Barcelona crea una unitat d’actuació preventiva per aturar desnonaments i lluitar contra l’exclusió residencial : Servei de Premsa

Barcelona crea una unitat d’actuació preventiva per aturar desnonaments i lluitar contra l’exclusió residencial

19/01/2016

Avui se celebra la primera sessió plenària del Consell de l’Habitatge Social, l’organisme consultiu i de participació que aplega les institucions, les entitats i els grups polítics per avaluar i generar propostes en política d’habitatge a la ciutat.

 

23856288483_0a5b0b9dfa_z

 

En el marc de la sessió d’avui es presenta una nova unitat d’actuació creada específicament per evitar els desnonaments i lluitar contra l’exclusió residencial. Aquesta unitat, anomenada tècnicament UCER (Unitat Contra l’Exclusió Residencial) ha incorporat un equip de 13 persones amb diferents perfils professionals i que des de diferents disciplines actuarà de forma preventiva per aturar desnonaments, i reforçarà l’aplicació de la llei contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica, la Llei 24/2015. Aquesta unitat també treballarà en la imposició de multes a les entitats financeres que disposen de pisos buits. Per tant, actuarà com a suport en els procediments sancionadors de l’administració, en pràctiques irregulars com ara l’incompliment dels grans tenidors d’habitatge de l’obligació que tenen d’oferir lloguer social, opció que no ofereixen per dur a terme a canvi els desnonaments. L’equip està format per interventors sòcio-residencials, advocats, tècnics en edificació i suport administratiu. En el camp de les actuacions davant de situacions de desnonaments, aquest equip està preparat per realitzar d’una manera àgil i immediata tasques com:

– Interlocució i negociació amb la propietat de l’habitatge, per cercar solucions més adients a cada cas.
– Coordinació amb els altres serveis municipals implicats (oficines d’habitatge, centres de Serveis Socials o Centre d’Urgències i Emergències Socials), i centralització de tota la informació, per tal d’evitar la pèrdua de l’habitatge i millorar l’efectivitat de la intervenció municipal.
– Gestionar les mesures que calgui per reduir els efectes que pot provocar la pèrdua de l’habitatge en cas que es produeixi finalment.

 

Balanç de les polítiques d’habitatge

Durant la sessió d’avui, els responsables del Govern municipal presenten un informe exhaustiu de totes les accions i de l’activitat que ha portat a terme en matèria d’habitatge des del començament del mandat. Així, el Govern dóna comptes de la compra d’habitatges, una de les línies de treball que es porta a terme per tal d’ampliar el parc públic disponible. Així, durant el 2015, l’Ajuntament ha comprat un total de 158 habitatges, dels quals 13 han estat adquirits exercint el dret a tanteig i retracte sobre els pisos procedents d’execució hipotecària que els bancs posen a la venda, una opció prevista en el Decret de mesures urgents. La distribució per districtes dels habitatges és la següent:

El consistori ha invertit en la compra d’aquests habitatges un total de 17,3 milions d’euros (un import que no inclou la rehabilitació dels pisos). I ha traspassat al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 10 milions d’euros per comprar pisos a un preu per sota de mercat, és a dir, a una mitjana de 65.000 euros per pis.

El Govern també en la sessió plenària d’avui els resultats de la darrera convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges, convocatòria que té data de 2014 però que es va prorrogar en 2015 per atendre l’increment d’expedients presentats i l’interès ciutadà. Durant 2015 han estat adjudicades un total de 591 ajudes a la rehabilitació sol·licitades, que suposen la realització de millores en un total de 9.622 habitatges, i una inversió en forma de subvencions atorgades de 26,6 milions d’euros. Durant la sessió s’anunciarà avui que l’any 2016 es tornaran a convocar nous ajuts a la rehabilitació. En la nova convocatòria, com a novetat i tret distintiu, s’inclouran ajuts a la rehabilitació dels interiors dels habitatges.

Pel que fa a les ajudes al pagament del lloguer, un altre dels programes que ha rebut un fort impuls del nou govern amb una dotació econòmica extraordinària d’11,8 milions d’euros, i amb una modificació significativa en la convocatòria perquè persones sense ingressos les puguin també sol·licitar, han estat presentades 3.828 sol·licituds, de les quals han estat analitzades un total de 2.388 demandes.

En la sessió d’avui també es presenta l’actualització de les dades del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, que té en aquests moments un total de 28.238 inscripcions vigents. Es calcula que aquestes inscripcions representen una població de 53.889 persones (atès que la ràtio de membres per unitat de convivència inscrita és d’1,9).

Finalment, també s’exposen les reformes al Reglament d’accés a la Mesa d’Emergència consensuades en el grup de treball. En termes generals, la reforma està orientada a ampliar els criteris d’accés als pisos d’emergència per part de famílies desnonades. Així, entre d’altres aspectes, s’inclou la cobertura de les unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica amb ordre de desnonament tot i que no disposin d’un títol legal habilitant.

 

Fusió del Consell de l’Habitatge Social amb la Comissió Mixta sobre desnonaments

En la sessió d’avui del Consell hi participen un total de 109 membres, que representen les institucions públiques (l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) però també les entitats, les empreses, els col·legis professionals, les entitats financeres i bancàries, empreses del sector i experts. Aquest Consell es fon avui amb la Comissió Mixta sobre desnonaments, un òrgan de característiques semblants al Consell, que l’Ajuntament va crear l’any 2011 amb una composició també semblant. Atès que els objectius d’un i un altre òrgan són els mateixos i en tots dos es tracten temàtiques semblants, es va proposar als membres de la comissió permanent del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona fer una refosa de tots dos òrgans de participació, tot incorporant tota l’activitat sota el paraigua del Consell, que de fet és un òrgan regit pel reglament, els estatuts i les normes reguladores de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta proposta va ser acceptada en la reunió celebrada el 6 d’octubre de 2015 i per aquest motiu, en la sessió plenària celebrada avui s’incorporen els membres de tots dos òrgans.Compartiu aquest contingut