En marxa el Centre de Resposta Telefònica per atendre les denúncies per molèsties dels Habitatges d’Ús Turístic : Servei de Premsa

En marxa el Centre de Resposta Telefònica per atendre les denúncies per molèsties dels Habitatges d’Ús Turístic

24/12/2014

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el nou Centre de Resposta Telefònica (CRT) especialitzat en atendre d’una manera més eficient les denúncies de ciutadans afectats per les molèsties derivades de males pràctiques en l’ús dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT’s). Aquesta mesura pretén donar una atenció preferent als problemes de convivència que puguin generar aquest tipus d’allotjaments.

S’emmarca en el Pla d’Ordenació d’Habitatges d’Ús Turístic que el govern va impulsar el passat mes de maig, com a mesura de govern, amb un doble objectiu:
– Atenció preferent als problemes de convivència
– Persecució de l’activitat no legalitzada

Aquesta mesura pretén donar una atenció preferent als problemes de convivència que puguin generar aquest tipus d’establiments per preservar la convivència veïnal i la qualitat de l’oferta. També inclou un Pla d’Inspecció dels HUT’s per perseguir l’activitat no legalitzada i afavorir la professionalització del sector per tal que el producte ofertat s’adeqüi al model de turisme sostenible característic de Barcelona.

El tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, ha assegurat que “amb aquest sistema, i pels canals habituals, s’estableix una la línia directe entre l’administració i els veïns per millorar l’atenció que reben aquells que puguin patir molèsties relacionades amb soroll en habitatges, discriminar les que estan vinculades als HUT’s, fer una bona diagnosis del fenomen i millorar la resposta que donem”. “Això- ha dit- “és una mesura que es complementa amb el reforç de la inspecció a peu de carrer per exercir l’autoritat i fer complir les normes”.

 

Funcionament del nou call center

El nou call center s’integra en el servei municipal de recepció de trucades del 092, 080, 010 que està ubicat al carrer Llacuna. Des del passat 16 de desembre s’ha posat en marxa el nou servei per atendre les trucades vinculades a les queixes de soroll vinculades als habitatges. Disposa, d’una nova plataforma i un nou protocol per atendre aquestes queixes i un operador exclusiu en torns de vespre nit.

Els ciutadans amb queixes vinculades al soroll en aquest tipus d’allotjaments han de trucar igualment al 092 i l’operador s’encarrega d’activar el protocol d’atenció específica, ja que està coordinat amb la Guàrdia Urbana.

Quan el 092 rep una trucada relacionada amb aquesta problemàtica ( molèsties vinculades a sorolls en un habitatge), aquesta queixa és deriva al CRT, que comprova si l’adreça indicada correspon amb un HUT.

Es comprova si té llicència (habilitació) a la base de dades municipal. L’operador es posa en contacte amb el gestor del HUT perquè actuï de forma immediata i resolgui la incidència o molèstia que ha provocat la queixa veïnal. Si el gestor no atén la demanda o no està disponible al telèfon 24 hores que ha de tenir habilitat, es procedirà a iniciar-li un expedient que, després de 3 episodis d’incidents, pot derivar en la suspensió de l’habilitació. En tots els casos, la trucada és gravada, fet que habilita l’administració a incoar el corresponent procediment de disciplina i eventual sanció. Aquesta actuació es complementària a l’actuació in situ de la Guardia Urbana.

En cas que la font que provoca molèsties sigui el d’un habitatge normal o d’un habitatge d’us turístic sense llicència (que no està a la base de dades), la Guardia Urbana segueix el seu procediment d’actuació habitual.

En la primera setmana de funcionament, s’han rebut un total d’11 trucades vinculades a queixes per soroll en habitatges, dels quals només 2 es corresponen a HUT’s amb llicència. En aquests dos casos, s’ha iniciat el procediment d’inspecció per concloure, en cas de reiteració, amb l’obertura del procediment disciplinari contra el promotor.

Aquest nou Centre de Resposta Telefònica és una extensió de l’experiència del pla de xoc específic que va posar en marxa el districte de l’Eixample el novembre del 2013.

