El Plenari acorda el nou Cartipàs Municipal : Servei de Premsa

El Plenari acorda el nou Cartipàs Municipal

14/07/2015

El Plenari extraordinari del Consell Municipal ha arribat a un acord de Cartipàs, que entre d’altres, estableix la composició de les empreses municipals, l’organització del Consell Municipal en quatre comissions o les retribucions dels càrrecs electes.

 

19496300269_f9a005c757_z

 

El Plenari ha estat presidit per l’alcaldessa, Ada Colau, que ha tancat la sessió agraint a tothom l’esforç fet per assolir un acord i s’ha compromès a “deixar-se la pell per estar a l’alçada de l’exigència sense precedents a què se sotmet aquest nou govern”. Colau ha sentenciat que “la governança d’èxit d’aquesta ciutat és la que es fa de manera compartida amb tota la ciutadania i no només dins de les parets del consistori”.

En la seva intervenció, el primer tinent d’alcalde i portaveu del govern, Gerardo Pisarello, ha destacat el “moment extraordinari de canvi històric” en què s’ha produït aquest plenari, fruit de les eleccions del passat 24 de maig, i ha assegurat que “l’anhel de canvi expressat per la ciutadania ha de ser dialogat però ferm, per complir un programa electoral que té com objectius la lluita contra la precarietat laboral, la defensa de drets, un model econòmic més eficient, una democratització de les institucions, la lluita per la transparència i contra la corrupció”.

El primer tinent d’alcalde ha subratllat que pels membres del govern “és el primer cop que estan a les institucions” i ha destacat que per aquest nou govern “la participació ciutadana i dels treballadors municipals i la transparència són un senyal explícit de la voluntat d’obrir les finestres i portes de l’administració”.

Pisarello ha afirmat que “el Cartipàs és un instrument al servei dels barcelonins i barcelonines”, i ha apel·lat “a la responsabilitat dels diferents grups de l’oposició perquè, sense renunciar a la seva tasca, puguin acompanyar el govern en aquest anhel de canvi expressat per la ciutadania”.

 

Comissions del Consell Plenari

S’ha acordat la Modificació de la Disposició Addicional segona del Reglament Orgànic Municipal, relativa a la denominació i àmbits d’actuacions de les Comissions del Consell Municipal.

Les Comissions permanents que es constitueixen són quatre:

– Comissió d’Economia i Hisenda
– Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
– Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
– Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

El Plenari també ha acordat els nomenaments dels presidents, vicepresidents i la composició de les Comissions del Consell Municipal. Amb acord de la majoria de grups, excepte l’abstenció de CUP Capgirem, s’ha acordat que les comissions estiguin presidides per regidors de l’oposició.

Comissió d’Economia i Hisenda
– President: Carina Mejías, C’s
– Vicepresident: Agustí Colom, BComú

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
– President: Montserrat Benedí, ERC
– Vicepresidenta: Laia Ortiz, BComú

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
– President: Francina Vila, CiU
– Vicepresident: Gerardo Pisarello, BComú

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
– President: Daniel Mòdol, PSC
– Vicepresidenta: Janet Sanz, BComú

 

Consells Administració de les empreses municipals

Pel que fa als Consells d’Administració de les empreses de capital íntegrament municipal, es manté la composició que tenen actualment. Amb l’acord per majoria del plenari, es preserva la funció executiva dels consells d’administració i es garanteix el control i la fiscalització mitjançant la presència dels grups municipals.

El Govern tindrà majoria de representants en tots els Consells, excepte a l’empresa Barcelona de Serveis Municipals, SA, on es manté la proporcionalitat del Plenari. Així doncs, s’ha acordat la composició del Consells d’Administració de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA; Barcelona Activa, SA; Barcelona de Serveis Municipals, SA; Barcelona de Gestió Urbanística, SA; Foment de Ciutat, SA i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.

 

Dedicacions i retribucions dels membres electes de la Corporació

Les retribucions anuals dels càrrecs electes de la Corporació s’han aprovat amb el vot en contra de BComú i CUP Capgirem, l’abstenció d’ERC i el vot a favor de CiU, Ciutadans, PP i PSC. L’acord no recull la proposta del govern de rebaixar els salaris dels càrrecs electes entre un 27% i un 15% i suposa, a la pràctica, una congelació dels sous actuals, excepte el de l’alcaldessa, que es redueix per aplicació de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

Proposta del govern que ha quedat desestimada

Proposta que ha prosperat, fruit de l’esmena de CiU, Ciutadans, PP i PSC

 

Més enllà de l’acord i les retribucions que fixa el Plenari per majoria, els regidors i regidores de Barcelona en Comú s’aplicaran el Codi Ètic de la formació, que fixa el sou màxim en 2.200 euros mensuals.

En el marc d’aquest debat, el govern s’ha compromès amb ERC a iniciar l’elaboració d’una proposta de Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona, que incorpori també els Comissionats i l’Alta Direcció de lliure designació.

Pel que fa a les dedicacions dels membres de la corporació, es fixa en 32 el nombre màxim de membres de la Corporació que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva. I determina com a màxim de regidors que podran prestar serveis en règim de dedicació parcial el que resulti de restar del nombre legal de membres de la corporació (41) el nombre de dedicacions exclusives que s’hagin atribuït.

 

Nomenaments a d’altres administracions i Consorcis

El Plenari Municipal també ha acordat els nomenaments dels representants municipals en d’altres administracions o Consorcis dels quals forma part l’Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Ple ha acordat designat, per unanimitat, els 25 representants municipals al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb la comunicació efectuada pels diferents grups municipals:

Grup Municipal Barcelona en Comú: 7 representants
Grup Municipal CiU: 6 representants
Grup Municipal C’s: 3 representants
Grup Municipal ERC: 3 representants
Grup Municipal PSC: 2 representants
Grup Municipal del PP: 2 representants
Grup Municipal CUP: 2 representants

Així mateix, s’han aprovat, per unanimitat, els nomenaments dels representants municipals al Consorci de la Zona Franca. S’ha designat l’alcaldessa, Ada Colau, presidenta del Consorci de la Zona Franca i s’ha incorporat un representant per cada grup municipal al Ple del Consorci.

Pel que fa al Consorci del Centre de Cultura Contemporània- Casa de la Caritat, s’ha aprovat per majoria del Ple que Ada Colau en sigui vicepresidenta, juntament amb cinc altres representants de l’Ajuntament de Barcelona.

El Plenari també ha servit per donar compte dels decrets de Cartipàs que ha signat l’Alcaldessa des del passat 13 de juny, quan es va constituir el nou Ajuntament. Entre aquests decrets, prop d’un centenar, hi ha els nomenaments i cessaments de personal eventual i directiu de l’Ajuntament de Barcelona, els nomenaments de Gerents i Comissionats o les delegacions de competències a tinents d’alcaldia o regidors.Compartiu aquest contingut