L’Ajuntament ordena el cessament de 388 habitatges d’ús turístic il·legals i en tramita el precinte de 33 durant el 2015 : Servei de Premsa

L’Ajuntament ordena el cessament de 388 habitatges d’ús turístic il·legals i en tramita el precinte de 33 durant el 2015

18/01/2016

L’Ajuntament de Barcelona posa el màxim d’esforços a abordar la gestió del turisme a la ciutat per fer-lo compatible amb el dia a dia dels veïns i veïnes, garantir la seva qualitat de vida i evitar alteracions de l’ordre públic.

Per assolir aquests objectius, durant el 2015 s’ha dut a terme una campanya d’inspecció municipal sobre allotjaments turístics centrada en combatre els habitatges turístics il·legals (HUTs) i controlar les distorsions que puguin generar en l’entorn. El balanç d’aquestes actuacions es recull en l’Informe ‘Actuacions municipals sobre l’oferta il·legal d’allotjament turístic 2015’ que es presentarà a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de dimecres.

Les queixes ciutadanes de molèsties ocasionades pels turistes allotjats en HUT’s s’han atès preferentment des del Centre de Recepció de Trucades, en marxa des de desembre de 2014. El centre rep totes les trucades rebudes al 010 i 092 relacionades amb HUT’s, i seguidament es posa en contacte via telèfon amb el propietari de l’allotjament per tal que actuï de forma immediata i resolgui la incidència.

Si el propietari no respon o no col·labora, s’inicia un expedient sancionador de 900€. Fruit d’aquesta trucada es verifica que l’habitatge disposa de llicència. Si es detecta que no en té, es deriva la informació a la Guàrdia Urbana per tal que iniciï la inspecció.

Des de la seva posada en funcionament, el Centre de Recepció de Trucades ha atès més de 3.000 queixes ciutadanes –la majoria entre juny i agost– que afectaven poc més de 2.400 establiments diferents.

En total, el 2015 s’han realitzat un total de 2.146 inspeccions sobre HUT’s, arran de les quals s’han obert 482 expedients sancionadors –d’un import màxim de 30.000€– a establiments que operaven il·legalment. També s’han obert 226 expedients sancionadors abreujats –de fins a 900€– a HUTs que sí que disposaven de llicència però no van atendre o resoldre la incidència. A més, la Guàrdia Urbana ha iniciat inspeccions a 1.816 HUTs sense llicència arran de les queixes rebudes pel Centre de Recepció de Trucades.

Totes aquestes actuacions han permès que durant el 2015 s’hagin iniciat 388 expedients de cessament de l’activitat, i s’han pogut precintar 16 HUTs –15 a Ciutat Vella i 1 a l’Eixample– i emetre ordre de precinte a 17 més.

 

Reforç especial a la Barceloneta

El barri de la Barceloneta compta des de novembre de 2014 amb una oficina pròpia per facilitar les denúncies dels veïns i veïnes. Fins a 31 d’octubre de 2015, ha rebut un total de 201 instàncies i ha recollit 41 fitxes de les persones que no han volgut identificar-se. També s’han rebut 11 trucades.

Al barri de la Barceloneta a més, es visita de forma proactiva tots els habitatges on es té sospita que s’hi fa un ús turístic, sense esperar a rebre cap denúncia ciutadana. Aquest sistema ha permès realitzar 8.553 visualitzacions en els darrers mesos de l’any.

 

Publicitat il·legal, Aranya i sancions a plataformes web

El Govern municipal ha posat molt èmfasi en la detecció de l’oferta il·legal d’allotjaments turístics a través d’Internet. L’Ajuntament va enviar requeriments a 22 plataformes digitals que publiciten HUT’s sense complir les obligacions establertes per la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya. Se’ls reclama que facilitin les dades identificatives de les persones que posen a lloguer els seus habitatges a través d’aquests serveis, i se’ls recorda l’obligació de fer constar en tots els anuncis d’allotjament turístic el número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC).

Durant la tardor, s’ha estat fent el seguiment de tots els requeriments enviats i resolent les al·legacions presentades, centrades bàsicament en la impossibilitat de respondre per no incomplir la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades personals).

Per fer més efectiva aquesta tasca, l’Ajuntament disposa de l’Aranya web o crawler, una solució tecnològica de detecció de l’oferta turística de pisos no regulats a Internet. Permet obtenir, quantificar i qualificar la informació a partir de portals web, analitzar la informació i generar alarmes per informar l’equip d’inspectors d’aquells habitatges plausibles de ser no regulats i visualitzar la informació de forma geo-referenciada sobre mapes. Aquesta eina està finançada amb l’Impost sobre estades en establiments turístics (IEET).

