La Guàrdia Urbana duu a terme una campanya per a la tinença responsable d’animals de companyia i de promoció del control del comerç de venda d’animals : Servei de Premsa

La Guàrdia Urbana duu a terme una campanya per a la tinença responsable d’animals de companyia i de promoció del control del comerç de venda d’animals

08/11/2016

Durant aquesta setmana, la Guàrdia Urbana de Barcelona porta a terme una campanya destinada per sensibilitzar als propietaris de gossos sobre la necessitat d’adoptar comportaments cívics respecte a la tinença d’animals de companyia, fomentar hàbits de conducta per millorar la convivència amb els altres ciutadans i fer complir als propietaris d’aquests animals les obligacions legals corresponents. En definitiva es busca la millora del benestar dels animals garantint els usos diversos de l’espai públic compatibilitzant la tinença responsable d’animals i el gaudi de l’espai públic per la ciutadania en general.

La campanya es fa en col·laboració amb el Departament de Protecció dels Animals i  en el marc de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals de Barcelona.

Els parcs, places i jardins de la ciutat són els espais on amb més incidències es detecten. Per aquest motiu aquesta campanya farà especial atenció en aquests espais centrant-se sobretot en els parcs, places o jardins on s’han detectat problemes amb gossos o comportaments incívics d’alguns dels seus propietaris o cuidadors.

L’actuació de la Guàrdia Urbana se centra, principalment, en el compliment dels deures legals i la correcció de les conductes incíviques:

Preferentment si la conducta no és greu, s’adverteix prèviament als responsables dels gossos, i si aquesta comunicació no és possible o si és reincident, es formulen les corresponents denúncies.

 

Vigilància amb les races potencialment perilloses

Des del mes de gener fins al mes de setembre, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha imposat un total de 1.710 denúncies per infraccions relacionades amb la tinença responsable d’animals. Durant tot l’any passat aquesta xifra va ser de 1.417 denúncies

Els principals conceptes són:

2016 (gener-setembre) 2015 (any sencer)
Animal de companyia sense microxip o no censat 297 109
Gos potencialment perillós sense microxip o no censat 147 112
Gos potencialment perillós sense que la persona porti llicència 165 146
Gos potencialment perillós sense morrió o sense lligar 489 412
No recollir les deposicions dels animals domèstics a la via pública 55 66

 

Promoció del comerç responsable

Des de l’Ajuntament de Barcelona es promou activament les adopcions, com a primera opció per assolir un animal de companyia. També es treballa per sensibilitzar les persones que, finalment optin per comprar un animal de companyia que ho facin en un comerç on la venda es faci de manera responsable.

Durant aquesta campanya, els agents de la Guàrdia Urbana i els tècnics del Departament de Protecció dels Animals també fan comprovacions en els comerços de venda d’animals de les condicions d’estança i cura d’animals, així com de les condicions administratives i tècniques.

En aquestes inspeccions es té en compte, a banda del compliment dels requeriments documentals establerts per l’ordenança, les condicions vinculades al benestar dels animals: edat dels cadells, pautes de vacunació i d’alimentació, protocols de profilaxi i socialització, mides de les gàbies, número d’animals que hi ha a l’establiment, indicis de malalties o signes de desatenció, espais d’adaptació i quarantena, i tota la resta d’aspectes contemplats a l’ordenança.Compartiu aquest contingut