Els programes i serveis del Pla de Xoc contra l’atur juvenil van atendre 10.761 joves l’any 2014 : Servei de Premsa

Els programes i serveis del Pla de Xoc contra l’atur juvenil van atendre 10.761 joves l’any 2014

29/01/2015

El regidor d’Adolescència i Joventut, Raimond Blasi, ha presentat aquest dijous els resultats del seguiment de l’execució del Pla de Xoc contra l’Atur Juvenil d’aquest any 2014. Entre els resultats presentats destaca l’alta participació de joves menors de 30 anys en els diferents Programes i Serveis de Formació, Ocupació i Emprenedoria de Barcelona Activa, que van atendre a un total de 10.761 joves durant l’any passat, dels quals 6.000 ho van fer en els diferents serveis i programes destinats exclusivament a ocupació i que ofereix Barcelona Activa.

El Pla de Xoc contra l’Atur Juvenil es va posar en marxa el febrer de 2013 amb l’objectiu d’iniciar mesures preventives, com per exemple les orientades a reduir el fracàs escolar, i pal·liatives, com el foment de l’ocupació i la inserció laboral. Els agents i institucions que formen part del pla de xoc són l’Àrea de Qualitat de Vida Igualtat i Esports, l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació i la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona; Barcelona Activa; l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona; el Consorci d’Educació de Barcelona i Barcelona  Formació Professional.

Pel que fa a les mesures d’estímul al foment de l’ocupació i l’emprenedoria, destaquen les dirigides a promocionar la creació i consolidació d’empreses en sectors emergents d’alt valor afegit i els mecanismes per facilitar la tramitació administrativa i l’accés al crèdit, així com l’impuls de millores de la competitivitat dels sectors econòmics i la generació de més oportunitats d’ocupació i aprenentatge. Aquests Serveis i Programes d’Emprenedoria de Barcelona Activa van atendre un total de 3.320 joves menors de 30 anys, i van acompanyar 551 joves emprenedors.

En el marc d’aquestes mesures, el Pla també contempla atorgar ajuts econòmics, a més d’incentius fiscals, a aquelles empreses que contractin persones joves que provinguin de cursos de formació de Barcelona Activa, entre d’altres, prioritzant aquelles que donin estabilitat laboral, més enllà del contracte primigeni. En aquest sentit destaquen els programes:

L’Ajuntament també ha contemplat que l’orientació, formació i recerca d’ocupació per a joves en situació d’atur es faci principalment a través dels serveis públics d’orientació i ocupació de Barcelona (Barcelona Activa i els Punts d’Informació Juvenil), en coordinació amb el Servei Català d’Ocupació (SOC). A més, també s’ha inclòs a la xarxa de PIJ de la ciutat un servei d’emprenedoria juvenil per donar resposta a les demandes d’autoocupació dels usuaris i els PIJ i per atendre els joves que es troben en situació d’iniciar un projecte d’autoocupació.

Entre aquests programes destaquen:

Respecte a les mesures dirigides a l’estímul i suport de la formació, el Pla de Xoc contra l’Atur Juvenil ha impulsat la signatura d’acords amb universitats i escoles de formació professional. En aquest sentit, destaca la creació del grup de treball Barcelona Ciutat d’Oportunitats per implicar l’Ajuntament en la creació de places de formació dual en tres sectors: Ajuntament, empreses municipals i empreses prestadores de serveis.

En total, durant aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona invertirà 2.072.000 euros per cofinançar els PFIS. A més, un total de 435 nois i noies s’han pogut reincorporar al sistema educatiu o han trobat feina després d’aprovar algun dels Programes de Qualificació Professional Inicial.Compartiu aquest contingut