Barcelona elabora un Pla per afavorir una economia digital més plural i una major sobirania tecnològica : Servei de Premsa

Barcelona elabora un Pla per afavorir una economia digital més plural i una major sobirania tecnològica

06/10/2016Temps estimat de lectura: 6 minuts

 

 

El Govern municipal ha presentat les línies mestres del Pla “Barcelona Ciutat Digital 2017–2020” per impulsar la sobirania tecnològica de la ciutadania, afavorir una economia digital més plural i fer possible un nou model d’innovació urbana basat en la col·laboració entre les empreses, les administracions públiques, el món acadèmic i els usuaris amb un clar lideratge públic i ciutadà.

El Pla “Barcelona Ciutat Digital 2017 – 2020, Transició cap a la Sobirania Tecnològica” vol anar més enllà i superar l’actual model de ciutat intel·ligent i aprofitar les oportunitats que dóna la tecnologia per avançar cap a una ciutat oberta, equitativa, circular i democràtica.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha assegurat que “no renunciem al que s’ha fet sinó que volem anar més enllà i superar l’actual model d’Smart City per fer de Barcelona una ciutat oberta, equitativa, circular i democràtica i amb una economia més plural i diversificada”.

Pisarello ha subratllat que aquest pla ha de “tenir una incidència clara en l’ecosistema socioeconòmic que opera a la ciutat”. “Si Barcelona ja és una referència pel seu teixit innovador, pel talent local, aquest pla ha de permetre diversificar aquesta economia digital i fer que més PIME’s i emprenedors puguin accedir a la contractació pública i oferir solucions innovadores”.

El primer tinent d’alcaldia ha citat també l’aposta per “modernitzar l’administració i fer una transformació digital perquè estigui a l’alçada dels reptes tecnològics actuals i sigui més eficient i eficaç”. “Volem treballar amb dades obertes, amb programari lliure, i seguir l’exemple de ciutats com Nova York, amb l’objectiu de fer polítiques públiques i prestar serveis als ciutadans d’una manera més eficient”.

El Pla vol resoldre els reptes de la ciutat i de les persones a través d’un ús més democràtic de la tecnologia, impulsant la innovació digital, afavorint un govern més obert, com a eina pel desenvolupament d’una economia plural que fomenti la transformació social i ambiental, i que afavoreixi l’empoderament ciutadà.

L’objectiu de Barcelona és poder disposar d’una estratègia digital i tecnològica que permeti a la ciutat ser un referent en la consecució d’unes polítiques públiques orientades a cobrir millor les necessitats reals i potenciar a la vegada les capacitats dels ciutadans i les ciutadanes i les potencialitats del teixit empresarial i de les entitats socials.

El Pla recull l’aposta del Govern per dotar la ciutat i la ciutadania de sobirania digital i tecnològica, transferir a la societat el coneixement i la tecnologia existent, contribuir a la democràcia urbana i afavorir l’obertura i el control públic de les dades.

 

Transició cap a una sobirania tecnològica

Barcelona vol esdevenir una ciutat oberta, equitativa, circular i democràtica, i ser un referent en política tecnològica que tingui un clar lideratge públic i ciutadà.

 

Principals objectius del Pla

1. Govern: La tecnologia per a la transformació digital i la innovació pública: un govern més obert i eficient

El Pla vol guiar la transformació i innovació digital de l’Ajuntament de Barcelona, establint estàndards de servei oberts, Open Source, programari lliure i metodologies àgils. Es vol, doncs, millorar els processos interns de l’administració pública per millorar l’eficiència de l’Ajuntament i millorar també els serveis que es presenten a la ciutadania en temes essencials com l’habitatge, la salut, l’energia o la mobilitat. El Pla contempla l’ús de tecnologia de software lliure per les solucions tecnològiques que implementa la ciutat per poder facilitar la col·laboració entre ciutats.

