El govern presenta el seu primer Informe Econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona : Servei de Premsa

El govern presenta el seu primer Informe Econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona

20/10/2015

El govern municipal ha presentat avui a la Comissió d’Economia i Hisenda l’Informe Econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona, que recull l’evolució dels principals indicadors econòmics.

L’informe recull indicadors que demostren que l’activitat econòmica avança a bon ritme després de l’impacte de la crisi, si bé, alerta que la recuperació en marxa presenta símptomes d’alentiment i que el balanç dels darrers anys deixa més desigualtats i problemes que persisteixen, com l’atur.

Les perspectives econòmiques pel 2015 i 2016 són positives –segons diverses estimacions. Tot i així les dades provisionals del tercer trimestre reflecteixen un certa desacceleració de l’activitat, mentre la volatilitat de la borsa, els mercats financers i l’endeutament de famílies, sector privat i sector públic donen senyals contradictòries.

El regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme, Agustí Colom, ha assegurat que les dades demostren que “no podem caure en el cofoisme quan tenim una Barcelona fracturada en termes econòmics o socials però tampoc ser catastrofistes dient que tot està aturat i res funciona, quan hi ha dades que mostren una evolució favorable de l’economia”.

Segons Colom “aquesta diagnosi ens permet conèixer una realitat que és múltiple, on influeixen molts factors, però també ens permet començar a actuar i combatre les desigualtats, com s’ha fet amb mesures com l’ampliació de beques menjador, els Plans d’Ocupació o impulsant una modificació pressupostària per donar sortida a 96 milions d’euros de superàvit”. Colom ha conclòs que “ darrera els números sempre hi ha persones que estan patint i ho estan passant malament”.

 

La crisi econòmica redueix el pes de les rendes mitges i augmenta el de les baixes

Segons les dades de Renda Familiar Disponible per Càpita, a Barcelona el 2013 predomina la població amb rendes mitjanes (44,3% del total), tot i que el seu pes s’ha reduït en 14,3 punts percentuals des de 2007. Entre 2007 i 2013 les rendes baixes han passat de suposar el 21,7% al 41,8% de la població, prenent espai a les rendes mitjanes.

Mercat laboral: taxes d’activitat, ocupació i atur

Barcelona registra una taxa d’atur del 13,9% el segon trimestre de 2015, un valor inferior a les mitjanes catalana (19,2%) i espanyola (22,5%) i més proper al de la UE (10,3%). Continua l’alta incidència de l’atur entre els joves, tot i que la taxa d’atur juvenil a la ciutat (27,1%).

Barcelona ha tancat el mes de setembre de 2015 amb 90.358 persones registrades com a aturades. Més de la meitat (el 53,2%) del total de persones aturades a Barcelona tenen més de 45 anys, mentre que el 44,6% porta més de 12 mesos en aquesta situació.

Segons l’informe, l’atur registrat continua reduint-se a tots els districtes, però de forma desigual.

El mes de juny, el percentatge d’aturats respecte a la població amb edat de treballar a Barcelona és del 8,7%.

Els districtes amb una ràtio per sota de la mitjana són Sarrià-St.Gervasi, l’Eixample, Les Corts i Gràcia, amb valors que oscil•len entre el 4,8% del primer i el 7,4% del darrer.

Per contra, els districtes de Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant Martí, Sant Andreu, Ciutat Vella i Nou Barris superen la mitjana de la ciutat, i l’indicador d’aquest darrer equival a 2,5 vegades el de Sarrià- St.Gervasi.

El percentatge d’aturats perceptors de prestacions evoluciona a la baixa des de 2010 i l’agost de 2015 se situa en 51,2% (16,7 punts menys que a l’agost d’aquell any).

 

Indicadors que confirmen que l’economia de Barcelona es mou

L’informe permet constatar la bona evolució de la ciutat en aspectes com la constitució de societats mercantils, les exportacions, la inversió estrangera, el posicionament internacional o la millora de la confiança empresarial.

Pel que fa al posicionament internacional, la ciutat ocupa llocs destacats en rànquings que valoren aspectes com la reputació, la seguretat, la producció científica o les universitats, entre d’altres, però obté posicions intermitges en rànquings transversals.

La capital catalana se situa en 27a. posició del rànquing Global Power City Index 2014 de la Fundació Mori en 50 ciutats competitives del món, i ocupa el 34è lloc del rànquing 140 ciutats del món segons l’informe Cities in Motion, 2015 elaborat per l’IESE.

 

Les exportacions i la creació d’empreses creixen a Barcelona un + 7,3 % respecte a l’any passat

La internacionalització de l’economia de Barcelona es confirma com un dels seus principals motors d’activitat. Així, des del gener fins al juny de 2015, les exportacions de la província de Barcelona han assolit un volum de 25.057,7 M. €, el que suposa un nou rècord de la sèrie històrica disponible i un creixement interanual del +7,3 %.

La creació de societats mercantils assoleix el millor indicador en un primer semestre des de 2008. A Barcelona s’han constituït 4.201 societats mercantils el primer semestre de 2015, el que suposa la xifra més alta des del 2008 i un augment interanual del +7,3 %.

 

Creix l’activitat emprenedora

El 2014 la taxa d’activitat emprenedora se situa en un 7,3% de la població adulta resident a la província de Barcelona, valor proper al de Catalunya (7,5%) i superior al d’Espanya (5,1%), la mitjana de les economies de la UE basades en la innovació (6,9%) i els de països com Suècia (+6,7), Alemanya o França (+5,3% en ambdós casos).

Els emprenedors catalans creen predominantment empreses molt petites -el 71% de les creades el 2014 no tenen treballadors- i orientades al mercat local

 

Economia verda

L’informe inclou un apartat dedicat a l’economia verda, segons el qual aquest sector ocupa entre 25.000 i 36.000 treballadors a Barcelona el 2014 i representa entre un 2,6 i un 3,7 % de l’ocupació. La ciutat concentra al voltant del 40% de l’ocupació verda de Catalunya. Pel que fa a empreses verdes, aquestes representen entre l’1,1% i el 2,7% del total de Barcelona (entre 808 i 1.897). Entre el 2012 i 2014 el nombre d’empreses verdes creix al voltant del 3%.

 

Evolució dinàmica de l’activitat al 22@ en els darrers dos anys

A principis del 2015 es registren 8.223 empreses operant en aquest districte, que ocupen 93.000 treballadors i facturen 10.300 M € (més d’un 10 % d’increment en dos anys). El 32% d’aquestes empreses desenvolupa una activitat intensiva en coneixement.

 

Documents relacionats

Document 1/2

Document 2/2Compartiu aquest contingut