Finalitza la construcció del nou col·lector de Paral·lel, que millora la capacitat de la xarxa i la resposta davant les inundacions a la zona : Servei de Premsa

Finalitza la construcció del nou col·lector de Paral·lel, que millora la capacitat de la xarxa i la resposta davant les inundacions a la zona

12/12/2014Temps estimat de lectura: 5 minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de millora de la xarxa de clavegueram al carrer Paral·lel, la plaça Bella Dorita i la ronda de Sant Pau. Amb aquesta actuació s’ha construït un nou gran col·lector, que incrementa la capacitat de drenatge de les aigües pluvials a la zona, i per tant millora la capacitat de la xarxa davant dels problemes d’inundabilitat de tot el Raval sud i del Poble-sec.

El nou col·lector és un desdoblament del gran col·lector existent al costat Eixample de l’avinguda Paral·lel, entre el carrer Calàbria i la ronda de Sant Pau. S’ha construït com a reforç de la xarxa anterior, que recull les aigües residuals diàries, i serà especialment operatiu en cas de pluges significatives,

Abans de la construcció d’aquest nou col·lector, la xarxa desbordava en casos de pluges abundants, que es produïen de mitjana 1 cop l’any. Amb aquesta primera actuació s’amplia aquest cicle a pluges amb un període de retorn de 3 anys (és a dir que de mitjana es produeixen cada 3 anys).

L’obra, que es va iniciar a l’octubre de 2013, s’ha finalitzat al desembre, però des de principis d’agost es va posar en servei de manera parcial el nou col·lector del Paral·lel, i això ha permès tenir millor capacitat de resposta de la xarxa de clavegueram davant les pluges registrades en aquesta tardor i eliminar les inundacions a la zona.

 

Ampliació del dipòsit de xarxa d’aigües freàtiques existent a la plaça Bella Dorita

Com a actuació complementària, amb l’obra també s’ha dut a terme l’ampliació de l’actual dipòsit soterrat d’aigües freàtiques existent a la plaça Bella Dorita. S’ha realitzat la construcció d’un dipòsit adossat a l’existent, amb una planta lleugerament rectangular, que incrementa de 50 m3 fins a 300 m3 de capacitat. Aquesta millora permet disposar de més capacitat d’aigua freàtica per al reg de tot el Parc de Montjuïc i el Castell.

 

Primera fase d’una actuació conjunta a Paral·lel i el carrer Vila i Vilà

Aquesta obra és la primera fase d’una actuació que preveu crear un nou eix drenant a la ciutat en els carrers Paral·lel i Vila i Vilà, que augmentarà la capacitat hidràulica de la xarxa de la zona i mitigarà les inundacions.

El projecte compta amb un pressupost global de 21 milions d’euros.

 

Preparats per a la connexió amb les següents fases

La xarxa del nou col·lector de l’avinguda Paral·lel s’ha construït amb tub plàstic de polièster reforçat de fibra de vidre (PRFV) que permet més flexibilitat del disseny i facilita l’execució de peces especials d’entroncaments i pous a fàbrica. D’aquesta manera s’obté una continuïtat de mínima rugositat en el col·lector a tota la seva longitud. A més a més, el tub s’ha dissenyat amb un tractament especial interior, que garanteix la seva resistència davant de l’abrasió, un fenomen important en el transport d’aigües de clavegueram, i davant dels impactes derivats de la neteja hidrodinàmica.

També s’han construït 4 sobreeixidors tubulars del col·lector existent al costat Poble-sec cap al nou tub, per tal d’alleugerir aquest col·lector, que presentava un dèficit de capacitat de desguàs.

El nou tub continua amb el creuament de la calçada de l’avinguda Paral·lel, per sobre del túnel de la línia 3 del metro, i per la plaça Bella Dorita, fins a connectar amb el col·lector existent provinent del costat Poble-sec de l’avinguda Paral·lel que segueix pel carrer Vila i Vilà. Aquest tram s’ha executat amb formigó armat in situ, té 61 m de longitud i una secció rectangular de 3 m. d’ample per 1’6 m d’alçada.

Per altra banda, s’ha realitzat un reforç important del sistema de captació de l’escorrentiu superficial a la ronda de Sant Pau, entre els carrers Parlament i Sant Pau. Ha consistit en la construcció de nous embornals al costat de les voreres, i de dues reixes interceptores transversals a la calçada d’alta capacitat d’intercepció de l’escorriment superficial.

