L’Ajuntament de Barcelona concedirà el proper curs bonificacions de fins al 100% del preu públic del servei a les famílies amb infants matriculats a escoles bressol municipals i majors dificultats econòmiques i socials : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona concedirà el proper curs bonificacions de fins al 100% del preu públic del servei a les famílies amb infants matriculats a escoles bressol municipals i majors dificultats econòmiques i socials

02/04/2015

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit augmentar a partir del proper curs els trams més alts de bonificacions sobre els preus públics del servei, en concepte d’escolarització i alimentació, adreçats a les famílies que tinguin un fill o filla matriculat en una escola bressol municipal i amb majors dificultats econòmiques i socials. Així, les famílies que presentin la sol·licitud i que compleixin els requisits de la convocatòria, podran arribar a obtenir bonificacions del 100% i del 80% sobre el preu públic del servei, mentre que es mantindran les del 50% i del 30% (fins ara eren del 90%, 70%, 50% o 30%).

Aquesta mesura s’impulsa dins del marc de l’aprovació dels pressupostos municipals per aquest any 2015, i dels canvis incorporats en la gestió de la matrícula a les escoles bressol municipals que es consolida cada vegada més com un sistema de tarifació social.

El regidor d’Educació i Universitats, Gerard Ardanuy, ha indicat que “l’augment de bonificacions adreçades a les famílies amb infants matriculats a les escoles bressol municipals i amb més dificultats econòmiques i socials, fins arribar al 100% del preu públic del servei, forma part de les polítiques socials de suport a les famílies que estem impulsant des del govern municipal durant tot aquest mandat”. Ardanuy ha afegit, d’altra banda, que “en matèria de bonificacions a les famílies, hem destinat més recursos econòmics municipals que mai durant aquest mandat i, d’aquesta manera, hem pogut atendre a més famílies i infants que mai”.

Dins d’aquest nou marc, una vegada presentada la corresponent sol·licitud per part de la família i determinat el percentatge de bonificació que pot obtenir per la seva situació econòmica, durant la matrícula o davant contingències econòmiques sobrevingudes duran el curs, s’aplicarà un salt de tram en la bonificació prevista inicialment en els casos que el beneficiari tingui un infant en acolliment o si coexisteixen dos germans matriculats en el mateix curs en escoles bressol municipals (així, del 30%, es passarà al 50%; del 50% al 80% i del 80% al 100%). En el cas que existeixi un informe dels Serveis Socials municipals amb una situació de la família qualificada com a grau 4 o 5 sobre 5, els sol·licitants obtindran una bonificació del 100% (sempre que no superin els llindars màxims de renda establerts), i si tenen una qualificació com a grau 1, 2 o 3 sobre 5, tindran una bonificació del 80% (amb els mateixos llindars establerts).

El proper curs 2015-16, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, posarà al servei de les famílies un total de 97 escoles bressol municipals amb capacitat per a uns 8.100 infants, entre 4 mesos i 3 anys d’edat (fins als 4 anys en el cas dels infants amb pluridiscapacitat de la nova EBM Escorial). Durant els mesos de març, abril i principi de maig tenen lloc les jornades de portes obertes a les escoles bressol i, posteriorment, s’iniciarà el procés de preinscripció i matrícula.

D’altra banda, el regidor Ardanuy ha volgut destacar també que “en el marc de suport a les famílies i davant l’actual situació de conjuntura econòmica, el proper curs 2015-16, mantindrem els preus públics d’aquest curs a les escoles bressol municipals, escoles municipals de música i Conservatori Municipal de Música de Barcelona”.Compartiu aquest contingut