telèfon mòbil) i d’aquesta manera determinar el temps que tarden a recórrer un itinerari entre dos punts equipats amb aquesta tecnologia. Aquesta iniciativa permet conèixer d’una banda, l’estat del trànsit i el temps de recorregut amb una major exactitud que les “espires” tradicionals, i de l’altra, possibilita un anàlisi més acurat de la informació viària relativa a l’origen i destí dels desplaçaments dels usuaris de les Rondes, assolint una major eficàcia en el sistema de gestió dinàmica. Els sensors no permeten la identificació dels vehicles.

 

rondes_2

 

Senyalització de recomanació de canvi de carril

En els propers mesos s’incorporarà una senyalització específica de canvi de carril a 8 entrades de la Ronda Litoral. La mesura té com a objectiu agilitzar la incorporació dels vehicles a l’interior de la via i millorar la fluïdesa viària. Mitjançant un sistema d’”espires” situades al subsòl de cada una de les rampes d’entrada el sistema detectarà si hi ha vehicles intentant accedir a l’interior de la Ronda i si s’ha format retenció a la rampa d’accés. En cas que aquesta situació coincideixi amb una situació de fluïdesa a la calçada central, el sistema activarà de manera automàtica aquests nous panells d’informació variable (situats abans de l’entrada a la via) en els quals s’indicarà als vehicles que circulen per l’interior de la Ronda que se situïn al carril del mig o al de l’esquerra per facilitar la incorporació d’aquells que estan a la rampa d’entrada.

rondes_3

rondes_4

 Compartiu aquest contingut