 

Balanç d’actuacions significatives per millorar la xarxa de clavegueram a la ciutat

Des d’Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans, s’ha destinat aquest mandat un total de prop de 34 milions d’euros a grans i petites obres per a la millora de la xarxa de drenatge de la ciutat.

Pel que fa a les grans obres, s’han invertit prop de 10 milions d’euros. A banda de l’actuació al col·lector de l’avinguda Paral·lel, s’ha construït el Dipòsit del Torrent Espinagosa (530.000 euros) per solucionar el problema d’abocaments de la xarxa de sanejament produït per la insuficiència del col·lector anterior per absorbir l’aigua de la pluja i que produïen una degradació de la qualitat de les aigües del pantà de Vallvidrera, i s’ha actuat per millora en el sistema de sanejament i drenatge al carrer Ferran Puig entre els carrers Portolà i Manacor i al carrer Portolà entre Ferran Puig i Claudi Sabadell (530.000 euros), per resoldre el problema d’insuficiència del drenatge urbà d’aquesta àrea i millorar el sistema de desaigüe domiciliari de la zona. A més, s’ha renovat el clavegueram de la plaça Isop i s’hi ha construït un nou pou, per valor de 226.000 euros, i al Torrent de Penitents s’ha rehabilitat prop de 400 m. de col·lector entre el carrer de Salvador Alarma i la Ronda de Dalt, amb una inversió de 2’6 milions d’euros.

A nivell de xarxa local, des del 2012 fins al 2014 s’ha invertit 24 milions d’euros en la construcció de 18 km de claveguera en carrers de la ciutat que no disposaven de xarxa de clavegueram municipal.

A més, a través de la contracta de manteniment del clavegueram, es destinen anualment per a les actuacions especials de rehabilitació i manteniment de la xarxa 1’3 milions d’euros en la xarxa, que se sumen a la contracta anual de neteja, reposició i reparació que representa una inversió anual d’11 milions per a la neteja i manteniment de tota la xarxa de clavegueram, que a Barcelona compta amb més de 1.600 km, 69.000 pous de registre a la ciutat i unes 40.000 reixes d’embornals, mantingudes i reposades amb aquesta contracta.

 

Continuen a bon ritme les obres en superfície per remodelar l’avinguda Paral·lel

La construcció del nou col·lector de l’avinguda Paral·lel s’emmarca en els treballs de reurbanització de l’avinguda Paral·lel, que es troben força avançats i està previst que s’enllesteixin a finals de febrer. Els responsables de l’obra, BIMSA i el Comitè encarregat de coordinar tots els treballs a l’espai públic, preveuen que abans de les festes de Nadal estarà executat un 70% de l’obra, que inclou un nou carril bici pel centre de la calçada, la millora de l’enllumenat i la configuració de noves placetes a les confluències a la banda Eixample, entre d’altres millores.

A hores d’ara el carril bici ja està enllestit en el tram plaça Espanya-cruïlla Tamarit/Entença i es troba en execució el tram Tamarit/Entença fins al carrer portal de Santa Madrona. Resta pendent d’inici (previsió inici gener 2015) el darrer tram, des de aquest carrer fins a plaça Drassanes.

Pel que fa a les noves placetes que sorgeixen al costat Eixample, s’han executat o gairebé enllestit cinc de les sis placetes previstes: Tamarit/Entença, Aldana/Borrell, Parlament/Calàbria i Marqués de Campo Sagrado/Viladomat i el nou entroncament de l’avinguda Paral·lel amb ronda de Sant Pau. L’actuació més endarrerida és a la cruïlla Manso/Rocafort, on la Generalitat també està duent a terme les obres d’accessibilitat a l’estació de Poble-sec de la L-3 del metro.

Pel que fa a la pavimentació, ja s’ha asfaltat el tram de avinguda Paral·lel entre plaça Espanya i la cruïlla Tamarit/Entença, i es preveu pavimentar abans de Nadal –el cap de setmana del 20 i 21 de desembre- el tram més llarg de les obres, des del carrer Tamarit fins a la cruïlla Borrell-Aldana. La resta de treballs en execució s’enllestiran a principis del 2015.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
avinguda Paral·lel/ col·lector/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina