L’Ajuntament de Barcelona assumeix un compromís social i ambiental amb la indústria electrònica : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona assumeix un compromís social i ambiental amb la indústria electrònica

17/02/2016

L’Ajuntament de Barcelona assumeix un compromís social i ambiental amb la indústria electrònica. Coincidint amb la celebració del Mobile World Congress i com a Mobile World Capital Barcelona, l’Ajuntament vol contribuir, de manera responsable, a incentivar el debat sobre les noves relacions entre tecnologia i ciutat i a apostar per un sector del mòbil i les telecomunicacions compromès amb una explotació socialment i ambientalment sostenible dels recursos que el sustenten.

El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha explicat que el govern “vol ser autoexigent i sotmetre’s a un control extern per garantir el compliment de les normatives laborals per part de les empreses que treballen per l’administració i amb la voluntat ferma d’introduir clàusules socials i laborals en els plecs de contractació de telefonia de l’Ajuntament”.

L’Ajuntament ha formalitzat la seva adhesió a Electronics Watch, un observatori internacional que supervisa i analitza els processos de producció dels aparells i materials consumibles electrònics que s’utilitzen a les administracions publiques i les entitats privades adherides, canalitzant el compromís d’aquestes institucions d’incidir en la millora de les condicions dels centres de producció d’aquests béns. Creada l’any 2015, Electronics Watch, és una Fundació que sorgeix d’una iniciativa impulsada pel SETEM, SOMO, DanWatch; People&Planet, Südwind, WEED, Centrum i que compta amb el finançament de la Unió Europea.

Entre les seves funcions, Electronics Watch realitzarà un monitoratge i seguiment de les fabriques i centres de treball que produeixen béns per les entitats associades comprovant el compliment de les condicions laborals i de respecte als drets humans. Electronics Watch, que realitzarà treballs de camp a les principals zones productores d’electrònica, traslladarà a les Administracions i entitats associades els seus informes per a ser tinguts en compte a l’hora del compliment dels contractes i dels objectius de compra pública social i responsable en l’àmbit de l’electrònica.

Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona adquireix el compromís d’adoptar al seu funcionament intern les normes laborals bàsiques que consagren els drets laborals amb estricte compliment dels convenis de la Organització Internacional del Treball (OIT). També es compromet a adaptar les clàusules dels contractes que realitzin amb tercers a l’obligació que tenen aquests de complir amb l’ordenament jurídic laboral segons el mandat de la OIT.

Les entitats associades, com l’Ajuntament de Barcelona, exigiran als seus proveïdors de materials i estris electrònics que informin sobre la ubicació de les fabriques i tallers de procedència. Per garantir-ho, inclourà aquesta obligatorietat en els seus plecs de clàusules.

 

Clàusules socials i ambientals en els nous contractes de telefonia de l’Ajuntament

En coherència i per garantir que es compleix aquesta obligació, l’Ajuntament treballa, actualment, en la preparació de la nova licitació dels contracte dels serveis de Telecomunicacions per tal que siguin un exemple de gestió ètica i de bones pràctiques de l’administració pública.

L’Ajuntament de Barcelona inclourà en el nou contracte de telefonia de la ciutat, clàusules socials per garantir els drets dels treballadors de les empreses que presten serveis a l’administració, de forma directa o indirecta.

De l’altre, el govern vol incloure ens els plecs una clàusula traçabilitat en proveïdors electrònica de consum, per fer efectiva l’obligació dels proveïdors de telefonia i altres materials electrònics de facilitar informació sobre la traçabilitat dels productes amb la informació detallada dels itineraris productius.

En el cas del contracte de telefonia mòbil, l’objectiu de l’equip de govern és poder incorporar una clàusula en virtut de la clau hauran d’oferir telèfons de comerç just (tipus Fairphones i BQ) és a dir aparells, que garanteixen que en tota la seva cadena productiva es compleixen les condicions de respecte drets humans, de condicions de treball just, gestió de residus correcte.

En l’actualitat- amb una compra pilot de 10 telèfons tipus FAIRPHONE i BQ- s’està en una primera fase consistent en validar la compatibilitat dels aparells amb les plataformes tecnològiques de l’Ajuntament, així com amb les seves condicions de seguretat en la informació.

Pròximament, si aquestes proves són satisfactòries, es procedirà a incloure en les clàusules de contractació de la telefonia mòbil que s’estan redactant el requeriment d’inclusió en els seus catàlegs de la disponibilitat d’aquests aparells.

La previsió del govern municipal és que, abans de l’estiu, pugui sortir a concurs la licitació dels nous serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms, instituts Municipals i empreses participades al 100% per l’Ajuntament.Compartiu aquest contingut