L’eina s’ha començat a testejar amb els dos portals amb més oferta de tots els que se’ls va requerir informació, Homeaway i Airbnb. Un cop comprovat que seguien anunciant molts HUT’s sense fer constar el número de RTC, en base al nombre d’anuncis publicats –3.929 en el cas de Homeaway i 1.891 en el cas d’Airbnb–, a l’advertiment previ i a la posició dominant en el mercat de les dues empreses, s’han incoat 2 expedients sancionadors de 30.000 euros cadascun a cada plataforma. Els expedients han estat motivats per publicitar habitatges sense el número de RTC, i l’altre per no respondre als requeriments de l’administració sol·licitant les dades dels pisos anunciats sense RTC.

L’Ajuntament també està fent el seguiment de la resta de plataformes que podrien derivar en les properes setmanes en expedients sancionadors de les webs que segueixen anunciant HUT sense RTC.

A més a més, amb l’objectiu d’explorar totes les vies possibles contra els anuncis il·legals, el passat mes de novembre l’Ajuntament va facilitar a l’Agència Tributària un llistat amb les dades dels 779 titulars diferents d’un total de 986 expedients. I el consistori s’ha compromès amb l’Agència Tributària a enviar aquesta informació de manera periòdica.

En paral·lel, s’ha procedit a la revisió administrativa de les llicències de HUT’s existents per comprovar que el titular de la llicència i el nom del propietari de l’habitatge siguin idèntics, tal com marca l’article 66 del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. Com a conseqüència, s’ha iniciat expedient de revocació de llicència a 400 establiments diferents, que es troben en aquests moments en diferents fases de tramitació.

 

Plaques identificadores a la Barceloneta

El Districte de Ciutat Vella ha començat a instal·lar fa unes setmanes plaques identificadores als HUT’s del barri de la Barceloneta que compten amb llicència per a exercir l’activitat. Aquestes plaques es col·loquen al costat de la porta del pis i permeten consultar el seu número de llicència i el telèfon 24 hores que han de tenir habilitat obligatòriament.

La iniciativa és una demanda dels veïns i veïnes de la Barceloneta i té com a principal objectiu facilitar la localització dels HUT’s que operen de manera legal i, per extensió, els que ho fan sense llicència. També permet que els veïns tinguin accessible la informació de contacte en el cas que els ocupants de l’habitatge estiguin generant molèsties i facilitar els canals de comunicació amb els responsables de l’espai.

Així, ja s’han col·locat 33 plaques del total de 72 HUT’s que compten amb llicència al barri de la Barceloneta. Cal tenir en compte que aquesta iniciativa es duu a terme en un espai de propietat privada i, per tant, els seus propietaris han de permetre a l’Ajuntament fer-hi les instal·lacions.

Fins al moment, només 4 propietaris -que concentren un total de 20 habitatges- han demanat no sumar-se al projecte. En 19 habitatges més s’han comprovat mancances i/o errors en la informació facilitada a l’Ajuntament que, de confirmar-se, podria comportar l’inici d’expedients administratius. Així mateix, un cop clarificades aquestes situacions, pot augmentar el nombre de plaques instal·lades.

 

Projecte ILiA: identificadors via mòbil

Per treure més rendiment a aquest sistema d’identificació, s’està treballant en el projecte anomenat ILiA (Identificador de Local i Activitat), que preveu instal·lar punts d’informació per a aplicacions mòbils a la planta baixa dels locals i els accessos de les escales de veïns. Aquests punts proporcionaran dades del conjunt de locals i pisos oficials de la finca i del comerç de proximitat, turisme i esdeveniments propers.

A més, donarà accés a informacions restringides a l’ús dels equips d’inspecció de la ciutat, permetent recollir dades de propietat, de llicències i d’inspecció. Aquesta opció només estarà a l’abast de personal municipal acreditat en tasques d’inspecció.

Aplicat a les finques amb HUTs, permetrà consultar obertament el RTC i el telèfon d’assistència 24 hores, i, de manera restringida, conèixer dades de l’última inspecció i del procediment de disciplina que s’hagi originat. L’element ja està en fase de proves als comerços d’una illa de l’Eixample, i es preveu que s’implanti definitivament el 2016.

Full de ruta pel 2016

El Govern municipal treballa per enfortir aquest 2016 la capacitat inspectora de l’Ajuntament, en base a diverses línies de treball:

– Optimització dels Recursos Humans dedicats a la tasca d’inspecció

– Proactivitat en la recerca de l’activitat il·legal, passant de l’atenció de la demanda a la recerca activa

– Demanar canvis normatius en la legislació actual. Per una banda, a través d’al·legacions a la proposta de Decret del Reglament de Turisme de Catalunya, i, per l’altra, explorant tota la normativa municipal per potenciar la capacitat inspectora i sancionadora.Compartiu aquest contingut