“Sortim BCN”, el web d’oci saludable per adolescents i joves de la ciutat compleix un any : Servei de Premsa

“Sortim BCN”, el web d’oci saludable per adolescents i joves de la ciutat compleix un any

11/11/2015

Els usuaris de SortimBCN hi troben una agenda amb multitud de propostes, notícies, enquestes, una galeria per a compartir vídeos i fotos, etc. Segons que detalla Teresa Brugal, responsable del Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències de l’ASPB, “aquesta plataforma és una porta d’entrada perquè els usuaris es plantegin com ocupen el seu temps lliure, quina relació tenen ells i el seu entorn amb les drogues, el consum d’alcohol i tabac, i altres riscos a què es poden exposar, inclòs l’aspecte emocional”.

Un any després del seu llançament, la plataforma supera les 6.000 pàgines vistes, amb un 79% de nous visitants. Pel que fa a xarxes socials, SortimBCN té 1.092 seguidors al Facebook i 812 al seu compte de Twitter.

El web SortimBCN inclou informació sobre substàncies utilitzades en entorns de festa, problemes derivats del seu ús i els factors que condicionen les persones respecte el consum de drogues. A més, es recullen explicacions divulgatives sobre les drogues i els efectes de les més habituals, quines preguntes es fan els joves, i com reaccionar davant del que els diuen els amics i amigues, incloent els falsos mites que circulen. Es tracta també sobre salut sexual i reproductiva i es difonen missatges de tipus preventiu adaptats al públic que pot consultar aquest web.

La pàgina web planteja en aquest primer aniversari un concurs d’imatges obert a tota la ciutat, en què els joves puguin aportar fotografies o il·lustracions que incloguin el nom de SortimBCN, amb el premi d’una càmera esportiva per a la persona guanyadora.

Els continguts són revisats de forma permanent i estan avalats pels especialistes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
L’Agència de Salut Pública de Barcelona treballa des de la seva creació per a conèixer la situació del consum de drogues en l’adolescència, prevenir comportaments de risc des de l’escola i l’institut i facilitar eines als ciutadans i docents per abordar aquesta qüestió. El Pla de Drogues de Barcelona, vigent fins el 2016, en dóna una visió global, estableix les estratègies principals i emmarca les actuacions que es porten a terme.
La pàgina SortimBCN té el suport de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

 

Principals programes preventius de l’ASPB per als joves

Entre la població jove de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de la ciutat desplega programes preventius globals a l’àmbit educatiu (en especial a 3er d’ESO), i també fa intervencions de prevenció selectiva com ara De Marxa Sense Entrebancs, destinat a omplir d’activitats el temps d’oci dels adolescents de diferents barris (prop de 3.000 participants anuals).

Per al conjunt de programes preventius que es despleguen es porta a terme la formació de professorat de centres educatius amb convocatòries anuals.

També es despleguen tallers diversos destinats a la prevenció en addiccions.

Dins dels diferents recursos i programes disponibles per a menors d’edat a Barcelona, el Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD) ofereix un model d’intervenció breu a nois i noies que són trobats consumint drogues al carrer, amb la co-responsabilització de les seves famílies, i que permet substituir la sanció administrativa per un programa psicoeducatiu. Més de 500 joves hi prenen part cada any, amb una mitja d’edat que volta el 16 anys.

 

Alcohol, cànnabis i tabac
8 de cada 10 adolescents són no fumadors a Barcelona, segons dades de l’Informe FRESC (any 2012, 3.492 enquestes realitzades). Els adolescents fumadors ara a la ciutat són la meitat dels que ho eren els anys 90.

Les darreres dades de què es disposa indiquen que a 2on d’ESO hi ha un 2,3 % de nois fumadors habituals, un 9,8% a 4rt d’ESO i un 20,3% a Segon de Batxillerat-Cicles Formatius. Pel que fa a noies, a segon d’ESO són 1,9% del total, a 4rt d’ESO el 10,5% i a 2on de Batxillerat un 23%.

Gairebé 9 de cada 10 adolescents de la ciutat són no consumidors de cànnabis. Els joves declaren menor consum de cànnabis ara que fa 4 anys, només s’observa en el grup de noies de 4rt d’ESO que abans eren un 10% de consumidores i ara són un 11%.

Cal dir que en aquestes edats la majoria d’estudis detecten consum experimental (esporàdic) d’algunes substàncies, però no pas freqüent o habitual en un percentatge rellevant.

L’enquesta FRESC (dades de 2012) mostra que a 4rt d’ESO hi ha un 12,5% de nois i un 11% de noies que expliquen que han consumit cànnabis al menys un cop en els darrers 30 dies (consum habitual).

A 2n de batxillerat són el 22% de nois i el 16% de noies els inclosos en aquest grup.

Joves que reconeixen haver pres 4 o més begudes alcohòliques en una sola ocasió en els darrers 30 dies (això fa pensar que són conductes repetides durant l’any diversos cops): 10% dels que van a 4rt ESO i 26 % dels que fan 2on de batxillerat-cicles.
http://www.sortimbcn.cat
http://www.aspb.cat

 



Compartiu aquest contingut