L’Ajuntament obre una nova convocatòria d’ajuts d’emergència per a famílies amb infants menors de 16 anys : Servei de Premsa

L’Ajuntament obre una nova convocatòria d’ajuts d’emergència per a famílies amb infants menors de 16 anys

14/06/2016Temps estimat de lectura: 2 minuts

 

La Comissió de Govern del passat 9 de juny va aprovar una dotació pressupostària inicial de 10,8 milions d’euros per al Fons extraordinari d’ajuts puntuals d’urgència social, adreçat a les famílies amb infants a càrrec d’entre 0 i 16 anys.

El govern municipal reedita així per segon any consecutiu la Renda 0-16, consistent en una subvenció de 100 euros mensuals, que les famílies perceben a través de la Targeta Barcelona Solidària, utilitzable per a despeses en alimentació, material escolar, higiene i roba. La subvenció és complementària a d’altres ajuts finalistes com les beques menjador o la renda mínima d’inserció, i és per a cadascun dels menors que reuneixin els requisits.

Durant l’any 2015, amb una dotació inicial de 9,2 milions d’euros, que va ser ampliada el juliol amb dos milions més per donar resposta a tota la demanda, el Fons va arribar a 10.921 infants de la ciutat i les seves famílies.

Enguany, s’han intensificat els esforços de prospecció i s’enviaran cartes a 12.000 llars susceptibles de rebre l’ajut. També se n’ha simplificat la tramitació, per tal que el fons arribi al màxim nombre d’infants possible. La partida inicial acordada s’ampliarà per donar cobertura a tota la demanda existent.

 

Descarregar nota en format PDFCompartiu aquest contingut

Paraules clau
ajuts/ emergència/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina