El govern municipal amplia els recursos per garantir la cobertura alimentària a infants i joves : Servei de Premsa

El govern municipal amplia els recursos per garantir la cobertura alimentària a infants i joves

25/06/2015

La Comissió de Govern ha analitzat avui el mapa de recursos disponibles per fer front a les dificultats de cobertura alimentària, especialment entre el col·lectiu d’infants i joves de la ciutat, i ha adoptat diversos acords per garantir l’alimentació bàsica, tant durant l’estiu com en el proper curs. Algunes de les mesures es plantegen com a instruments per respondre a la situació d’emergència, amb un caràcter transitori fins que s’articuli la implementació d’una Renda Municipal de Ciutadania, eina prioritària d’aquest govern per combatre la pobresa de manera estructural.

 

Diagnosi

A la ciutat de Barcelona hi ha 214.931 infants amb edats compreses entre els 0 i els 15 anys, representen el 13,3% de la població.

L’1,4 de la població infantil (3.009 menors de 15 anys) no es pot permetre un àpat de carn, pollastre o peix (o equivalents per vegetarians) almenys un cop cada dos dies. Aquesta taxa de carència alimentària varia molt en funció del barri de residència; en barris com les Corts, Sarrià, Pedralbes la taxa de privació és del 0,3% i a altre extrem trobem territoris com Besòs, Roquetes, Verdum o Trinitat Vella on la taxa de privació arriba fins al 4,4% (1). A ciutat Meridiana el valor s’enfila fins el 8,7%.

 

Dades dels serveis socials

17.685 nens i nenes d’entre 0 i 17 anys han rebut atenció als 40 centres de serveis socials de la ciutat al llarg del primer quadrimestre del 2015, per tal d’atendre situacions de vulnerabilitat diverses.

3.169 nens i nenes d’entre 0 i 17 anys estan sent atesos també pels 13 equips d’atenció a la infància i a l’Adolescència (EAIA), i 171 han estat atesos pel Servei d’Atenció i Recursos d’Acollida (SARA), servei d’atenció de dones i menors que han patit violència masclista.

 

Mapa de recursos

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’instruments diversos per fer front als riscos de pobresa infantil i a les situacions de carència alimentària, com els ajuts econòmics d’inclusió per a infants, el fons extraordinari d’infància, els ajuts socials per a famílies en situació de risc greu, les beques menjador, la Targeta Barcelona Solidària, la Taula Solidària d’Aliments, el suport als berenars nutritius als centres oberts, els serveis de menjador social per a famílies i les beques per a la campanya de vacances d’estiu.

 

Acords de la comissió de govern

Després d’analitzar la cobertura d’aquest mapa de recursos i els dèficits detectats, la comissió de govern ha acordat:

– Millorar el protocol de detecció de necessitats d’alimentació dels nens i nenes escolaritzats, per tal de garantir la coordinació entre els centres escolars i la xarxa de serveis socials i sanitaris, realitzant entrevistes a totes les famílies susceptibles de requerir recursos per garantir la cobertura de necessitats bàsiques al llarg dels mesos d’estiu.

– Dotar el Fons extraordinari d’Infància amb una partida addicional d’entre 2,5 i 4 milions d’euros que garanteixi la cobertura a totes les famílies que requereixin aquest suport. Aquest fons d’ajuts puntuals d’urgència social, de nova creació el 2015, s’adreça a famílies vulnerables amb infants menors de 16 anys, que reben un ajut de 100 euros mensuals, fins a un màxim de 1.200€ anuals per infant. Fins el mes de juny de 2015 s’han atorgat 7.609 ajuts, que han esgotat la dotació inicial del fons. Unes 2.000 sol·licituds més estan pendents de cobrament, i n’hi ha 2.500 en tràmit de comprovació dels requisits. L’acord de la comissió de govern permetrà donar resposta a tota la demanda existent, donant estabilitat a aquest instrument com a mesura de trànsit fins que s’articuli una Renda Municipal Complementària.

– Ampliar, sense limitació pressupostària, la partida per a beques de suport a les activitats d’estiu (casals, colònies,…). El 83% d’aquestes activitats ofereixen servei de menjador. L’any 2014 es van atorgar 7.668 ajuts per un import d’1,2 milions d’euros. En la campanya d’enguany s’han modificat a l’alça els topalls de renda per ampliar el nombre de famílies beneficiàries.

– Augmentar la cobertura i revisar els barems d’accés a les beques menjador per al curs 2015/16, millorant el sistema administratiu per facilitar la gestió i el temps de concessió durant tot el curs escolar.

– Elaborar una mapificació sobre els menjadors i temps de migdia dels instituts de secundària per identificar possibles solucions que garanteixin l’alimentació adequada en l’entorn escolar als infants i adolescents en situació de pobresa.

– Enfortir la Targeta Barcelona Solidària com a instrument de garantia de cobertura de l’alimentació bàsica per a famílies en situació de vulnerabilitat, ampliant la dotació pressupostària. L’any 2014 es van repartir 2.302 targetes, amb un import total de 846.866,29€.

– Publicar el Baròmetre d’Infància i Pobresa del CIIMU per tal de visibilitzar la dimensió de la pobresa infantil a la ciutat i poder-hi donar resposta amb una millor planificació dels recursos. Amb aquest mateix objectiu, es convocarà la comissió de treball específica del Consell Municipal de Benestar Social.

 

____

(1) Les dades provenen del Baròmetre de la Infància a Barcelona, 2015, impulsat per l’Ajuntament de BarcelonaCompartiu aquest contingut