Sessió de control a l’alcaldessa : Servei de Premsa

Sessió de control a l’alcaldessa

29/01/2016

En la sessió de control del Plenari del Consell Municipal, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat resposta als següents precs i preguntes dels grups municipals:

 

Prec del grup municipal del PP perquè el govern municipal assumeixi la decisió presa en consulta sobre la Diagonal i descarti la connexió del tramvia. L’alcaldessa ha recordat que la consulta sobre la reforma d’aquesta avinguda, celebrada al 2010, “en cap cas es va plantejar com una consulta sobre el pas del tramvia”, sinó que es basava en dues opcions: fer una rambla o un bulevard a l’Avinguda Diagonal. Ha reiterat la voluntat del govern de fer aquesta connexió quan estiguin enllestits els estudis tècnics. A més, Colau ha lamentat que, malgrat l’interès del PP en la consulta de la Diagonal, “frenessin la consulta ciutadana sobre el Port Vell reclamada pels veïns i veïnes de la Barceloneta” o neguin el dret a decidir del poble català. Colau també ha recordat que “l’aposta pel tramvia és l’aposta més sensata per garantir la millora ambiental i la mobilitat sostenible a la ciutat i a la conurbació metropolitana”.

 

Prec del grup municipal de CiU sobre quines accions emprendrà l’alcaldessa i presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a impulsar el Salari Mínim Interprofessional més elevat a la ciutat. L’alcaldessa ha recordat que, malgrat compartir aquesta voluntat, l’ajuntament no és competent per establir un salari mínim interprofessional amb caràcter normatiu i, per això, ha anunciat que des del consistori i des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha mantingut reunions amb els agents econòmics i socials que tenen capacitat per a fixar els salaris de referència en la negociació col·lectiva perquè puguin millorar de facto el SMI. Ha explicat que, malgrat que encara no hi ha una quantitat fixada, el consens es situa a l’entorn d’un salari de 1.000 euros. Mentrestant, ha explicat altres iniciatives per eradicar precarietat laboral en àmbit del turisme o la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable, on s’estan preparant unes guies d’actuació en funció de la tipologia dels contractes amb l’objectiu final d’elaborar un nou decret municipal de contractació pública amb criteris ambientals i socials.

 

Prec del grup municipal de C’s en relació a la implantació de les bonificacions per a la T-Jove. L’alcaldessa ha informat que el govern municipal està treballant per definir el protocol de funcionament que permetrà fer el reglament per a aplicar-lo. Ha explicat que el seu accés obligarà a verificar l’empadronament a Barcelona dels sol·licitants, l’edat i el nivell de renda de la unitat familiar segons l’IPREM.

 

Prec del grup municipal del PSC sobre l’afectació que implicarà als àmbits econòmic i social el fet que Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya tinguin els pressupostos prorrogats. L’alcaldessa ha assegurat que el govern municipal treballarà al màxim perquè aquests pressupostos 2016 es puguin aprovar quant abans millor, i ha instat els grups municipals “a posar els interessos de ciutat per davant dels dels partits” i fer-ho possible. Colau ha detallat que en el cas que el pressupost d’enguany s’hagi de prorrogar, no tindria gairebé efecte en quant a la despesa corrent, però sí en inversions, i ha detallat que respecte al pressupost pendent d’aprovació per 2016, la pròrroga afectaria especialment als àmbits de Serveis Socials (-32,9 Milions d’Euros), Transferències a altres administracions (-15,1 Milions d’euros), transport públic (-11,7 Milions d’Euros), seguretat i mobilitat (6,6 Milions d’Euros) i en quant a inversions afectaria majoritàriament a espai públic (-40 milions d’Euros), equipaments (-29.9 Milions d’Euros) i provisió de sòl (-12,4 Milions d’Euros). L’alcaldessa ha convidat els grups municipals a aconseguir aprovar el pressupost d’enguany perquè “el cost és massa alt per deixar-lo passar. Està en joc la millora de la cohesió social i territorial de la ciutat”.

