Barcelona preveu destinar 8,5 milions d’euros a combatre l’atur juvenil i millorar les condicions laborals de les persones menors de 30 anys : Servei de Premsa

Barcelona preveu destinar 8,5 milions d’euros a combatre l’atur juvenil i millorar les condicions laborals de les persones menors de 30 anys

03/11/2016

L’Ajuntament de Barcelona presenta el nou “Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020” que recull 39 mesures definides conjuntament amb una cinquantena d’actors municipals, econòmics, socials i sindicals

Es tracta de 39 mesures per promoure l’ocupació de joves entre 16 i 29 anys amb condicions de treball dignes a partir d’accions d’orientació professional, formació i suport en la inserció laboral

Amb el Pla, que s’emmarca en l’Estratègia per a l’Ocupació a Barcelona, es vol garantir la igualtat d’oportunitats entre el jovent amb independència del barri de residència, el gènere, el nivell de formació assolit o l’entorn social

L’ocupació juvenil s’ha precaritzat durant l’època de crisi, incidint en una menor durada de la contractació i una disminució del nivell salarial

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa i la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran, presenta el “Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020” que recull un total de 39 mesures consensuades amb els membres que formen part de la Taula de Seguiment que es va convocar el passat 19 de setembre.

El Pla està dotat d’un pressupost pel 2017 de prop de 8,5 milions d’euros, dels quals 6 s’aportaran des de Barcelona Activa i la resta, de manera proporcional, per part del Departament de Joventut de l’Ajuntament, el Consorci d’Educació i la Fundació BCN Formació Professional.

Es tracta d’un full de ruta que s’ha definit tenint en compte la diagnosi de l’actual mercat laboral i a partir de les aportacions de joves de la ciutat i d’una c quarantena d’agents municipals, econòmics, socials i sindicals que han format part d’un procés participatiu i de sessions de treball que s’han organitzat durant els darrers mesos.

L’objectiu del Pla és promoure l’ocupació de la població jove d’entre 16 i 29 anys, amb condicions de treball dignes, mitjançant accions d’orientació professional, formació per a la millora de competències i suport en la inserció laboral. Tot plegat, posant cura en garantir la igualtat d’oportunitats amb independència del barri de residència, el gènere, el nivell de formació assolit o l’entorn social de cada un. Així, es prestarà especial atenció a aquells col·lectius amb major risc d’exclusió del mercat laboral i es vetllarà per reduir els desequilibris territorials.

El nou Pla s’emmarca en l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona, que es lidera també des de l’agència municipal de desenvolupament local, i s’integra alhora en el Pla Jove (Adolescència i Joventut) 2017-2020 que està en fase de definició.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello ha assegurat que “malgrat hi ha indicis d’una millora de l’ocupació, ens preocupa especialment la incidència de l’atur en determinats col·lectius com ara els majors de 40 anys, els aturats de llarga durada i els joves menors de 30 anys”. En el cas concret dels joves hi ha, a més, una alta precarització: l’atur juvenil representa el 12,3% del total de desocupats de la ciutat però el 88,6% dels seus contractes son temporals.

Entre les mesures que s’impulsaran Pisarello ha destacat “que a nivell territorial es crearan nous espais on es concentri tota l’oferta ocupacional, seguint l’exemple d’èxit de les Basses a Nou Barris i les actuacions específiques que s’impulsaran pel jovent més vulnerable i amb major risc exclusió, com ara els joves amb problemes de salut mental, els que han abandonat els estudis o els que s’han convertit en aturats de llarga durada”.

Pisarello ha explicat que a proposta del Consell de la Joventut, i amb el seu lideratge, s’ha acordat estudiar la situació de la població jove que ha hagut de marxar fora a conseqüència de la crisi, i més endavant, estudiar fórmules per a promoure el seu retorn.

La regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, que també ha assistit a la presentació, ha remarcat que “a Barcelona hem de treballar per fer que la ciutat sigui exitosa per retenir els joves, i perquè Barcelona sigui la seva opció de vida”. Andrés ha assegurat que aquest pla presentat avui “persegueix que això sigui possible”.

 

Un Pla integral d’orientació, formació i inserció laboral

Pel que fa al contingut, d’una banda, es preveu ampliar o redefinir l’oferta actual de serveis i activitats per a joves, a partir de l’experiència i el balanç de l’execució de l’anterior Pla de Xoc contra l’atur juvenil 2013-2015. I, d’altra banda, s’han dissenyat noves mesures complementàries que es posaran en marxa al llarg del 2017 de manera gradual.

El conjunt d’accions s’estructuren en quatre eixos principals i s’implementaran compartint la coresponsabilitat amb els diferents actors implicats en el procés de definició i disseny de cada una:

– Eix 1 – Foment de l’orientació professional per a un major èxit educatiu i acompanyament al món laboral de la població jove
Recull un conjunt d’accions pensades per endreçar el catàleg actual de serveis i programes que impulsen els diferents actors que operen a la ciutat i així crear un nou model d’orientació professional integral a nivell municipal i també metropolità.

