Sant Martí aposta per reactivar el sector del comerç del districte : Servei de Premsa

Sant Martí aposta per reactivar el sector del comerç del districte

24/08/2014

El Pla de Comerç del districte de Sant Martí presenta la realitat comercial dels deu barris del districte i recull les polítiques municipals i les iniciatives privades entorn al sector del comerç. El Pla ha estat presentat en el Consell de Comerç del districte i en la seva elaboració han participat activament les associacions de comerciants, els eixos comercials, els representants dels mercats i dels centres comercials, a més dels responsables del districte i del comerç del consistori.

El regidor de Sant Martí, Eduard Freixedes, ha declarat: “Aquest Pla és una aposta municipal que té com a principal objectiu consensuar i compartir una visió estratègica del comerç de proximitat i proposar les principals accions pels propers anys en l’àmbit del districte”.

El Pla de Comerç del districte de Sant Martí recull els objectius, les mesures i les actuacions, en un període de cinc anys (2014-2019), per tal de contribuir a la reactivació econòmica del districte generant sinèrgies amb d’altres sectors com ara la restauració, la gastronomia, el turisme, l’empresa, la cultura i el medi ambient. El marc de referència del Pla de Comerç de Sant Martí és el Pla d’Actuació del Districte (PAD) i el Pla d’Impuls i Suport al Comerç de Barcelona presentat en el Consell Plenari el juliol del 2013.

El regidor Freixedes ha remarcat: “Les actuacions del Pla s’han definit en sessions de treball que han comptat amb la participació de tots els actors implicats i s’ha treballat de manera coordinada i tranversal amb la voluntat de donar suport al comerç de proximitat de Sant Martí”.

Des del novembre del 2013 fins a l’abril d’aquest any, s’han fet diverses sessions de treball per a fer el diagnosi del sector del comerç als deu barris del districte, cadascun amb les seves singularitats, que ha servit de base per a posteriorment definir els objectius i els programes del Pla de Comerç.

 

Principals objectius del Pla de Comerç

Els principals objectius del Pla de Comerç del districte de Sant Martí són:

– Creació d’un contínumm comercial i cultural des dels barris del Clot-Camp de l’Arpa fins al Poblenou que propiciï un gran eix comercial.
– Posar en valor tot aquest teixit comercial, així com d’aquells establiments emblemàtics dels diferents barris del districte de Sant Martí.
– Enfortir i donar suport al teixit comercial i impulsar el comerç de proximitat.
– Donar suport a la creació de nous eixos comercials i/o noves associacions de comerciants al districte per a la seva dinamització i promoció.
– Consolidar un comerç competitiu que es mantingui com un dels principals generadors de llocs de treball i de riquesa econòmica.
– Ajudar a la reactivació econòmica potenciant i donant suport al comerç de proximitat sumant sinèrgies amb altres sectors com ara el turisme, la gastronomia i la restauració, la cultura i el patrimoni.
– Optimitzar l’estructura del districte (organigrama, serveis, actuacions) a les necessitats i reptes del comerç
– Millorar el posicionament del districte, especialment en relació a la seva atractivitat i diferenciació respecte a d’altres entorns de la ciutat.
– Potenciar la projecció exterior del districte. Aprofitar actius urbans i grans projectes urbanístics.
– Incentivar la demanda i atraure’n de nova fent èmfasi especialment en els sectors de clients potencials: residents al districte i turistes d’oci i de negocis.
– Sumar sinèrgies amb el Pla de Turisme del districte.
– Donar impuls a la reactivació econòmica i generar condicions favorables per crear ocupació.
– Sumar actius comercials, culturals, patrimonials, turístics entre d’altres.

 

Programes

El Pla de Comerç consta de 9 programes per a desenvolupar en els propers anys.

