Barcelona Activa facilita la inserció de 172 joves a través del programa “Garantia d’èxit BCN” : Servei de Premsa

Barcelona Activa facilita la inserció de 172 joves a través del programa “Garantia d’èxit BCN”

27/07/2016

 

A principis d’any, Barcelona Activa va posar en marxa “Garantia d’èxit BCN”, un programa de d’ocupació per combatre l’atur juvenil dotat amb 1 milió d’euros, que es complementa amb una aportació municipal de prop de 3 milions més per reforçar les mesures i accions d’inserció laboral.

Durant el primer semestre, han passat un total de 373 joves en situació d’atur d’entre 16 i 29 anys, dels quals gairebé la meitat ja s’han incorporat al mercat laboral. De les 172 insercions, el 80% s’han dut a terme en només dos mesos, entre maig i juny.

Per oferir un servei de proximitat i facilitar l’accés al programa, recentment s’han obert 5 punts d’atenció a diferents districtes per donar cobertura a tota la ciutat. Aquests són: Les Basses (Nou Barris), Punt d’Atenció Barcelona Activa Joves (Sant Andreu), Porta22 (Sant Martí), Tres Tombs (L’Eixample) i l’Antic Arxiu Municipal (Les Corts).

En cada un d’aquests espais, que es converteixen en portes d’entrada a “Garantia d’èxit BCN”, s’imparteixen sessions informatives del programa, activitats de recerca de feina i es duen a terme entrevistes personalitzades amb cada participant.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que “l’atur juvenil és un problema greu de la ciutat, amb un terç dels joves en situació d’atur, una catàstrofe en termes socials perquè suposa aïllament, exclusió social, pèrdua de l’autoestima. Per això Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament local de l’Ajuntament de Barcelona, té la obligació de fer servir tots els mecanismes que tenim per entomar aquesta situació”. “Un dels mecanismes que tenim són aquests programes d’inserció sociolaboral, de seguiment i acompanyament, que es fan de forma personalitzada amb cada jove i de manera territorialitzada, amb 5 punts d’atenció als barris”, ha destacat Pisarello, que ha afegit que “els joves que sovint arriben desorientats surten amb un pla d’acció concret”.

La regidora de Sant Andreu, Carmen Andrés ha subratllat la importància que tots els districtes puguin comptar amb un punt d’informació ocupacional, “en especial en barris o districte son la taxa d’atur juvenil és més elevada”. “Requereix un esforç de generositat l’Ajuntament i del teixit associatiu per entendre que aquests punts son importantíssims en aquets moment, un servei que funciona i que ajuda als joves formats, que estan desorientats, a veure la llum i a millorar la seva capacitat alhora de trobar feina”. “Necessitem més espais i espais on es puguin oferir als joves de manera integral diferents serveis”, ha conclòs.

 

Descobrir les professions amb futur

L’oferta s’ha dissenyat en col·laboració amb diferents agents municipals clau en el desenvolupament personal i/o professional del jove, tenint en compte les necessitats dels participants i les demandes de les empreses. S’estructura en activitats d’orientació i recerca de feina, de formació professionalitzadora i de foment de l’emprenedoria.

Inicialment es fan entrevistes personals de diagnosi per definir un itinerari personalitzat i flexible que s’adapti a les necessitats, l’estil d’aprenentatge i els interessos laborals de cadascú. A més, tots els participants compten amb l’assessorament expert d’una persona de referència que l’acompanyarà durant tot el procés.

Abans de finals d’any, hi ha previst obrir més de 530 places de formació professionalitzadora que es complementa amb una oferta de sessions de mentoring i coaching i d’activitats de recerca de feina.

A més, entre setembre i novembre, es posaran en marxa tretze “Tastets professionals” diferents. Consisteix en tallers pràctics pensats per a persones que busquen feina i no tenen clar el seu objectiu laboral. Aquest curs els permet testejar un ofici i conèixer diferents professions des d’un punt de vista actualitzat d’acord amb les tendències del moment. Per exemple: creació de videojocs, impressió 3D i robòtica, l’ús professional dels drons, la reposteria, la jardineria i els horts urbans i la reparació de motos i bicicletes, entre d’altres.

Fins al moment, empreses com Lince Works, Hotel Meridien, l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont o Evaneos han col·laborat de forma voluntària en les tasques d’asessorament per tal que els joves coneguin de prop la feina i el sector durant períodes d’entre 2 i 4 mesos. Així, prop d’una desena de joves han tingut el seu primer contacte amb el món laboral de la mà d’una persona en actiu que els ha mentoritzat, acompanyat i explicat el dia a dia de la professió.

A més, des de principis d’any, 102 joves ja han participat en sessions de coaching per definir el seu propi pla d’acció personalitzat per a la recerca de feina. I un total de 90 persones han assistit als diferents tallers pràctics per testejar un ofici i trobar el seu camí.

A través del web barcelonactiva.cat/aratrobofeina i des de qualsevol dels espais d’atenció habilitats, es poden fer les inscripcions al programa que està en funcionament fins a finals d’any. L’objectiu és atendre durant el 2016 fins a 1.000 joves de la ciutat i que 400 participants trobin feina.

 

Una oferta a mida dels diferents perfils de joves

Dels 373 joves que ja han passat per “Garantia d’èxit BCN”, un 49% són dones i el 51% restat, homes. En relació a l’edat, més de la meitat (52%) dels participants tenen entre 19 i 25 anys, tot i que un 45% té entre 26 i 29 anys.

Pel que fa al nivell formatiu, prop del 40% ha cursat educació secundària, mentre que una quarta part (24%) són graduats de Formació Professional i poc més d’un terç (38%) tenen estudis universitaris o de 3r grau.

Quant a la nacionalitat, 8 de cada 10 són d’origen espanyol i del 17% d’estrangers, un 3% provenen de països de la Unió Europea. Una cinquena part del total de participants són de Sant Martí què, conjuntament amb els joves de Nou Barris (16%) i Horta-Guinardó (14%), són els que més passen pel programa.Compartiu aquest contingut