En aquest sentit, es pretén posar en marxa nous espais pilot de referència on es concentri tota l’oferta ocupacional per a les persones joves en edat laboral, seguint el model de l’equipament de l’Espai Jove Les Basses (Nou Barris).

A més, es duran a terme actuacions d’assessorament i orientació professional al final de les diferents etapes formatives, com també al llarg del procés d’inserció al mercat de treball mitjançant activitats d’autoconeixement o de millora de competències, entre d’altres.

– Eix 2 – Promoure la formació i la capacitació professional dels i les joves
En aquest cas, es vol ampliar l’oferta de places als programes de formació ocupacional, reforçar la xarxa de Formació Professional a la ciutat i impulsar “mesures de segona oportunitat” per facilitar que joves amb un nivell formatiu de baixa qualificació retornin al sistema educatiu o s’incorporin al mercat laboral.

– Eix 3 – Foment de l’ocupació i la contractació juvenil
A més de les línies d’ajuts a la contractació, el nou Pla contempla també una sèrie d’actuacions per impulsar la inserció del col·lectiu de joves mitjançant, per exemple, programes que combinen formació i experiència laboral. Així mateix, també es pretén fomentar la iniciativa emprenedora, especialment la col·lectiva i amb visió social, com una via d’ocupació.
En aquesta línia, es preveu constituir una xarxa de professionals que mentoritzin a joves per acompanyar-los en el procés d’incorporació al mercat de treball, així com també posar en marxa iniciatives per impulsar un programa de retorn amb oportunitats dels que han emigrat i facilitar acompanyament i tutorització als joves que marxin.

– Eix 4 – Promoure i vetllar per un mercat laboral amb condicions dignes per al jovent
Es tracta del conjunt de mesures per garantir la qualitat de la contractació a partir d’accions de reconeixement públic a empreses que promouen oportunitats dignes de treball per a joves de la ciutat, fomentant aspectes socials i de gènere en la contractació pública o consensuant un codi de bones pràctiques que avali les ofertes de feina que ofereix l’administració, entre d’altres.

Han format part del procés d’elaboració representants de diferents àrees i agències de l’Ajuntament, com també d’altres serveis públics i entitats i associacions sectorials, com ara: el Consell de la Joventut de Barcelona, les entitats juvenils sindicals del CJB l’Avalot de la UGT, Acció Jove de CCOO, (és tercer sector), el Consorci d’Educació, l’IMEB, la Fundació BCN Formació Professional, el Servei d’Ocupació de Catalunya, les patronals CECOT, FECETEC, PIMEC, ACELLEC, el Consorci de Serveis Socials, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Foment del Treball, així com diversos gremis o fundacions i entitats del Tercer Sector, entre d’altres. També s’ha convidat a fer les seves aportacions als diferents grups municipals del consistori.

Així doncs, s’ha dissenyat de manera conjunta i consensuada per obtenir una estratègia global que integra tota l’oferta disponible a nivell de ciutat.

 

Diagnosi de l’atur juvenil a Barcelona

A Barcelona, el mes d’agost, hi havia 9.853 persones menors de 30 anys registrades com a aturades, el que representa un 12,3% del total de població desocupada a la ciutat. En comparació al mateix període de l’any anterior, l’atur juvenil s’ha reduït un 8,1%, tot i que el descens és inferior al de l’atur total a nivell municipal (12%).

El perfil mitjà de la persona jove aturada és una dona (53,9%), d’entre 25 i 29 anys, amb un nivell formatiu de baixa qualificació i procedent del sector serveis.

Pel que fa a la durada, 3 de cada 4 joves aturats/des (76%) ho estan durant un període màxim de 6 mesos, mentre que només en un 10% dels casos el procés de recerca de feina s’allarga més d’un any.

La incidència de la desocupació és força heterogènia en funció dels districtes i barris de la ciutat. En el cas de Nou Barris, Ciutat Vella, Gràcia i Sant Andreu el pes de l’atur juvenil és superior a la mitjana de l’atur total del districte (12,3%). A més, també a Nou Barris, conjuntament amb Sants-Montjuïc, es concentra més població jove que ni estudia ni treballa, un col·lectiu que l’any passat representava a Barcelona l’11,4%.

A aquests factors, cal afegir que l’ocupació juvenil s’ha precaritzat durant la crisi. Així, tot i que el 40% dels contractes formalitzats a Barcelona l’any 2015 han estat signats per joves, més del 88% són temporals i gairebé la meitat (49,1%) són a temps parcial. A més, els salaris de les persones joves s’han reduït en termes nominals: mentre que el conjunt de residents a la ciutat cobra de mitja uns 28.640 euros, el salari brut anual mitjà del col·lectiu de joves menors de 25 anys és de 8.336 euros i el de persones entre 25 i 29 anys és de 16.998 euros.

 

 Document relacionatCompartiu aquest contingut