El projecte d’Ordenances Fiscals manté la congelació de l’IBI i regula l’aparcament al carrer amb un nou sistema de tarifes : Servei de Premsa

El projecte d’Ordenances Fiscals manté la congelació de l’IBI i regula l’aparcament al carrer amb un nou sistema de tarifes

13/10/2016

 

 

El regidor de Presidència i Energia, Eloi Badia, ha presentat avui el projecte d’Ordenances Fiscals pel 2017, que ha de servir de document base per a la seva negociació i aprovació, si s’escau, per part del Plenari municipal del desembre.

El projecte d’Ordenances Fiscals no preveu incrementar la pressió fiscals als ciutadans atesa la bona situació financera de l’Ajuntament. Es tracta d’una política fiscal progressista que garanteix la contenció i l’equitat de la carrega contributiva sobre els ciutadans, que aplica bonificacions i subvencions en funció de les rendes, que actualitza el cost d’algunes taxes per ajustar-les al cost del servei i que fa passes importants per avançar cap a una fiscalitat més ambiental.

Les ordenances per al 2017 mantenen la congelació de l’IBI per als habitatges de menor valor cadastral (VC). S’aplica un topall zero als habitatges amb un valor cadastral fins a 300.000€, el 98% del total. En el cas del 2% dels habitatges amb VC superior als 300.000€, (equivalent a prop d’un milió d’euros de valor de mercat), s’aplicarà un topall del 8%, mantenint el model aplicat el 2016.

El projecte contempla mantenir totes les bonificacions i exempcions de l’IBI que la Llei permet per a col·lectius de més vulnerabilitat i amplia el paquet de subvencions en funció de la renda que l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat durant aquest any per garantir una major equitat i assegurar que qui més té més paga.

Aposta decidida per la fiscalitat ambiental i la mobilitat sostenible

El projecte d’Ordenances Fiscals introdueix una nova proposta per regular l’estacionament de vehicles a l’AREA amb criteris mediambientals. Es tracta d’afavorir a través de la tarifa de l’aparcament la utilització de vehicles menys contaminants i de dimensions més reduïdes.

Barcelona ha desenvolupat un sistema d’aparcaments amb una potencialitat molt elevada. Es tracta de la ciutat europea amb el valor més elevat de densitat de places d’ús públic per habitant (al carrer i en aparcaments), la cinquena si només es tenen en compte les places regulades al carrer. La gestió de l’aparcament, doncs, esdevé essencial en la consecució dels objectius de mobilitat existents al Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018, atès que el 95% dels vehicles que accedeixen a la ciutat hi aparquen.

En aquest sentit, la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, parla del desenvolupament de “tributs sobre la congestió i la contaminació derivades de la utilització del vehicle privat” i entre les modalitats proposades destaca “les taxes que gravin la contaminació atmosfèrica produïda per vehicles de motor en desplaçaments comercials o privats amb utilització d’aparcaments de rotació en vies públiques”. El text també afegeix que “els recursos econòmics generats han de contribuir a sufragar el cost de mesures de bonificació del transport públic”.

D’aquesta manera, la regulació del sistema d’aparcaments de l’AREA a través del sistema de tarifes, esdevindrà una important eina de gestió amb la que incidir sobre el tipus de vehicle que accedeix i circula per la ciutat, reduint les emissions i la contaminació derivada de l’ús del vehicle. A més aquesta proposta permetrà aplicar mesures en cas d’episodis de contaminació.

– Tarifa de rotació (o per a no residents)

S’introdueix un canvi en l’estructura de la tarifa que deixa de tenir un valor únic. En concret es proposa un sistema de tarifes d’àrea blava i àrea verda (per a no residents), que tindrà un component fix i un component variable, que s’estableix segons el tipus de vehicle (nivell d’emissions i dimensions, paràmetres responsables de la contaminació i també segons l’existència o no d’episodis contaminació.

Taxa per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública: tram fix + component variable.

Durada màxima permesa al vehicle en tots els casos serà segons indiqui la senyalització.

Imports proposta de la COMPONENT VARIABLE (avui inexistent):

Com a condició especial transitòria existirà una bonificació especial del 100% en tots els casos per a vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de Tráfico. Cal recordar que la DGT tindrà la totalitat del parc de vehicles de la província de Barcelona i altres nuclis urbans de l’estat espanyol etiquetats abans de final d’any.

– Per a residents

En el cas de les places d’AREA Verda per a residents es manté la tarifa fixada en 0,2 euros/dia amb un màxim d’1 euro/setmana.

Es manté la bonificació per no denúncies de 0,2 euros/dia, amb el que significa la gratuïtat de l’AREA Verda per a residents en cas de no tenir multes durant l’últim any.

Nova taxa ZonaBus Font Màgica

El projecte d’Ordenances Fiscals crea una nova taxa ZonaBus Font Màgica per ordenar l’estacionament d’autocars turístics al voltant de Montjuïc.

L’objectiu és gestionar l’accés dels autocars al voltant de la zona de la Font Màgica, evitant problemes de congestió i circulació i a la vegada posar en valor l’ocupació de l’espai públic.

Per poder fer ús d’aquesta zona d’estacionament especial hi haurà l’obligació de fer una reserva horària anticipada d’estacionament i abonar el seu pagament en el moment de fer la reserva. Aquesta reserva li donarà dret a estacionar en la data i horari reservat nomes en les zones habilitades i senyalitzades expressament. Això permetrà a l’Ajuntament, a través de BSM; regular, planificar i ordenar l’afluència d’autocars i limitar el nombre d’operacions per dia. L’import d’aquesta nova ZonaBus Font Màgica és de 45 euros per franja d’estacionament.

Actualment uns 150 autocars, de diferents operadors o agencies, coincideixen a Montjuïc per assistir a l’espectacle de la Font Màgica. A la vegada s’incrementen tarifes Zona Bus (àrea A i B) per a autocars turístics a les àrees ja existents a l’entorn de la Sagrada Família o el Park Güell.

Altres novetats del Projecte d’Ordenances Fiscals són:

Impuls a la fiscalitat ambiental amb noves bonificacions per afavorir l’autoproducció d’energia

– Bonificacions en l’IBI per autoproducció energia solar

Millora de les bonificacions de l’IBI als habitatges amb energia solar per millorar i afavorir l’autoproducció i l’eficiència en els edificis nous i els existents que es rehabilitin

– Bonificació ICIO per energies renovables

Millora de les bonificacions de l’impost de construccions instal·lacions o obres per habitatges amb energia solar per millorar i afavorir l’autoproducció i l’eficiència en edificis nous i en existents rehabilitats.

– Bonificacions en IVTM pels vehicles menys contaminants

Modificar les bonificacions que permet la llei per a vehicles poc contaminants per adaptar-les al sistema nacional d’etiquetatge ambiental de la DGT, que vol fomentar l’ús de vehicles elèctrics, híbrids i de benzina poc contaminants, en detriment de l’ús de vehicles dièsel i més contaminants. Els de “Cero emisiones” tindran una bonificació del 75% sobre aquest impost.

Document relacionat: Ordenances fiscals 2017. ProjecteCompartiu aquest contingut