Sant Andreu aposta per enfortir el comerç de proximitat : Servei de Premsa

Sant Andreu aposta per enfortir el comerç de proximitat

07/05/2014

El govern municipal del districte de Sant Andreu ha elaborat un Pla de Comerç per tal d’enfortir el comerç de proximitat al territori i apostar per un comerç de qualitat. Aquest document, que s’ha presentat al Consell Plenari del Districte, presenta la realitat comercial del districte i les propostes d’actuació municipals.

Un dels principals objectius d’aquesta iniciativa és consensuar i compartir una visió estratègica del comerç de proximitat pels propers anys em l’àmbit del districte. Els objectius del pla són:

El regidor del districte de Sant Andreu, Raimond Blasi, ha explicat que “aquest pla de comerç del districte de Sant Andreu és una important aposta municipal que ens serveix per definir la visió comercial del territori i per proposar accions per a enfortir el teixit comercial amb un horitzó 2014-2019” i ha afegit que “per a la redacció i desenvolupament d’aquest pla hem comptat i comptarem amb la participació de les associacions de comerciants del territori”.

El Pla proposa 41 mesures concretes distribuïdes en 7 línies estratègiques:

El marc de referència d’aquest Pla és el full de ruta del districte i el Pla d’impuls i suport al Comerç de Barcelona, que es va presentar al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona al juliol del 2013.

Projecte pilot de mediació a la UE Sant Andreu

El Districte de Sant Andreu participa en la implantació del projecte pilot de mediació a la Unió Esportiva Sant Andreu, que compta amb el recolzament de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Girona. Aquest projecte té com a principal objectiu millorar les habilitats comunitàries i relacionals dels entrenadors per integrar de forma positiva als pares i les mares en la formació dels nens i les nenes i en el desenvolupament dels partits.

Gràcies a aquestes actuacions es pot evitar l’aparició de situacions que són negatives per als infants per la pressió que se’ls hi genera i que pot comportar la pèrdua de jugadors i jugadores per part del club. Els mediadors seran estudiants en pràctiques.

En el mateix plenari, es va informar favorablement el pla especial urbanístic per a la regulació del casal de barri de Can Portabella al carrer Virgili, 18. Aquest planejament preveu la rehabilitació i ampliació de l’edifici ja existent.Compartiu aquest contingut