Es vol, així mateix, desenvolupar una infraestructura de dades pública i oberta, involucrant la ciutadania, empreses i comunitats. Aquesta aposta per una política de gestió pública de les dades ha de permetre democratitzar-ne l’accés i la propietat i poder fer polítiques més eficients com a administració que treballa amb recursos públics.

També es pretén garantir l’existència d’infraestructures digitals i la connectivitat per a tothom, reduint l’escletxa digital, via l’extensió de la xarxa de WIFI municipal a barris on s’ha detectat aquesta fractura i també ampliant aquesta xarxa gratuïta al transport públic.

Aquest ús públic i compartit de les dades servirà per a conèixer millor el funcionament municipal i per desenvolupar millors polítiques públiques. Es preveu poder millorar serveis, a través de pilots que gràcies a les tecnologies Big Data ajudin a donar solucions a reptes urbans com l’habitatge, l’energia o la mobilitat, per exemple, estudiant l’impacte de fenòmens com el turisme.

L’Ajuntament de Barcelona dissenyarà i fomentarà nous esquemes legals, econòmics i governamentals per promoure sistemes de protecció de la intimitat dels drets digitals dels ciutadans.

El pressupost destinat a tirar endavant aquesta ambiciosa transformació del govern i dels serveis que presta a la ciutadania és de 65,6 Milions d’euros en el període 2017-2019.

2. Desenvolupament del teixit socioeconòmic digital i de l’ecosistema d’innovació local

Aquest pla ha de servir entre d’altres coses per afavorir un model econòmic i de negoci entorn a les noves tecnologies i la Internet avançada molt més plural que l’actual, on tinguin un paper destacat l’ecosistema de PIME’s, emprenedors socials i companyies innovadores existents alhora de generar solucions, aplicacions o serveis que responguin i atenguin les necessitats socials de la ciutadania.

Es vol, per tant, promoure i enfortir l’ecosistema i el teixit econòmic digital i innovador, assegurant una economia plural, una transformació i retorn social, facilitant l’accés de les PIMEs, autònoms, i emprenedors a la Compra Pública i fomentant la creació d’ocupació de qualitat.

En aquest àmbit es preveu destinar 10 milions d’euros a la compra pública oberta i innovadora durant aquest mandat, fixant reptes de ciutat per als quals proposar solucions.

3. Empoderament de la ciutadania

Es contempla ampliar l’oferta de formació i capacitació digital que existeix a la ciutat, i que es faci personalitzada pels diferents col·lectius. Es vol, doncs, des del lideratge públic, afavorir l’educació digital de la ciutadania per garantir l’accés a mercat laboral, actual i futur, que requereix de noves eines i habilitats.

A la vegada, es vol aprofitar la tecnologia per facilitar una democràcia activa i participativa que fomenti l’intercanvi de talent i de coneixement i, a la vegada, promoure la sobirania digital de la ciutadania de Barcelona, contribuint a la democràcia urbana i afavorint l’obertura i el control públic de les dades, i vetllant pels drets i llibertats digitals de la ciutadania.

 

Projecte Poblenou Makers District: FENT BARRI

FEM BARRI al Poblenou (Makers District), és una iniciativa que vol facilitar el desenvolupament d’una sèrie d’activitats culturals, esdeveniments, tallers i projectes, que faciliten la interacció entre la comunitat local, ajudant a prototipar i testar els productes, serveis i intervencions, generades pel moviment Maker i les iniciatives ciutadanes a petita escala, per compartir-ho amb una comunitat global. Vol ser un prototip pilot escalable que posi en valor una comunitat ja existent i mixta de tallers, makerspaces, Fab Labs, universitats, institucions de recerca, restaurants, empreses i moviments socials actius, que fomenten nous valors per a Barcelona; una ciutat oberta, en col·laboració, democràtica, productiva, innovadora i creativa.

El Poblenou Makers District està alineat amb la visió Fab City, la construcció d’un nou paradigma per a les ciutats, que permeti reduir la seva petjada ambiental i social, a través de la producció local d’aliments, energia i productes, i mitjançant l’intercanvi de coneixement a nivell mundial.

Paraules clau

pla digital/