Xavier Trias: “Hem de pensar en el futur i en donar respostes a les necessitats de la gent i fer-ho entre tots” : Servei de Premsa

Xavier Trias: “Hem de pensar en el futur i en donar respostes a les necessitats de la gent i fer-ho entre tots”

30/03/2015

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha celebrat aquest migdia una sessió extraordinària per debatre sobre l’estudi del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona a proposta dels Grups Municipals de PSC, PP i ICV-EUiA.

En la seva intervenció l’alcalde ha declarat: “La Generalitat té una situació econòmica molt difícil fruit d’un finançament injust i crònic per part de l’Estat que s’intensifica amb la crisi econòmica. Els qui van governar la Generalitat van fer un forat insuportable de 60.000 €, un deute que s’haurà de pagar fins el 2107 sinó canvia el sistema de finançament i tot això passa en un moment de crisi econòmica, social i de model d’estat”.

L’alcalde de Barcelona ha destacat: “La situació financera de Barcelona, ho he reconegut sempre, no era tan dolenta, hem estabilitzat econòmicament l’Ajuntament generant credibilitat i confiança i capacitat d’inversió”.

L’alcalde Trias ha explicat: “Ajudem la Generalitat per interès de les persones de Barcelona, per donar resposta a equipaments socials, d’ensenyament, de salut, -com l’Hospital del Mar-, ajuts a la contractació, – més de 1.000 plans d’ocupació complementaris – en Cultura, – fent el Fons de capitalitat cultural per cobrir la reducció d’aportacions de l’Estat i de la Generalitat – i també en transport públic, – diners que no ha aportat l’Estat i fem un acord amb l’Àrea Metropolitana per al seu finançament – i en infraestructures, – com la Sagrera i el Port- “.

L’alcalde ha subratllat: “Hem de pensar en el futur i en donar respostes a les necessites de la gent i és el que hem de fer entre tots, ara i després, per fer que les coses funcionin i la gent tingui els equipaments i els serveis que necessita”.

L’alcalde Trias ha remarcat: “Soc l’alcalde de la capital de Catalunya i no deixaré aquest paper, tenim una responsabilitat i fem el que ens toca fer. Som creditors i pactem i busquem solucions de futur perquè tenim la responsabilitat de donar serveis públics perquè la gent tingui el que necessita”.

En el plenari ha intervingut la tinenta d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, que ha declarat: “Barcelona és referent en la seva política financera i pressupostària i que Barcelona sigui líder i referent europeu hauria de tenir reconeixement en aquest Plenari “.

Recasens ha remarcat: “L’èxit d’una gestió econòmica i financera que ha sabut defensar, preservar i potenciar l’autonomia gestora de l’Ajuntament – recollida a la Carta Municipal-, i que ha permès incrementar les polítiques socials en un 40% i els recursos i els serveis d’ocupació

La tinenta d’alcalde ha subratllat les conclusions de la feina feta : “Tenim controlat el deutor, la Generalitat, sense que en cap moment hi hagi hagut risc de contagi, hem aconseguit frenat el possible increment del deute, hem restablert una cadència periòdica de pagaments per part de la Generalitat i hem aconseguit un compromís per escrit i validat per la conselleria de tots els venciments del deute i un flux periòdic de pagaments per anar disminuint el deute d’anys anteriors”.

La tinenta d’alcalde ha conclòs: “Barcelona aconsegueix continuarà sent motor econòmic de país i ho continuarà fent el següent mandat”.

El Plenari Municipal ha aprovat la Proposició/Declaració de Grup presentada.

Deute de la Generalitat amb l’Ajuntament

El tancament comptable de l’exercici passat ha anat acompanyat de l’actualització de les xifres del deute d’exercicis tancats que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona, que ja incorporen els imports pendents fins a 31/12/2014.

El deute total vençut corresponent a exercicis tancats ascendeix a 114,67M€. Aquest import s’ha reduït gairebé a la meitat en un any –el 47,38%–, ja que a data de 31/12/2013 el deute ascendia a 217,94M, i encara ha baixat més respecte 31/12/2012, quan era de 226,99M€. La reducció és fruit del treball conjunt de l’Ajuntament i la Generalitat per fer efectiu el cobrament dels imports i per recuperar els fluxos de pagaments regulars entre ambdues administracions.

Fent balanç dels dos últims anys, el deute ha mantingut una clara tendència a la baixa i el ritme d’abonaments de la Generalitat ha anat augmentant, tal com s’observa en el següent gràfic:

Els 114,67M€ de deute actual inclouen 103,62M€ que fan referència a tots els imports vençuts que la Generalitat ha reconegut però no ha pagat, i 21,80M€ d’obligacions que la Generalitat no té incorporats a la seva comptabilitat. En detall:

A banda, hi ha 44,81M€ de deute no vençut generat en exercicis tancats. D’aquests, 24,30M€ s’han generat durant els exercicis 2012 i 2013 i es cobraran al llarg d’aquest any. La resta de deute no vençut equival a 20,51M€ referents a deute tributari, que es pagarà a 10 anys segons l’acord d’ajornament entre l’Ajuntament i la Generalitat.Compartiu aquest contingut