L’atur baixa en 1.336 persones a Barcelona a l’abril : Servei de Premsa

L’atur baixa en 1.336 persones a Barcelona a l’abril

06/05/2014

Barcelona tanca el mes d’abril amb 106.398 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC (1.336 menys que el mes anterior), el que suposa la xifra d’aturats més baixa des de 2011 i l’evolució mensual més favorable en un mes d’abril – tant en termes absoluts com percentuals – des de 2010.

Tots els àmbits territorials mostren una evolució decreixent de l’atur, i el descens mensual que experimenta aquest indicador a Barcelona (-1,2%) és igual al de la província però inferior als que experimenten Catalunya i Espanya (-2 i -2,3%, respectivament), àmbits on l’impacte estacional de la Setmana Santa sobre l’activitat turística és més elevat. En termes interanuals, la ciutat també registra una caiguda de l’atur, amb un total de 7.472 aturats menys (- 6,6 %) en relació a abril de 2013.

Per sexes, dels aturats a Barcelona el mes d’abril, 53.470 són homes (el 50,3% del total) i 52.928 dones (49,7%), després que l’atur masculí i femení experimentin un descens mensual similar (-1,3 i -1,2%, respectivament) que redueix la diferència entre el nombre d’homes i dones aturats a 542 persones.

Pel que fa a la variació interanual, l’atur masculí es redueix un remarcable -7,8% respecte a abril de 2013, mentre que el femení ho fa en menor mesura (-5,3%).

El quart mes de l’any l’atur es redueix a tots els grans sectors econòmics. En termes percentuals la seva disminució a la indústria (-1,6%) és lleugerament superior a les que registren el terciari i la construcció (-1,3 i -0,9%, respectivament), i en nombres absoluts destaca el descens de l’atur als serveis (1.096 persones). En canvi, el col·lectiu d’aturats sense ocupació anterior s’incrementa lleugerament (en un +0,8%).

Els serveis compten amb 81.520 aturats a la ciutat –el 76,6% del total-, la construcció en comptabilitza 10.383 (el 9,8%) i la indústria 10.049 (un 9,4%). D’altra banda, el nombre d’aturats sense ocupació anterior representa el 3,7% del total.

 

Bona evolució de la contractació

L’augment tant mensual com interanual de la contractació, el creixement dels contractes indefinits i la bona evolució de la contractació en el conjunt del primer quadrimestre de l’any –que assoleix el major volum acumulat des del 2008- són indicadors de la recuperació que comença a iniciar-se al mercat de treball, i que reflecteixen també les xifres d’atur registrat i l’augment de l’afiliació a la Seguretat Social.

En concret, en el mes d’abril s’han formalitzat 69.912 contractes a Barcelona, el que representa un increment del 4,8% respecte al mes de març. Respecte a l’abril de 2013, l’augment del nombre total de contractes signats a Barcelona és encara més favorable (+15,2%), assolint la millor variació interanual en el mes d’abril des del 2008.

Pel que fa a la contractació indefinida, els 9.433 contractes signats a la ciutat a l’abril suposen un augment mensual del 4,5%. Respecte a l’abril de 2013 el nombre de contractes indefinits creix de forma molt significativa a Barcelona (+26,2%).

La contractació acumulada en els quatre primers mesos de l’any a Barcelona assoleix els 266.548 contractes, el que suposa un augment rellevant (+9,7%) respecte al mateix període de 2013. A la ciutat, es tracta de la millor variació interanual de la contractació acumulada en el primer quadrimestre de tota la sèrie històrica –que comença el 2001- i el nombre de contractes més elevat durant els primers quatre mesos de l’any des del 2008.Compartiu aquest contingut