Barcelona llança els Bons Compromís per fomentar la contractació de 1.340 persones amb difícil accés al mercat laboral : Servei de Premsa

Barcelona llança els Bons Compromís per fomentar la contractació de 1.340 persones amb difícil accés al mercat laboral

17/06/2014

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa els Bons Compromís, una important iniciativa innovadora que té per objectiu impulsar la creació d’ocupació a la ciutat mitjançant ajuts econòmics a les empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona compromeses amb la generació i manteniment de llocs de treball i la formació dels seus empleats. Amb aquesta mesura, el Govern municipal incentivarà la contractació de 1.340 persones residents a la ciutat que estiguin en situació d’atur i tinguin un difícil accés al mercat laboral amb la dotació d’un pressupost total de 22 milions d’euros.

El programa respon a la prioritat número u fixada per l’equip de govern: lluitar contra l’atur i construir els escenaris adequats per crear ocupació i facilitar el creixement econòmic. En aquest sentit, els Bons Compromís pretenen millorar les possibilitats de trobar feina dels ciutadans de Barcelona que no en tenen, ja que els treballadors contractats no només s’activaran professionalment i sumaran més experiència laboral, sinó que també rebran formació per incrementar la seva ocupabilitat present i futura. També es promou el creixement del teixit empresarial mitjançant una injecció de liquiditat que permetrà a les petites i mitjanes empreses tenir accés al crèdit -un dels seus principals reptes avui dia- per posar en marxa nous projectes i incorporar talent format.

En roda de premsa de presentació, l’alcalde, Xavier Trias, ha assegurat que la iniciativa contribuirà a la creació de llocs de treball i a desenvolupar una estratègia en matèria d’ocupació que “cal compartir des de l’administració amb tots els agents econòmics i socials de la ciutat” per promoure una reactivació econòmica que “reverteixi en més benestar i qualitat de vida de les persones”.

“L’atenció a les persones, i especialment aquelles que ho passen malament, és el nostre principal objectiu, i la millor manera de fer-ho és aconseguir que la gent tingui feina i accés a un habitatge digne”, ha subratllat l’alcalde. Així, ha remarcat que els Bons Compromís s’alineen amb l’aposta de Barcelona per “l’equitat, la justícia social i la igualtat d’oportunitats” per tal d’evitar una ciutat a dues velocitats on augmentin les desigualtats. “Busquem solucions perquè la gent no es quedi en situació d’aïllament i tingui dificultats d’incorporar-se al mercat de treball”, ha reblat l’alcalde Trias.

La tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, ha posat en valor la bona acollida que ha tingut la proposta entre els actors econòmics i socials implicats –entre ells els sindicats–, i ha afirmat que contribuirà a “seguir creant escenaris de confiança per tal que es generin entorns econòmics que propiciïn la creació de llocs de treball a la ciutat”. Així mateix, ha refermat que l’Ajuntament pretén “posar el focus en la contractació de qualitat i estable”, i ha fet èmfasi en l’impacte social que tindran els incentius a les empreses. Recasens també ha afegit que la posada en marxa dels Bons Compromís demostra “la fortalesa i l’autonomia de Barcelona Activa per tirar endavant projectes pioners en matèria d’ocupació”.

De la seva banda, la tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, ha assegurat que iniciatives com aquestes “són les millors polítiques socials que es poden fer, perquè el millor ajut que es pot donar a les persones és l’ocupació”. Així mateix, ha recordat que des de l’àrea de Qualitat de Vida “ja hi ha altres programes, com el PISL o els PQPI, que treballen per promoure l’ocupació de les persones amb risc d’exclusió social”. “El seu bon resultat ens encoratja a incrementar les iniciatives en polítiques públiques d’ocupació per a persones que, ara mateix, tenen molts problemes per trobar feina, i que necessitem que no acabin en risc d’exclusió social”, ha conclòs Fandos.

 

Mesura sorgida de la Taula Empresa-Treball

L’alcalde i les tinentes d’alcalde han presentat el programa en el marc de la Taula Empresa-Treball, que s’ha reunit de nou aquest dimarts. La mesa es va constituir com a marc d’intercanvi i diàleg entre els diferents actors públics, privats, socials i educatius vinculats al mercat de treball per tal de trobar mesures concretes que contribueixin a crear ocupació i donar suport a l’esforç de les empreses i les persones emprenedores.

 

 

Els Bons Compromís són una proposta que neix clarament amb aquesta vocació. A més, s’emmarquen dins el nou model de gestió de Barcelona Activa, basat en recursos propis de l’Ajuntament per tal de garantir uns serveis permanents, adaptats a les necessitats reals del mercat i que ofereixin un servei d’assessorament a les persones sense feina que les converteixi en candidats potencials amb majors possibilitats d’inserció al món laboral.

 

Incentius fixos i bons per a l’ampliació de contractes

Els Bons Compromís estan concebuts i dissenyats com una mesura de govern integral i de competitivitat, tant des de la vessant d’ocupació i qualificació del capital humà, com també de suport a l’empresa. Per tant, està adreçada tant a la persona aturada com a la pime que la contractarà.

Els ajuts econòmics que rebran les empreses participants en el programa es composen d’un primer incentiu fix per 6 mesos de contractació, al qual podrà sumar un bo condicionat a l’ampliació del contracte laboral fins a 18 mesos. El bo, que serà un reconeixement a aquelles empreses que decideixin donar continuïtat al lloc de treball creat, es podrà descomptar de forma anticipada a través de “la Caixa”, l’entitat financera compromesa amb els Bons Compromís mitjançant el programa “Incorpora” de L’obra social de “la Caixa”, que té com a principal objectiu la integració socio-laboral.

