Proposta per ampliar voreres a l’Avinguda Príncep d’Astúries i eliminar dos carrils del trànsit de vehicles : Servei de Premsa

Proposta per ampliar voreres a l’Avinguda Príncep d’Astúries i eliminar dos carrils del trànsit de vehicles

19/10/2016

Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, conjuntament amb l’àrea d’Ecologia Urbana, presenten una proposta de remodelació d’aquesta via per a donar resposta a una llarga demanda veïnal per convertir aquest carrer tan concorregut en un espai més amable per als vianants

Amb un pressupost de 4,05 milions d’euros, es preveu renovar el mobiliari urbà i tota la pavimentació del carrer i de les voreres, així com posar nou arbrat a ambdós costats

 

Els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i de Gràcia, conjuntament amb l’àrea d’Ecologia Urbana, han elaborat una proposta de remodelació de l’Avinguda Príncep d’Astúries que consisteix a doblar l’espai de les voreres actuals i eliminar dos carrils del trànsit rodat. Aquesta via, que connecta la Via Augusta i la plaça Lesseps, té una amplada de 20 metres i cobreix una distància de 650 metres recorrent la frontera entre els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia.

 

r1_505677479357186185

r2_505677479357186186

 

La proposta, que ja s’ha exposat al veïnat d’ambdós districtes, té el seu origen en una llarga demanda ciutadana perquè es generés en aquest carrer un espai més amable per al vianant, amb voreres més amples i accessibles, i un mobiliari urbà més endreçat. Un cop presentada la proposta tècnica, els veïns i les veïnes podran fer-hi aportacions de millora que, en cas de ser viables, s’incorporarien a l’execució de l’obra.

El projecte presentat preveu duplicar l’espai de les voreres, que passarien de tenir 2,2 metres d’amplada en els trams més estrets (3,10 en els més amples) a 4,5 metres. Això permetria guanyar més de 2.100 metres quadrats de vorera respecte a l’actualitat, i col·locar arbrat íntegrament en ambdós costats del carrer –ara en algun tram només n’hi ha al costat Llobregat–. Per contra, aquesta ampliació suposa perdre un carril del trànsit rodat, que de cinc vies passaria a quatre. Pel que fa a la vorera, seria contínua a tota l’Avinguda, amb passos de vianants elevats a les cruïlles amb els carrers, excepte a les dels carrers Guillem Tell i Madrazo.

La calçada, que ara és de gairebé 15 metres d’amplada, té cinc carrils de trànsit rodat: tres en sentit descendent (de muntanya a mar) i dos en sentit ascendent (de mar a muntanya). Amb l’ampliació de les voreres, aquesta via passaria a ser d’11 metres –3 carrils–, i s’endreçaria de la següent manera: en sentit descendent s’hi faria una via de serveis, i dos carrils al trànsit: un carril bus i un per al vehicle privat; i en sentit ascendent hi hauria un carril per al cotxe i el bus.

El carril de serveis permetria endreçar els diferents elements del carrer, com els contenidors i les motos, que ara resten espai a les voreres i per a les quals s’habilitarien places d’aparcament a la calçada; també hi hauria estacionament reservat per a vehicles de persones amb discapacitat.

La remodelació del carrer implica renovar tota la calçada i el paviment de les voreres (amb panot del model Barcelona), i posar nou arbrat i nou enllumenat, per al qual es faria servir un model de fanal de tipus LED, amb il·luminació de vorera i de calçada a diferents nivells.

Tot el projecte té un pressupost previst de 4,05 milions d’euros. Un cop finalitzat el procés de participació –al desembre d’enguany–, es faria la redacció del projecte executiu durant el primer semestre de 2017, i es podria començar l’obra a finals de 2017, que tindria una durada aproximada de 14 mesos.

 Compartiu aquest contingut