 

Persecució de l’activitat no legalitzada

El Govern ha elaborat un Pla d’Inspecció d’Habitatges d’Ús Turístic a tota la ciutat amb l’objectiu de perseguir i sancionar aquells habitatges que operin sense la deguda autorització, els que realitzin usos indeguts sota l’autorització d’HUT i els que no compleixin amb els deures de convivència i civisme.

L’Ajuntament de Barcelona ja ha reforçat el cos d’inspecció municipal, tal com va anunciar al setembre, per tal de doblar el nombre d’efectius de la ciutat i passar dels 60 inspectors a un total de 120.

En concret, la Unitat Central de Disciplina, que depèn d’Habitat Urbà, i després de la corresponent formació, ja ha incorporat 32 efectius que centren els seus esforços en tres campanyes específiques:
– Continuar el repàs exhaustiu iniciat al barri de la Barceloneta. Des de la última setmana de novembre, 1.555 inspeccions efectuades per a repassar els habitatges denunciats per veïns on no s’havia pogut verificar l’existència d’un HUT, i 764 inspeccions més a la resta de barris de Ciutat Vella. Un 90% de les inspeccions constaten que els pisos estan buits. Això se suma als resultats de la primera onada efectuada després de l’estiu, que va permetre incoar expedient sancionador i ordenar el cessament de 170 HUT’s sense llicència.
– Establiments de souvenirs
– Nova regulació de terrasses

Els 28 inspectors pendents d’incorporar per tal de completar el reforç de la inspecció està previst que se sumin el mes de febrer a la plantilla dels Districtes per reforçar la tasca de disciplina, que està descentralitzada.

 

Balanç del pla de xoc de l’Eixample

El Districte de l’Eixample ha estan duent a terme l’últim any, des del novembre del 2013, un pla de xoc per a garantir la convivència entre veïns i aquests tipus d’allotjaments.Com a gran actuació ha procedit a revisar un total de 1.545 comunicats d’habitatges d’ús turístic per a comprovar que els establiments compleixen la normativa, disposen d’un telèfon 24 hores en funcionament per poder avisar sobre qualsevol tipus d’incidència i en el que l’atenció es faci, com a mínim, en català o castellà. D’aquests 1.545 comunicats revisats, un total de 114 estan en tràmit de ser deixats sense efecte.

En aquest període, la inspecció municipal, ha aconseguit que 3 habitatges d’ús turístic sense habilitació hagin cessat la seva activitat il·legal i ha incoat altres 7 expedients sancionadors per problemes de convivència i manca de llicència que estan actualment en tràmit.

Durant aquest any, entre d’altre mesures, el districte ja ha posat a disposició dels veïns aquests servei d’atenció al ciutadà específic que ha rebut un total de 757 queixes. En el 60% dels casos no es tractava de molèsties originades per HUT’s. Pel que fa a la resta, i un cop s’han pogut comprovar les molèsties, s’han efectuat 34 actes d’inspecció i 19 denúncies.

Actualment, el parc d’habitatges del districte de l’Eixample és de 135.000 unitats i d’aquests hi ha 4.607 amb llicència d’activitats per actuar com a habitatge d’ús turístic. La tasca duta a terme el darrer any per a comprovar la incidència que té aquest fenomen al districte i el volum de queixes rebudes per la Guardia Urbana demostren que cal fer-ne seguiment i control tot i que no s’ha evidenciat que hagi generat un problema greu de convivència.

 

En tràmitel Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic

En paral·lel a aquestes mesures, l’Ajuntament de Barcelona està tramitant el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a Barcelona, que congela el nombre màxim d’establiments (HUTs) als existents a la data d’aprovació definitiva del Pla Especial. El Pla, aprovat inicialment, preveu el creixement zero del nombre actual d’apartaments d’ús turístic. Es tracta d’un total de 9.606 llicències d’HUTs a tota la ciutat

El Pla limita l’obertura de nous HUTs i defineix els criteris i paràmetres que regiran i ajudaran a gestionar aquest fenomen a la ciutat a curt, mig i llarg termini, i que caldrà completar amb l’actualització del marc regulador superior (llei catalana).

 

Balanç del nombre actual de llicències HUT’s a la ciutatCompartiu aquest contingut