 

 

A més de l’ajut econòmic, les empreses que ho sol·licitin rebran assessorament, per part de Barcelona Activa, per seleccionar els candidats que millor s’ajustin als requeriments de cada oferta, de manera que disposaran d’un acompanyament integral –capacitació, formació i selecció– durant tot el procés per cobrir les vacants.

 

Col·lectius a qui s’adreça la mesura

La iniciativa pretén incentivar la contractació d’aquells col·lectius que es veuen més afectats per la situació d’atur i que, en conseqüència, tenen majors dificultats per inserir-se de nou al mercat laboral. Tenint en compte això, es diferencien tres grups o col·lectius que se’n poden beneficiar:

 

Persones majors de 40 anys i més de 12 mesos a l’atur: Es tracta d’un dels col·lectius de la ciutat que més han sofert la destrucció de llocs de treball. A Barcelona hi ha 36.291 persones d’aquest perfil sense feina, el 35,3% -més d’un terç- sobre el total de 102.784 registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) al mes de maig.
– Es facilitarà la contractació de 840 persones.
– L’empresa rebrà un primer incentiu fix de 5.000 euros per cada nou contracte de 6 mesos que faci, i, en cas d’ampliar-lo durant un any més, rebrà un bo per valor de 10.000 euros descomptable a l’entitat financera. En total, 15.000€ en incentius.
– Del pressupost total de 22 milions d’euros, el cost per a aquests 840 contractes en representa 12,6.

 

Treball protegit per persones a l’atur i amb especials dificultats d’inserció al mercat laboral: Hi haurà una reserva per contractes adreçats als perfils de persones en risc d’exclusió social contemplades com a persones beneficiàries en el marc de la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona.
– Es facilitarà la contractació de 300 persones.
– L’incentiu fix serà de 6.000 euros per contracte de mig any, el bo serà de 12.000 euros si s’amplia un any més, de manera que en total s’arribarà als 18.000€ en incentius.
– El cost per a aquests contractes és de 5,4 milions d’euros.
– Inclou els següents perfils de persones:
* perceptors/es de renda mínima d’inserció
* discapacitat igual o superior al 33%
* víctimes de violència de gènere i/o domèstica
* joves menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors
* interns/es de centres penitenciaris en llibertat condicional o exreclusos/es
* problemes de drogoaddicció o alcoholisme en procés de rehabilitació i reinserció social
* persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció identificades com en situació o risc d’exclusió social pels serveis públics competents.

 

Plans de formació i capacitació: Persones en situació d’atur amb especials dificultats d’inserció laboral, que realitzen una fase prèvia de formació i capacitació abans de ser incorporats com a candidats del col·lectiu de treball protegit. Són contractes laborals de 6 mesos de durada realitzats per l’Ajuntament de Barcelona que incorporen el corresponent programa de suport formatiu.
– Es facilitarà la contractació de 200 persones
– Cada contracte tindrà un cost de 9.000 euros.
– El cost total del col·lectiu serà de 1,8 milions d’euros.

Així doncs, les xifres que descriuen el programa Bons Compromís són les següents:

 

 

El pressupost total del programa és de 22 milions d’euros, que contemplen els 19,8M referents als incentius a la contractació de 1.340 persones sense feina, i també inclouen els costos de formació de les persones aturades i la campanya de comunicació.

 

Aposta pels col·lectius vulnerables

Els bons busquen la implicació i complicitat del tercer sector per gestionar la bossa de contractes del col·lectiu de treball protegit, destinada a persones sense feina i amb dificultats per trobar oportunitats laborals degut al seu perfil i situació social. En la línia de la col·laboració públic-privada defensada pel Govern municipal, el programa comptarà amb la coresponsabilitat d’empreses i entitats que formen part del tercer sector per aprofitar el seu coneixement i expertesa a l’hora de donar resposta a les necessitats de les persones en aquest àmbit.

Així, un total de 100 contractacions de les 300 dirigides a treball protegit es reservaran per empreses i entitats socials del tercer sector que no superin els 250 treballadors i tinguin seu en algun dels municipis de l’àrea metropolitana. A més, la gestió, selecció i acompanyament dels 200 contractes restants també anirà a càrrec de les entitats socials col·laboradores amb el programa, així com la formació i capacitació dels 200 treballadors que participaran en els plans de formació i capacitació que conformen el tercer col·lectiu beneficiari del programa.

 

Suport a la petita i mitjana empresa

Les subvencions dels Bons Compromís estan pensades per donar suport a les més de 300.000 petites i mitjanes empreses -i autònoms- de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal que puguin donar feina a persones dels col·lectius mencionats anteriorment.

Podran rebre ajuts econòmics a la contractació totes aquelles pimes amb seu a la regió metropolitana amb una plantilla que no superi els 250 treballadors, i el nombre màxim de contractes per empresa susceptible de rebre el bo serà de 5, sempre que no suposi més d’un 50% de la seva plantilla.

 

Compromís amb la formació

Les empreses es comprometran a dur a terme accions de formació i capacitació professional dels treballadors amb contractes acollits als Bons Compromís per tal d’aconseguir el seu òptim desenvolupament en el nou lloc de treball i contribuir així a la millora de la seva ocupabilitat. El pla formatiu es desenvoluparà durant els 6 primers mesos de contractació i haurà d’incorporar accions que suposin com a mínim un 5% de la jornada laboral.

De forma complementària, i per tal de facilitar el desenvolupament dels plans formatius, Barcelona Activa posa a disposició de les empreses beneficiàries de la subvenció una reserva de places als seus programes trimestrals d’activitats. Aquestes propostes formatives inclouen una oferta estable de càpsules i cursos -d’inscripció lliure i gratuïta,- que engloben aspectes de millora competencial, suport a l’empresa i capacitació tecnològica.

 Compartiu aquest contingut