Obre el nou Centre per a Famílies amb fills i filles adolescents a la Sedeta : Servei de Premsa

Obre el nou Centre per a Famílies amb fills i filles adolescents a la Sedeta

13/04/2015

L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, ha posat en marxa el nou Centre per a Famílies adreçat a les persones que exerceixen el rol parental (pares, mares o tutors) i als adolescents, que els ofereix recursos per a enfortir les seves habilitats personals, cognitives i comunicatives.

Serà un espai gratuït on es faci una primera valoració, oferint formacions i atenció individualitzada, a més d’informar i derivar a d’altres recursos especialitzats existents quan la consulta ho requereixi. El servei vol escoltar, assessorar i orientar a les famílies en els casos en que pugui estar immersos en un procés de dubte i desorientació per les característiques pròpies del moment vital.

Aquest servei, que està previst que es posi en funcionament al mes de maig, està ubicat en un edifici situat a la plaça de la Sedeta, un espai que també comptarà amb sales per a les entitats i associacions veïnals del Camp d’en Grassot-Gràcia Nova perquè puguin realitzar les seves activitats diàries. Concretament les entitats comptaran amb espais de seu social i una sala polivalent per a poder-hi fer actes o reunions més grans.

A més d’aquests espais, la Sedeta també comptarà amb un espai musical i bucs d’assaig, mantenint així el component musical que ja existia a la Sedeta, ampliant-lo i actualitzant-lo amb més recursos que els actuals.

Les obres es van iniciar el passat mes de juliol, i s’ha realitzat una inversió de 2.151.906 euros.

 

Servei per a adolescents i famílies

El Servei per a adolescents i famílies és un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix informació, formació i orientació tant als/les adolescents com a les seves famílies.

Es tracta d’un servei gratuït que complementa l’oferta existent, oferint formació, eines i recursos que permetin als protagonistes (nois/noies adolescents i les seves famílies) viure en primera persona l’etapa adolescent, aprofitant cada oportunitat de creixement i acompanyament. Sorgeix com a resultat de la mesura de govern impulsada al novembre de 2013 pel govern actual, essent el servei que acull el nou Centre per a Famílies i els Punts Aquí t’escoltem.

Per tant consta de dos tipus de servei: un d’àmbit de ciutat que atendrà a famílies i a adolescents, i l’altre d’àmbit més territorialitzat que atendrà als nois i noies que s’adrecen per la via directa.

Centre per a famílies amb fills o filles adolescents a la Sedeta

El Centre per a famílies esdevé l’oportunitat de facilitar a les famílies (enteses com la/les persones que exerceix/en el rol parental i els fills i filles en edat adolescent) un espai i recursos per enfortir les seves habilitats personals, cognitives, comunicatives…, tot fent-los més capaços de redibuixar estratègies per a la funció parental a l’etapa adolescent dels seus fills i filles. Alhora, i si s’escau es podrà fer un treball de grup familiar incloent-hi tots els membres.

Aquest centre, per tant, serà el canal d’accés per a les famílies, encara que també poden accedir de forma directa els nois i les noies. Les necessitats que cobrirà aquest centre per a les famílies seran:

– Afavorir l’autoconeixement, la revisió i reconeixement de la funció parental.
– Contribuir a la formulació concreta dels aspectes que generen dificultat.
– Acompanyar en l’exercici empàtic sobre l’etapa adolescent.
– Millorar l’assertivitat i la capacitat de posar límits millorant, si s’escau, les habilitats comunicatives.
– Proporcionar experiències en un context grupal i/o individual en què es pugui viure la diversitat i el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge.

I ho farà treballant a diversos nivells mitjançant:

Sensibilització i Formació

Arribada l’adolescència dels fills i filles apareix la necessitat de “reinventar” la manera de fer de mare i pare.

El servei ofereix tant campanyes de sensibilització, per tal de prendre consciencia d’aquesta necessitat d’actualització, com formació individual i grupal per tal de proporcionar les eines necessàries per aquest nou moment vital.

Atenció individual

Espai d’escolta individual i de parella per aquells pares i mares que se sentin preocupats, desconcertats, desbordats,… i cerquin l’assessorament i acompanyament d’un/a professional. També obre la possibilitat d’incorporar el fill/filla si es considera adient i si ho desitja.

En funció de la demanda i valoració professional l’atenció pot ser continuada al centre o derivada a altres recursos externs.

