La Campanya de Vacances d’Estiu 2015 ofereix un 14% més de places per a infants i adolescents : Servei de Premsa

La Campanya de Vacances d’Estiu 2015 ofereix un 14% més de places per a infants i adolescents

01/03/2015

L’Ajuntament de Barcelona publicarà, a partir de dimarts dia 3, en el web www.bcn.cat/vacances, la nova oferta d’activitats de la campanya de vacances d’estiu per a nens i nenes de la ciutat d’enguany.

Aquesta campanya és un programa coordinat per l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports del consistori, que es realitza cada estiu amb la col·laboració d’entitats de lleure, socials i esportives. Cada any ofereix una oferta àmplia i variada d’activitats educatives engrescadores perquè els infants i adolescents d’entre 1 i 17 anys de Barcelona puguin gaudir del període de vacances.

La Campanya de Vacances d’Estiu de 2015 oferirà 231.598 places –un 13,8% que l’any passat– per a 706 activitats diferents, organitzades per un total de 198 entitats. Aquesta oferta suposa un increment de 28.199 places respecte de l’oferta de l’any passat, i 78 activitats més que l’any anterior.

 

Canvi barems per a les beques

Enguany, l’Ajuntament de Barcelona ha modificat a l’alça els topalls de renda mínima disponible de les famílies perquè aquestes puguin a accedir a les beques que atorga el consistori per a les colònies i casals d’estiu dels infants i adolescents.

Així, aquest 2015, per a obtenir el percentatge màxim de la beca – el 90% del cost total de l’activitat– s’ha doblat la renda mínima disponible per família, fins a arribar als 6.140,00 euros. L’any passat, només les famílies amb una renda mínima disponible màxima de 3.907 euros podien accedir al 90% de beca.

La resta de topalls també incrementen, i així, les famílies que podran acollir-se al 60% de la beca hauran de tenir rendes mínimes situades entre 6.141,00 euros i 9.959,66 euros; i les que tinguin rendes disponibles entre 9.959,66 euros i 12.000 obtindran el 30%.

Aquesta modificació permetrà a més famílies accedir a alguna modalitat de beca, atès que s’incrementa la renda mínima disponible per a ser-ne beneficiaris. Per primera vegada, hi accediran les famílies amb rendes familiars disponibles de fins a 12.000 euros.

Aquest canvi implica augmentar en 415.000 euros el pressupost previst per a l’atorgament de beques a famílies de manera que la previsió de despesa de l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports serà d’1.608.000 euros.

L’any passat, el consistori va atorgar 7.668 beques –un augment del 14,51% respecte l’any 2013- amb un import total de 1.193.457 euros, el 15,14 % més que l’any 2013.

Barems per a les beques 2015
90% de la beca: per a rendes de 0 a 6.140 euros
60% de la beca: per a rendes de 6.141 euros a 9.959,66 euros
30% de la beca: per a rendes de 9.959,67 euros a 12.000 euros

Barems per a les beques de 2014
90% de la beca: per a rendes de 0 a 3.907 euros
60% de la beca: per a rendes de 3.908 euros a 6.140 euros
30% de la beca: de 6.141 euros a 9.959, 66 euros

 

Suport als infants amb necessitats educatives especials de 0 a 6 anys

L’Ajuntament de Barcelona, com l’any passat, també té previst cobrir tota la demanda del servei de monitors especialitzats per a atendre les necessitats d’aquells infants i joves que requereixen un suport especial per la seva discapacitat física, psíquica o sensorial, perquè puguin participar a les totes activitats que els interessi.

A més, aquest any, seguint en la línia d’incrementar recursos per tal d’ampliar la cobertura de suport en les activitats d’estiu dels infants amb discapacitat, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) ha incorporat la possibilitat d’acceptar les sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que no tinguin el certificat de discapacitat, sempre que vagin acompanyades del dictamen de Necessitats Educatives Especials emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic corresponent (o del Equip d’Atenció Especials Necessitats del IMEB si es tracta d’infants escolaritzats en escoles bressols).

Aquesta modificació de la normativa facilitarà el dret d’accés en els infants de 0 a 6 anys a poder sol·licitar monitor de suport en igualtat de condicions de la resta d’infants que sí disposen de certificat de discapacitat.

 

Inscripcions a partir del 18 d’abril i Campus Olímpia, sol·licitud via web

La inscripció s’iniciarà el proper dissabte 18 d’abril en els horaris establerts per cada entitat organitzadora. Per alguns Campus Olímpia que tinguin més demanda que l’oferta publicada, es realitzarà un sorteig per a l’assignació de places.

Com a novetat, el número per a aquest sorteig ha de sol·licitar-se entre el 15 de març i el 15 d’ abril via plana web bcn.cat/vacances, de manera que s’evitarà que les famílies hagin de fer cues. El sorteig es resoldrà el 16 d’abril, i es publicaran les llistes. Cada entitat organitzadora tindrà un punt d’inscripció, inclòs dins de la Guia de Vacances d’Estiu 2015.

A més dels canals habituals d’informació del número de sorteig, com són la pàgina web de la campanya i les pròpies instal·lacions esportives, enguany, els interessats que hagin facilitat un número de telèfon mòbil o d’adreça de correu electrònic vàlids, rebran també un missatge on se’ls indicarà el dia i hora d’inscripció per a cada Instal·lació Esportiva Municipal on hagin sol·licitat número.

 

Un gran ventall d’oferta

Com cada any, l’oferta del lleure d’estiu per a infants i adolescents serà molt àmplia perquè les famílies puguin triar entre:

1. Bressols d’Estiu: activitats divertides i adients a les edats dels infants. Tasques de cura i respecte d’hàbits d’higiene, alimentació i descans. Es fan a les Escoles Bressol municipals.

2. Casals d’Estiu: jocs, tallers creatius, sortides per la ciutat i fora –piscines, museus, etc—. Es fan a les escoles, centres cívics, ludoteques o casals de la ciutat.

3. Colònies: jocs, tallers, vetllades, excursions i descobertes. Es fan a cases de colònies en entorns naturals.

4. Campaments: jocs, taller, vetllades, excursions i descobertes. Es fan en terrenys o instal·lacions d’acampada autoritzats en entorns naturals.

5. Rutes: recorreguts a peu, en bicicleta o transport públic, activitats de lleure. Es fa en terrenys d’acampada, refugis, o albergs en entorns naturals.

6. Estades fora de Catalunya: coneixement del territori, la cultura i la societat d’acollida. Instal·lacions esportives, escoles i casals de la ciutat.

7. Casals esportius: foment de la pràctica de l’esport entre els infants i joves, iniciació a diverses disciplines esportives o perfeccionament d’algunes modalitats. Es realitza en centres educatius, i instal·lacions esportives i altres espais de la ciutat.

8. Campus Olímpia: Com cada any, l’Ajuntament de Barcelona organitza part de les activitats esportives que s’ofereixen a l’estiu a la ciutat. Els Campus Olímpia d’enguany tindran, com a novetat, la possibilitat de fer Tennis Taula.

 


Imatges de la campanya comunicativaCompartiu aquest contingut