L’Ajuntament de Barcelona remodelarà els jardins de Can Mantega, al barri de Sants : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona remodelarà els jardins de Can Mantega, al barri de Sants

04/04/2015Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Barcelona remodelarà aquesta primavera els jardins de Can Mantega, un espai verd situat al cor del barri de Sants, entre els carrers Joan Güell, Violant d’Hongria Reina d’Aragó, Torrent de Perals i Rosés. El projecte preveu una intervenció integral que permetrà la renovació d’un espai envellit i malmès. Paviments, zones de jocs infantils, l’àrea d’esbarjo per a gossos, vegetació i mobiliari seran els elements renovats i reordenats perquè aquest parc connecti millor amb els carrers que l’envolten, s’hi integri i sigui totalment accessible, eliminant les barreres arquitectòniques que actualment encara hi queden.

La intervenció, que inclou una nova ordenació de parterres i la incorporació de rampes en substitució d’algunes de les escales, també persegueix l’objectiu de recuperar la forta presència de verd tradicional perquè continuï essent un petit pulmó del barri de Sants.

 

 

Les obres es desenvoluparan en dues fases, que afectaran cadascuna una meitat del parc. El termini d’obres previst és de 4 mesos. La inversió prevista, per altra banda, és de 813.441 euros.

En concret les intervencions que és previst realitzar en aquest parc són les següents:

– S’ampliaran els parterres actuals, redistribuïnt-los de manera que a l’interior del parc sorgiran camins naturals que facilitaran la connectivitat transversal i obriran i integraran millor la plaça amb els carrers que l’envolten. L’ampliació dels parterres també contribuirà a incrementar la zona de verd.

– S’ampliaran les voreres perimetrals dels carrers Torrent dels Perals i Violant d’Hongria Reina d’Aragó. L’amplada de les voreres augmentarà un metre atenent a una de les peticions dels veïns de l’entorn. Així mateix, i també a petició del veïnat, la vorera del carrer de Joan Güell s’amplia considerablement, tot generant una espècie de “tribuna” sobre el parc des del carrer Joan Güell, davant de l’església.

– Els punts d’accés entre el parc i les voreres confrontants que es troben a cota i que corresponen a les dels carrers Torrent dels Perals i Rosés s’ampliaran. Aquests punts d’accés s’han dissenyat pensant en la comoditat dels itineraris dels vianants, generant entrades generoses i naturals des dels passos de vianants i des de les voreres confrontants:
* L’accés amb escales del carrer Violant d’Hongria s’anul·la.
* Es redissenya i millora l’escalinata existent a la cantonada de Violant d’Hongria Reina d’Aragó i Joan Güell.
* Les escales situades davant de l’església del carrer Joan Güell se substitueixen per rampes.

 

 

– Es crearà una zona de jocs infantils amb jocs per dos trams d’edats diferents (de 0 a 4 anys, i de 5 a 12 anys) i amb una superfície total de 487 m2. Aquesta zona de jocs estarà situada al talús confrontant amb Violant d’Hongria.

– Es crearà una àrea d’esbarjo de gossos de 400 m2 situada i integrada al parterre confrontant al carrer del Torrent dels Perals.

– Es renovarà la zona de botxes i es potenciarà el verd a la zona d’estada davant dels jocs infantils.

 

 

Els elements urbans que es disposaran en aquests espais són bancs (reutilitzats), papereres (reutilitzades), jocs infantils, taules de tennis (reutilitzades), pistes de botxes, tanques homologades per a la zona de jocs infantils i per a l’àrea de gossos, papereres per la recollida dels excrements dels gossos, i un abeurador per a gossos. Es deixen les fonts públiques per beure existents, i també la font ornamental. Pel que fa l’enllumenat públic, el projecte preveu aprofitar els fanals existents i afegir tres nous punts de llum per tal de complir amb els requisits d’il·luminació i uniformitat.

Paraules clau

Can Mantega/ sants/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina