L’Ajuntament de Barcelona rebutja les prospeccions i explotacions d’hidrocarburs a la Mediterrània : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona rebutja les prospeccions i explotacions d’hidrocarburs a la Mediterrània

21/09/2016Temps estimat de lectura: 3 minuts

 

En el marc de la Comissió́ d’Ecologia, Mobilitat i Urbanisme, s’ha acordat amb el suport dels grups municipals de Bcomú, PSC, ERC, C’S i CUP, mostrar el rebuig a les prospeccions i explotacions d’hidrocarburs al Mediterrani i l’adhesió a l’Aliança Mar Blava.

Barcelona és una ciutat compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic, amb la preservació de la biodiversitat i amb la sostenibilitat ambientat, i per tant, no pot ser aliena als impactes negatius mediambientals i econòmics que les prospeccions d’hidrocarburs provoquen al Mar Mediterrani. Per això, l’Ajuntament de Barcelona prioritza l’impuls de polítiques de les energies renovables, promoció de l’autosuficiència energètica i progressiva descarbonització de la demanda energètica de la ciutat, com a alternativa a la dependència de combustibles fòssils.

L’Ajuntament de Barcelona mostra el seu rebuig a qualsevol projecte d’exploració d’hidrocarburs, en qualsevol de les seves fases, arreu de la Mediterrània i insta a la Comissió Europea i al Govern espanyol a aprovar una moratòria d’efecte immediat sobre els permisos de recerca i explotació d’hidrocarburs i aplicar l’adopció de mesures estrictes en relació amb les activitats potencialment productores de renou submarí a la zona.

L’Ajuntament de Barcelona insta a la Comissió Europea que proposi oficialment al Conveni per a la protecció de la mar Mediterrània (Conveni de Barcelona) contra la contaminació i la declaració com a zona especialment protegida d’importància per a la Mediterrània (ZEPIM) del corredor de migració de cetacis de l’àrea marina localitzada entre les costes de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià.

Actualment diverses companyies tenen interès a extreure petroli i gas al subsòl marí, en aigües profundes del nostre entorn, a la demarcació marina llevantí-balear. Són projectes perillosos i des del punt de vista mediambiental, el seu impacte potencial seria molt negatiu, tant en les fases prèvies (adquisició sísmica} com en les posteriors (perforacions exploratòries i extracció comercial). Atès que el Mediterrani és un mar tancat, en cas d’un accident en una plataforma petrolífera o en el transport d’hidrocarburs, les abundants corrents, profundes i superficials, pròpies d’aquest mar, traslladarien la contaminació amb facilitat d’una zona a una altra, multiplicant els seus efectes negatius sobre els seus rics ecosistemes i la seva variada i notable fauna i flora. Moltes de les espècies que habiten aquests ecosistemes estan protegides per un ampli ventall de legislació autonòmica, estatal, europea i internacional.

A mesura que augmenta el coneixement científic de la Mediterrània, més s’evidencia la seva extraordinària importància mediambiental, i més es ratifica la necessitat d’incrementar la seva protecció. Aquesta protecció és urgent ja que els projectes de prospeccions que s’estan tramitant es durien a terme coincidint espacialment amb zones protegides o en vies de protecció.

D’altra banda, actualment no té cap sentit seguir buscant nous jaciments de combustibles fòssils, ja que el Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic de Nacions Unides ha deixat ben clar que, si volem evitar els efectes d’un canvi climàtic a gran escala, hauríem de deixar sense cremar una gran part de les reserves disponibles de combustibles fòssils, per no disparar les emissions a l’atmosfera de diòxid de carboni (CO2), el principal gas d’efecte hivernacle.

El Parlament balear va aprovar de forma unànime una Proposició No de Llei instant al Govern de l’Estat a aprovar una llei específica per declarar l’àrea marítima de l’Estat del Mediterrani espanyol com a Zona Lliure de Prospeccions i Activitats d’Extracció i explotació d’Hidrocarburs. Aquest històric acord unànime del Parlament balear és la manifestació més avançada, de moment, del rotund rebuig a aquests projectes per part de la societat balear i de les institucions que la representen.

Un dels agents més actius en la lluita contra aquests projectes és l’Aliança Mar Blava, una plataforma intersectorial de les Illes Balears amb l’objectiu de parar definitivament els projectes de prospeccions d’hidrocarburs al Mediterrani espanyol. Està constituïda per administracions públiques (Govern Balear, els quatre Consells Insulars i diversos Ajuntaments de les Illes), organitzacions i entitats de sectors econòmics potencialment afectats per aquests projectes corn el turisme, la pesca, l’agricultura o la navegació, organitzacions socials i ecologistes, sindicats i institucions públiques i privades. Actualment, compta amb un centenar de membres i amb el suport addicional de diverses organitzacions d’àmbit internacional.

L’Ajuntament de Barcelona s’adhereix a l’Aliança Mar Blava, per sumar-se a l’objectiu d’assolir la declaració per llei del Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs preservar la riquesa ambiental, així com l’ocupació, el benestar ciutadà i els drets de les generacions futures a disposar d’un medi ambient saludable.

Paraules clau

hidrocarburs/