L’Ajuntament crea una taula tècnica per desplegar el protocol d’actuació contra el tràfic d’éssers humans a Barcelona : Servei de Premsa

L’Ajuntament crea una taula tècnica per desplegar el protocol d’actuació contra el tràfic d’éssers humans a Barcelona

17/11/2015Temps estimat de lectura: 4 minutsL’Ajuntament de Barcelona ha convocat la primera trobada de la taula tècnica contra el tràfic d’éssers humans, un espai de treball de les diferents institucions, organismes, i entitats que treballen aquest àmbit en el qual s’establiran els acords interinstitucionals per tal de desplegar el protocol i els circuits d’actuació a la ciutat de Barcelona que permetin l’aplicació de tots els marcs normatius existents. Aquesta taula la formen l’agència ABITS, el cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el cos de Mossos d’Esquadra, el Cos Nacional de Policia, la Fiscalia, la Judicatura, la Delegació del Govern, i les entitats i agents de la societat civil que treballen en aquesta matèria: l’Institut Català de la Dona, SICAR.CAT, la Fundació APIP-ACAM, GENERA, la Creu Roja i EXIL.

Aquesta taula de treball engega el que ja es preveu al Protocol de Protecció de les Víctimes de Tràfic d’Éssers Humans a Catalunya, de 2013, que és la creació d’un espai de treball específic a Barcelona que permeti el desplegament del protocol en el terreny de la detecció de les organitzacions criminals, per una banda, i en el terreny de l’atenció i la protecció dels drets de les víctimes per l’altra. Aquest espai de treball permetrà també reforçar els objectius comuns de totes les institucions implicades.

En aquest sentit, aquesta taula organitzarà dos grups de treball, que abordaran per un costat tot l’aspecte relacionat amb la coordinació entre les diferents organitzacions i institucions, i per l’altre la detecció de les organitzacions criminals i la protecció i l’acompanyament de les víctimes.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar la intervenció en contra de les persones que de manera individual o a través de xarxes organitzades trafiquen amb éssers humans amb fins d’explotació sexual, laboral o per mendicitat, entre altres. El primer front que s’obrirà, però, serà el tràfic amb finalitat d’explotació sexual, que en opinió del govern municipal és el que requereix una intervenció més immediata i urgent.

Amb aquesta taula, a més a més, es vol garantir l’acompanyament, la seguretat i la protecció de les víctimes en tot el procés, ja que les víctimes del tràfic són persones molt vulnerables i sovint fortament amenaçades, sobre les quals recau tot el procediment. La intenció és crear mecanismes que permetin que els diferents actors implicats puguin aportar proves objectives que alliberin les víctimes de tota la càrrega de la declaració. I garantir així que els procediments judicials tinguin una evolució molt més satisfactòria.

 

L’esclavatge del segle XXI

El tràfic d’éssers humans és considerat una de les infraccions penals més greus a escala mundial. A banda de ser una gravíssima violació dels drets humans, que atempta contra la vida, la llibertat, la dignitat i la seguretat de les persones, és considerat una forma moderna d’esclavatge.
L’any 2000 es va subscriure el primer protocol per reprimir i sancionar el tràfic de persones, a Palerm. Aquell primer protocol, que complementava la Convenció de les Nacions Unides, va establir la definició del tràfic d’éssers humans que continua vigent:

“La captació, el transport, el trasllat, l’acolliment o la recepció de persones, recorrent a l’amenaça o a l’ús de la força o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a l’engany, a l’abús de poder o d’una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre una altra, amb finalitats d’explotació. Aquesta explotació inclou com a mínim, l’explotació de la prostitució aliena o altres formes d’explotació sexual, els treballs o serveis forçats, l’esclavatge o les pràctiques anàlogues a l’esclavatge, la servitud o l’extracció d’òrgans.”

Una directiva europea de 2011 obliga els estats membres a adoptar les mesures necessàries per garantir que el tràfic d’éssers humans sigui punible. Una directiva complementària de 2012, a més a més, va establir les normes de protecció i suport de les víctimes, en les quals s’establia que durant el procés penal els estats han de vetllar per la protecció de la intimitat de les víctimes, per la seva integritat física i psíquica, i garantir a la víctima el suport necessari perquè es recuperi després del procés penal.
També establia que la cooperació i la coordinació entre les autoritats policials, judicials, fiscals, i les organitzacions i entitats de cada territori amb experiència en l’assistència a les víctimes és fonamental per combatre aquest fenomen.

 

El paper d’ABITS

La implementació dels objectius que surtin de la taula la portaran a terme les diferents institucions i entitats que hi formen part d’una manera coordinada. En aquest desplegament del protocol, l’agència ABITS continuarà tenint un paper clau, juntament amb les entitats, concretament en el treball de detecció de les víctimes. L’Ajuntament de Barcelona també compta amb el departament que treballa en la violència masclista -un departament que ja té circuits establerts que treballen des de fa 14 anys- per desplegar les accions a realitzar que es decideixin a la taula.

L’agència ABITS es va crear l’any 2006, amb l’objectiu d’atendre les persones que exerceixen el treball sexual a la ciutat de Barcelona, i en especial a aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat. Aquesta agència treballa en l’atenció d’aquestes persones des d’una perspectiva integral i coordinada amb tots els serveis municipals.
Des de l’agència ABITS també es fa un treball de detecció, atenció i recuperació a les víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, amb col·laboració amb diferents entitats del tercer sector. Es tracta d’una atenció integral que compta amb programes d’acollida i d’acompanyament, d’inserció sociolaboral, d’atenció psicològica i també de representació jurídica. Durant l’any 2014 van participar als programes d’acollida 25 dones, el 66% més que el 2013 (que es van acollir 15 dones).Compartiu aquest contingut

Paraules clau
tràfic d’éssers humans/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina