L’Ajuntament de Barcelona ha cobert totes les beques menjador durant el mandat : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona ha cobert totes les beques menjador durant el mandat

28/05/2015

L’Ajuntament de Barcelona ha augmentat en un 325,6% el pressupost destinat a cobrir les beques menjador que compleixen els requisits determinats per la normativa.

A més a més, s’ha augmentat de 5 a 6 euros/dia l’ajut extraordinari individual de menjador i s’ha ofert a les famílies la possibilitat de presentar les sol·licituds durant la matriculació a l’inici del curs.

Gràcies a l’augment econòmic, durant aquest mandat s’han cobert, per primera vegada, la totalitat de les beques menjador des del curs 2011-2012.

Cursos:

beques
Pel que fa a el nombre de sol·licituds adjudicades, s’ha passat de les 16.550 del curs 2011-12 a les 19.703 del curs 2014-15.

Respecte els més de 4.000 nens i nenes que han sol·licitat la beca menjador i que no la tenen, es correspon al diferencial entre les sol·licituds totals del curs 2014/15 i les sol·licituds adjudicades. Aquest diferencial es refereix a aquelles demandes de beca que no compleixen les condicions determinades en el Decret de convocatòria que fa la Generalitat de Catalunya

Els infants han estat una prioritat al llarg d’aquest mandat. El desplegament d’ajuts adreçats a aquesta població s’ha incrementat de forma molt significativa arribant al 20 milions d’euros.

Al llarg del mandat s’han incrementat les beques per a la campanya d’activitats d’estiu; s’ha obert un a nova línia d’ajudes per a les activitats esportives extraescolars; s’han destinat més de 9 milions d’euros d’ajudes directes a infants en situació de vulnerabilitat; i s’ha augmentat el nombre d’ajudes econòmiques atorgades des dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

A més s’ha dissenyat, establert i continua vigent, el protocol de detecció de necessitats d’alimentació dels infants escolaritzats aplicat des del 2012, fruït de la col·laboració entre l’Institut Municipal de Serveis Socials i el Consorci d’Educació, que garanteix la detecció i atenció de les dificultats d’alimentació que puguin patir els infants de la Ciutat. Al 2013 es va estendre a les escoles bressol.

Tots aquests ajuts no inclouen els ajuts econòmics d’inclusió que s’atorguen des dels Centres de Serveis Socials que han augmentat en un 108,3% des del 2011.Compartiu aquest contingut