Disminueix a Barcelona la quantitat de joves que només treballen i augmenten els que només estudien : Servei de Premsa

Disminueix a Barcelona la quantitat de joves que només treballen i augmenten els que només estudien

02/12/2015

L’Ajuntament de Barcelona ha tornat a elaborar l’enquesta de joves, 13 anys després del darrer estudi, que es va realitzar el 2002. Amb aquest treball, l’Ajuntament vol aportar el coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys (i en el cas de l’Enquesta de Valors Socials fins als 34 anys). Aquesta enquesta mostra, de fet, un perfil general de les característiques socials, econòmiques i demogràfiques dels joves, i fa un retrat exhaustiu dels diversos àmbits que composen la realitat juvenil. Es tracta de la quarta edició de l’enquesta, que s’ha fet els anys 1992, 1997, el 2002 i aquest 2015.

Segons l’enquesta d’aquest any, i en relació a l’anterior mostra, la quantitat de joves (de 15-29 anys) que només treballa ha disminuït a Barcelona, mentre que ha augmentat la quantitat de joves que només estudia (també de15 -29 anys) .

 

Enquesta de joventut

Nota de premsaCompartiu aquest contingut