1. Governança del districte de Sant Martí: actualització permanent de la informació per a elaborar indicadors, estudis, hàbits de compra i de consum i tot allò referent al sector del comerç.
2. Comunicació, dinamització i promoció: criteris de suport a accions de comunicació, millorar la visibilitat de les promocions, campanyes específiques de col•laboració público-privada,…
3. Millora de la competitivitat del teixit comercial: donar suport a l’associacionisme, enfortir les relacions entre eixos comercials i mercats municipals, promoure la col•laboració entre eixos, associacions i empreses i atraure emprenedors al comerç, entre d’altres.
4. Impulsar el comerç accessible: afavorir i potenciar l’accessibilitat en els comerços, sensibilitzar els comerciants sobre l’atenció a persones amb necessitats específiques.
5. Generació de sinèrgies amb altres sectors: impulsar sinèrgies entre el comerç, la cultura i la gastronomia, promoure col•laboracions entre el 22@, Smart City Campus. BDigital i el comerç del districte.
6. Innovació, formació i qualitat: formació en TIC, xarxes socials i posicionament digital, formació en orientació turística i fomentar i posar en valor la sostenibilitat en l’activitat comercial.
7. Integració, hàbitat urbà i comerç: vetllar per l’ús responsable de l’espai urbà per a la realització d’activitats de foment i promoció del comerç i vetllar pel manteniment de l’espai urbà en entorns comercials.
8. Cohesió social: promoure la integració dels comerços regentats per persones procedents d’altres països
9. Seguretat en entorns comercials: dispositius i campanyes de lluita contra la competència deslleial, control d’activitats a l’espai públic, inspeccions en establiments i activitats comercials.

Tots aquests programes han d’ajudar a reactivar econòmicament el districte i posar en valor el sector del comerç.

 

Característiques generals del comerç al districte de Sant Martí

L’activitat comercial, l’hoteleria i la restauració són algunes de les principals activitats econòmiques del districte de Sant Martí. Cal destacar la presència d’una important diversitat d’actius al territori (turístics, museus, cinemes, teatres, arts escèniques, etc.) presents en els deu barris del districte que coexisteixen amb un ric teixit empresarial, de restauració i comercial.

Segons les darreres dades del consistori sobre el sector comercial (2012), Sant Martí compta amb l’11,2% dels establiments totals de Barcelona, 3.955, dels quals hi ha una lleugera preponderància d’establiments d’alimentació, 1.383, seguits de teixit i calçat, 612, equipament de la llar, 530 i llibres, diaris i revistes, 215.

Per tal de fer-ne la radiografia final, els establiments comercials tenen una antiguitat mitjana de 16 anys, el 41,5 % estan associats, la superfície mitja és de 90,8 m2 i 3 és el nombre de treballadors per negoci.

Per altra banda, pel que fa a les expectatives d’evolució dels negocis, les dades són clarament optimistes al districte de Sant Martí: satisfacció quant a increment del volum i evolució del negoci i major possibilitats de creixement de futur.

 

Estructura del teixit comercial

El comerç dels barris del districte de Sant Martí està organitzat en eixos comercials, mercats municipals i centres comercials i una gran part dels comerços està associat, un 41,5%. Una de les apostes del Pla de Comerç és fomentar l’associacionisme entre els comerciants.

– Associacionisme comercial
Eix del Poblenou, localitzat al barri del mateix nom
Eix del Clot, a cavall dels barris del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot
Eix de Sant Martí, compartit entre els barris de Sant Martí de Provençals i de la Verneda i la Pau

– Associacions de comerciants
Associació de comerciants “Botiguers del Besòs”
Associació de comerciants “Xavier Nogués”
AA.VV. i Comerciants del Camp de l’Arpa

– Mercats Municipals
Mercat de Provençals
Mercat de Sant Martí
Mercat del Besòs
Mercat del Clot
Mercat del Poblenou

– Associacions de concessionaris de mercats municipals
Associació de concessionaris del Mercat de Provençals
Associació de concessionaris del Mercat de Sant Martí
Associació de concessionaris del Mercat del Besòs
Associació de concessionaris del Mercat del Clot
Associació de concessionaris del Mercat del Poblenou

– Centres comercials
Centre Comercial Diagonal Mar
Centre Comercial Glòries
Centre Comercial El Centre de la Vila
Moda Shopping Port Olímpic

Cal fer esment també de l’oferta dels paradistes dels Encants Barcelona que, tot i trobar-se al districte veí de l’Eixample, és un equipament de referència localitzat al node de les Glòries.Compartiu aquest contingut