 

Pregunta del grup municipal de la CUP sobre les característiques dels 13.000 llocs de treball que han anunciat que generarà el Congrés Mundial de Mòbils a Barcelona (MWC), gènere, sector i quin tipus de contracte els fan. L’alcaldessa ha explicat que aquestes dades les va facilitar el conseller delegat del GSMA, John Hoffman, i per això, el govern municipal va traslladar aquesta petició a l’organització de l’esdeveniment, que ha respost que model economètric que fan servir per a calcular el nombre de contractats no permet obtenir les dades desagregades per gènere i sector. Malgrat això, l’alcaldessa s’ha compromès a plantejar a la Fundació MWC l’encàrrec d’un estudi sobre l’impacte del MWC a la ciutat de Barcelona. Així mateix, ha assegurat que el govern municipal no permetrà males pràctiques i s’assegurarà el retorn social dels grans esdeveniments, assegurant “unes condicions laborals dignes per tothom”.

 

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat les següents Declaracions Institucionals:

 

Sol·licitar al Govern espanyol la retirada immediata de la Llei Orgànica de protecció de la Seguretat Ciutadana, així com la Llei Orgànica que modifica la Llei del Codi Penal i Pacte Antiterrorista. El Plenari ha sol·licitat un debat consensuat entre totes les forces polítiques del Congrés dels Diputats per a l’elaboració d’un nou text que reguli la matèria de seguretat ciutadana. La Declaració Institucional també demana el debat consensuat entre totes les forces per a l’elaboració d’un nou text just sobre la Llei d’Enjudiciament criminal i valorar la necessitat de reformar de la llei de Forces i Cossos de Seguretat. El Plenari exigeix al nou Govern de l’Estat que sorgeixi de les darreres eleccions la derogació de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana en el termini més breu possible. En la Declaració, s’expressa que la democràcia ha de ser una forma d’expressió en llibertat i que calen unes institucions que treballin en la prevenció, i no només en el càstig. Aquesta Declaració Institucional s’ha treballat conjuntament amb la plataforma No Somos Delito.

 

Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona en la lluita contra la LGTBfòbia. En motiu de la port de l’Alan, el noi transsexual que es va treure la vida degut a la transfòbia i l’assetjament escolar que patia a causa de la seva identitat de gènere, l’Ajuntament de Barcelona ha expressat el condol al seu entorn familiar, afectiu i d’amistats. La Declaració reafirma el compromís de l’Ajuntament en la lluita contra la LGTBfòbia i insta a la Generalitat a desplegar en la seva totalitat la Llei, especialment pel que fa a la obligatorietat de sensibilitzar, formar i prevenir l’assetjament. També es demana que la totalitat de centres educatius siguin espais respectuosos i on l’alumnat i el professorat puguin mostrar, sense cap por a la discriminació, la seva orientació sexual o identitat de gènere. S’insta a les institucions a impulsar una Llei per la Identitat de Gènere, amb l’objectiu de facilitar i agilitzar els procediments de canvi de nom i sexe en els documents i certificats oficials, abolir els tractaments mèdics obligatoris i el diagnòstic de salut mental –disfòria de gènere- com a requisit pel reconeixement de la identitat de gènere. La Declaració també demana que es reconegui el dret de les persones menors d’edat a la identitat sexual auto-determinada.

 

Eradicació de totes les formes de violència contra la infància. El Plenari ha manifestat el seu rebuig incondicional a qualsevol forma de violència i intolerància, i de manera especial a la que es dirigeix contra col·lectius especialment vulnerables, entre els quals els infants i adolescents. La Declaració Institucional expressa el compromís perquè tots els nens i nenes de la ciutat visquin i creixin en entorns familiars, escolars, comunitaris i digitals marcats pel bon tracte i lliures de qualsevol forma de violència i discriminació. Es fa constar la necessitat i obligació legal de l’administració local d’avançar en fer efectiu el dret dels infants a ser protegits contra tota forma de violència, i la necessitat de seguir prioritzant les mesures educatives, preventives i de sensibilització que fomentin una educació basada en els valors del diàleg, el respecte i la tolerància cap a la diversitat. L’Ajuntament ha manifestat la voluntat de promoure una aliança local per eradicar totes les formes de violència contra la infància que integri tots els actors involucrats.Compartiu aquest contingut