Per tant el Centre per a Famílies amb fills o filles adolescents pretén ser un canal de formació i d’informació a les famílies; ser un espai d’atenció per a consultes de tot tipus que afectin al col·lectiu; ser corretja de transmissió entre els serveis existents i les famílies coordinant-se amb la resta de serveis municipals, d’altres administracions i institucions públiques i privades que atenen actualment a la població adolescents en qualsevol aspecte. Aquesta coordinació s’efectuarà elaborant protocols amb cadascuna de les institucions relacionades arribant a ser un punt de coordinació privilegiat de tots els serveis i recursos de la ciutat adreçats al col·lectiu i un observatori de la realitat adolescent de la nostra ciutat.

Permetrà disposar d’una nova eina que actuarà com un observatori actiu recollint la realitat de la població adolescent a la ciutat a nivell multifactorial i que permeti actuar com una antena per la realització de polítiques preventives.

L’equip de treball del Centre per a famílies serà multidisciplinari format per treballadores, educadors socials, psicòlegs i pedagogs que donaran una atenció integral a les necessitats que es manifestin. L’equipament té una superfície de 370,20 m2.

L’horari d’atenció al públic serà de dimecres i divendres de 10 a 14h i tardes de dilluns a dijous de 16h a 20h.

Punts “Aquí t’escoltem”

Han estat els primers a implementar-se amb una prova pilot que va començar a l’Espai Jove Garcilaso el mes de maig del 2014 i actualment funciona en dos equipaments més de la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat: l’Espai Jove les Basses al Districte de Nou barris i el Casal de Joves Palau Alós al Districte de Ciutat vella.

Aquests punts són espais adreçats a adolescents dels 12 als 20 anys on es proporcionen eines i recursos per enfortir les seves habilitats personals i socials i fomentar el seu creixement personal des de dos àmbits diferents però interrlacionats: l’atenció individual confidencial i els tallers, activitats grupals i espais de reflexió. Cobrint les necessitats de:
– Afavorir l’autoconeixement i la presa de consciència de sí mateixos.
– Millorar la comunicació i l’autoexpressió.
– Millorar l’assertivitat i la capacitat de posar límits.
– Proporcionar experiències en un context grupal en les que es pugui viure la diversitat i el conflicte com un aprenentatge.

Mitjançant eines com:

Tallers, activitats grupals i espais de reflexió

Programació trimestral i puntual d’activitats de diversos formats orientades a treballar a partir dels gustos i reclams propis de l’edat afegint en el seu desenvolupament el treball dels objectius esmentats (música, escriptura, ball, pintura, sexualitat, teatre, relaxació, risoteràpia, etc.).

Servei d’atenció individual confidencial

Servei d’escolta activa individual que pretén donar suport als joves en moments de desorientació, dubte o patiment, des d’una mirada curiosa, reflexiva, rigorosa i pròxima.

Als Punts d’Adolescents s’atenen també primeres consultes informatives via correu electrònic (consulta_aquitescoltem@bcn.cat) i missatges al facebook del perfil de l’Aquí t’escoltem (facebook.com/aqui.tescoltem).

Actualment estan en funcionament 3 punts “Aquí t’escoltem” amb la previsió que es posin en marxa 3 punts més a la ciutat:

– Espai Jove Garcilaso (Districte de Sant Andreu, c/ Garcilaso, 103)
– Espai Jove Les Basses (Districte de Nou Barris, c/ Teide, 20).
– Casal de Joves Palau Alòs (Districte de Ciutat Vella c/ Sant Pere Més Baix, 55).

L’horari d’aquest servei és de dilluns a divendres de 17h a 20:30 h.

 

Espai per a entitats, bucs d’assaig i espais lúdics i d’estada per a la gent gran

El districte de Gràcia té la voluntat de donar suport a les entitats i associacions que existeixen en el barri del Camp d’en Grassot-Gràcia Nova, per aquest motiu, i amb l’objectiu de reforçar la seva feina i que la puguin realitzar amb la màxima qualitat possible, el nou equipament comptarà amb un espai per a aquestes associacions. A la planta soterrani, i amb uns superfície de 338,6 m2, el nou equipament disposarà d’espai per a entitats i diversos bucs d’assaig. Concretament, l’espai per a entitats constarà de

– 4 despatxos amb funcionalitat diversa que acolliran a associacions de veïns, comerciants i altres entitats del barri. Aquest espai també disposarà d’una sala polivalent per poder realitzar actes o reunions.

– A la mateixa planta també es disposaran un espai musical, bucs d’assaig, per donar suport a nous projectes musicals.

– A la planta superior, i amb accés lliure des del carrer Sant Antoni Maria Claret, s’habilitaran espais lúdics i d’estada per a la gent gran.Compartiu aquest contingut