Barcelona amplia tres mesos el termini per presentar propostes a la segona convocatòria del Pla BUITS : Servei de Premsa

Barcelona amplia tres mesos el termini per presentar propostes a la segona convocatòria del Pla BUITS

08/07/2015Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit ampliar tres mesos el termini per presentar propostes a la segona convocatòria del Pla BUITS, que posa a disposició d’entitats sense ànim de lucre una desena de solars buits de la ciutat. La pròrroga permetrà superar el període estival i donar més marge de temps a les entitats per tal d’acabar de tancar els seus projectes i definir els usos que volen donar a les noves ubicacions. Així doncs, les entitats tenen fins a finals d’octubre per presentar propostes.

Els nous emplaçaments de la convocatòria 2015 se sumen als 12 espais urbans que estaven inutilitzats i des de fa més d’un any i mig gestionen diverses entitats veïnals donant-los un ús social i comunitari.

El Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) és una iniciativa que vol afavorir el desenvolupament d’usos i activitats d’interès públic, de caràcter provisional, en terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat d’afavorir la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà.

A més, amb aquesta iniciativa es dóna un ús provisional que ajuda a recuperar, adequar i potenciar aquests espais com a punts de convivència del barri, evitant així mateix que aquests indrets concentrin pràctiques incíviques, usos no desitjats i situacions d’exclusió social.

Al link www.bcn.cat/habitaturba/plabuits es poden veure les característiques de les parcel·les, el seu emplaçament i les condicions del terreny.

A la convocatòria Pla Buits 2015 hi poden presentar els seus projectes, tant de manera individual com de forma conjunta, les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, degudament constituïdes. La presentació de les propostes ha d’incorporar documentació acreditativa de l’entitat sol·licitant i una memòria relativa al projecte a desenvolupar i sobre la gestió econòmica del projecte.

Els usos i activitats proposats han de ser provisionals, és a dir, de caràcter temporal i han de considerar-se d’interès públic o d’utilitat social. Així, s’admeten activitats de tipus educatiu, esportiu, lúdic o recreatiu, cultural o artístic, ambiental o paisatgístic i social o comunitari.

Les condicions del concurs assenyalen que la cessió dels terrenys i, per tant, el desenvolupament dels projectes seleccionats, tindran una durada d’un any, prorrogable anualment i fins a un màxim de tres anys més.

L’Ajuntament, per la seva part, assumirà la despesa associada a les tasques d’adequació dels terrenys i d’instal·lació de serveis que siguin necessàries per a la posada en funcionament dels projectes abans de fer efectiva la cessió dels terrenys. Així mateix, l’Ajuntament assumirà els costos dels subministraments que es generin en els terrenys on es desenvolupi l’ús o l’activitat.

Les iniciatives presentades seran avaluades per una Comissió d’Avaluació que tindrà en compte la implicació en l’entorn de la iniciativa, l’autosuficiència i autogestió del projecte, la sostenibilitat ambiental, el seu major impacte i rendiment social i la creativitat i, innovació dels projectes que es presentin.

La Comissió estarà formada per:

1. Un representant de cinc entitats de segon o tercer nivell de la ciutat de Barcelona designats, respectivament, per la Junta de cadascuna de les entitats.

2. Una persona designada per l’àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.

3. Una persona en representació de cada àrea o sector de l’Ajuntament.

4. Tres persones en representació de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

5. Una persona designada per cadascun dels deu Districtes de la ciutat.

6. Una persona designada pels Grups Polítics Municipals que no formen part del govern municipal.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
pla buits/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina