Barcelona donarà ajuts del 50% de l’IBI a les famílies amb menys recursos : Servei de Premsa

Barcelona donarà ajuts del 50% de l’IBI a les famílies amb menys recursos

07/04/2016Temps estimat de lectura: 5 minuts

 

L’Ajuntament de Barcelona preveu destinar 7,1 milions d’euros a ajuts fiscals durant el 2016, el que suposa multiplicar per nou els 800.000 euros previstos i introduir noves línies d’ajuts per les persones més vulnerables i els col·lectius que més ho necessiten per fer avançar la ciutat cap a una fiscalitat més equitativa.

La modificació pressupostària en tràmit inclou ajuts a l’IBI en funció de la renda, és a dir per a les famílies amb menys recursos, i un seguit d’ajuts que donen compliment als acords assolits amb diferents forces polítiques per beneficiar a autònoms, emprenedors, empreses i comerços emblemàtics.

El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha assegurat que “no volem una ciutat dual i per això apostem per una política fiscal redistributiva, una de les eines que té la ciutat per revertir les desigualtats”. “Qui més necessitats té i qui ho passa pitjor que pagui menys i la petita minoria que més té que contribueixi al bé comú”, ha sentenciat.

Pisarello ha reivindicat un “model fiscal de Barcelona propi, més just, equitatiu i redistributiu que, amb imaginació i voluntat política, i via subvencions, va més enllà del que permet la llei estatal i suposa un canvi respecte el que feia l’anterior govern de CiU”.

“En un moment en què, gràcies als papers de Panamà, sabem de l’evasió fiscals dels que més tenen mentre la resta de ciutadans compleixen amb les seves obligacions, volem dir que hi ha alternatives i que no estem condemnats a fer les polítiques econòmiques d’austeritat que propugnen”, ha dit Pisarello.

El primer tinent d’alcalde ha destacat “les aportacions que han fet les forces d’esquerres per proposar i acordar ajuts fiscals que permeten donar suport a diversos col·lectius” i s’ha mostrat confiat que acabaran donant suport a la modificació pressupostària en curs que preveu dotar totes aquestes mesures.

 

Subvencions de l’Ibi per a famílies amb pocs recursos

La mesura més destacada i que tindrà un major impacte ciutadà serà l’ajut per pagar l’IBI a les famílies amb pocs recursos econòmics que siguin propietàries d’un habitatge. El govern preveu destinar 3,5 milions d’euros a finançar l’equivalent al 50% de l’IBI (fins a un màxim de 175 euros) a les rendes més baixes. Es preveu que unes 20.000 famílies es puguin beneficar d’aquesta mesura, bàsicament les famílies amb un o més perceptors de pensions no contributives, subsidis d’atur, Renda Activa d’Inserció, PIRMI o que hagin esgotat totes les prestacions.

Amb la voluntat de seguir impulsant una política fiscal més equitativa i redistributiva, el govern preveu finançar aquesta partida de 3,5 milions d’euros per les rendes més baixes amb els ingressos provinents de l’increment de la quota que s’aplicarà al 2% de propietaris de pisos amb un valor cadastral superior als 300.000 euros. Aquests són els únics propietaris a qui aquest any s’apujarà l’IBI, d’acord a les Ordenances Fiscals aprovades que congelen el rebut al 98% dels habitatges.

Amb aquests ajuts es podrà, doncs, arribar a nous col·lectius que no es poden beneficiar de les exempcions o bonificacions fiscals, establertes per llei i ampliar de manera substancial els ajuts que ja atorga la ciutat a famílies nombroses llogateres, famílies monoparentals (siguin propietàries o llogateres), vídues, entre d’altres.

 

Nous ajuts fiscals pels col·lectius que més ho necessiten

Entre les noves línies d’ajuts que es creen i que recull la modificació pressupostària en tràmit, hi ha els ajuts a l’IBI per a comerços emblemàtics, empreses culturals o empreses generadores d’ocupació indefinida pactades amb diverses forces polítiques en el marc de les negociacions que han tingut lloc en matèria pressupostària des de la tramitació i aprovació de les Ordenances Fiscals.

Ajuts de l’IBI per a comerços emblemàtics
– Ajut d’entre el 25% i el 95% de l’IBI per protegir els comerços emblemàtics. La quantia dependrà del grau de protecció del comerç emblemàtic i de la seva antiguitat
– Beneficiarà els 211 comerços emblemàtics que formen part del Catàleg de Comerços emblemàtics
– Dotació pressupostària prevista d’1 M€

Ajuts de l’IBI per a empreses generadores d’ocupació indefinida
– Ajut del 20% de l’IBI a les empreses que creïn llocs de treball indefinits, i com que no paguen l’IAE no es poden beneficiar de la corresponent bonificació
– Pot beneficiar entre 1.250 i 1.500 empreses
– Dotació pressupostària prevista de 0,1 M€

Ajut de l’IBI per a empreses culturals que reinverteixin a la ciutat
– Ajut de fins el 95% de l’IBI per a aquelles empreses culturals censades a Barcelona que demostrin reinvertir a la ciutat (que gestionin un equipament cultural i hi reinverteixin)
– Pot beneficiar entre 250 i 500 empreses
– Dotació pressupostària prevista de 0,5 M€

Ajut a les empreses que s’adhereixin al programa Reempresa
– Ajut per un any de l’IBI, Impost de Vehicles i Impost sobre Construccions i Obres per aquells negocis que es transmetin mitjançant el programa Reempresa
– Pot beneficiar unes 30 transmissions de negocis
– Dotació pressupostària prevista de 0,1 M€

Ajut del programa “Barcelona: zona zero impostos per a nous autònoms”
– Ajudes per a persones a l’atur que es donin d’alta d’autònoms per tirar endavant un negoci. Els beneficiaris hauran d’estar, com a mínim, un any donades d’alta com a autònom.
– Es donaran ajuts per: la cotització d’autònoms dels 12 primers mesos; les taxes municipals de llicències d’activitat i d’obres; l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres durant el primer any; i el preu públic de recollida de residus de la nova activitat durant el primer any.
– Pot beneficiar uns 400-600 autònoms
– Dotació pressupostària prevista de 1,0 M€

Ajuts per finançar la taxa d’homologació de plans d’autoprotecció civil per a entitats o activitats no lucratives
– Ajut equivalent a l’import de la taxa d’homologació de plans d’autoprotecció civil per aquelles entitats no lucratives que organitzin alguna activitat de pública concurrència.
– Pot beneficiar unes 120 entitats
– Dotació pressupostària prevista de 0,1 M€

 

Es mantenen les línies de suport als col·lectius vigents

Aquesta aposta decidida per beneficiar nous col·lectius en cap cas va en detriment dels ajuts que ja estaven vigents en els darrers anys en matèria d’IBI, Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) o el de Plusvàlua i que tenien un import pressupostat previst- com el 2015- de 800.000 €, el que representa el 10% del total del paquet d’ajuts que hi haurà i que es desplegaran al llarg del 2016.

Es preveu que aquests ajuts es pugui tramitar a partir de l’estiu i de forma diferenciada segons els col·lectius a qui vagin adreçats. Per aconseguir que tots els potencials beneficiaris coneguin els ajuts i com tramitar-los, es preveu poder fer campanyes de comunicació específiques.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
IBI/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina