El Districte de l’Eixample impulsa millores en els entorns escolars : Servei de Premsa

El Districte de l’Eixample impulsa millores en els entorns escolars

09/09/2016

El Districte de l’Eixample està impulsant el programa “Omplim de vida els entorns escolars” que contempla l’aplicació de millores en aquests àmbits per tal de fer-los més amables i reforçar-los com a punt de trobada i de relació social i urbana privilegiat. El principal objectiu és redefinir aquests entorns com a espais públics, llocs habitables, espais comunitaris, territori d’extensió de l’escola; i espai per al joc, el verd, la història i la vida local dels barris. La voluntat de l’Ajuntament és actuar durant aquest any en els entorns escolars de 4 centres amb un pressupost total aproximat d’uns 100.000 euros.

La implantació d’aquesta iniciativa contempla una millora de la gestió dels usos dels carrers i altres espais públics als entorns de les escoles i això es pot dur a terme amb actuacions puntuals. Seran transformacions físiques flexibles, sense necessitat de grans inversions i, en alguns casos, reversibles. Per això s’anomenen, actuacions tàctiques. Aquestes són les adequades per tal de visualitzar els canvis fàcil i ràpidament. D’aquesta manera, la ciutadania pot experimentar i valorar els efectes de la transformació.

Les actuacions tindran un caràcter transversal i aniran destinades a millorar l’habitabilitat de  l’espai públic, assegurant la sostenibilitat del model de mobilitat, equilibrant la seguretat amb els múltiples usos socials que els espais han d’estimular i a l’increment del verd urbà i la biodiversitat. El plantejament és el de guanyar espais d’estada als entorns de l’escola i que permetin, si cal, pacificar els carrers adjacents a les escoles.

Aquest projecte s’anirà desenvolupant progressivament en els entorns dels centres escolars que ho demanin i obtinguin l’aprovació del Districte, un cop s’hagi estudiat la viabilitat tècnica. La iniciativa començarà per dues escoles públiques, Diputació i Auró; l’institut públic Viladomat i l’escola concertada Maria Auxiliadora. En aquests quatre casos, ja s’està treballant en el pla d’acció dels corresponents àmbits i la previsió és executar les actuacions durant el proper curs escolar.

El procés d’implementació d’aquest programa es durà a terme en dues fases:

Els objectius estratègics d’aquesta iniciativa són:

Per tal de desenvolupar aquestes actuacions es vol comptar amb la màxima participació en la diagnosi, en les propostes i en l’execució; prioritzar els canvis funcionals sobre els canvis físics, l’anomenat urbanisme tàctic; màxima transversalitat temàtica per tal d’integrar totes les visions; i iniciar un procés continu de millora de l’espai públic, ja que aquest programa no és un fet aïllat sinó el començament d’un procés de transformació.

Aquesta iniciativa comptarà amb la participació i coordinació dels diferents agents com són:

 

Un canvi profund en la manera d’entendre l’espai públic

Aquest programa fa incidència en el canvi de gestió necessari per apropar-se als nous reptes ambientals i a les oportunitats de millora de la qualitat de vida de les persones, especialment en els entorns escolars. Un dels actors centrals per a la conquesta de l’espai públic és la ciutadania usuària de les escoles i les xarxes socials associades.

El programa neix de la necessitat d’afrontar el doble repte de millorar la qualitat de vida de les persones, fent que la ciutat sigui més habitable i més saludable i alhora reduir l’impacte de l’activitat humana i garantir la integritat del medi ambient a curt i llarg termini.

Aquesta mesura s’emmarca en una estratègia més general que és la de les superilles per a la ciutat. En el cas de l’Eixample, es concreta en els eixos cívics com a espais de pacificació i de qualitat ambiental.Compartiu aquest contingut