Barcelona elabora i posa en marxa un Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2016-2019 : Servei de Premsa

Barcelona elabora i posa en marxa un Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2016-2019

14/11/2016Temps estimat de lectura: 6 minuts

El Pla preveu obrir un centre municipal de referència per a la innovació socioeconòmica, sota el paraigua de Barcelona Activa a partir de l’any vinent, molt probablemente a “El Far”, de la Barceloneta

El Pla recull la necessitat d’impulsar de projectes emblemàtics d’aquesta nova economia urbana basada en la cooperació econòmica, social i solidària com ara Coòpolis, Can Picó, el hub de la bicicleta i l’ESS, la dinamització de l’Eix Pere IV o el suport a Can Calopa com a projecte de reruralització urbana i inserció sociolaboral

El Pla, elaborat pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, té un pressupost de més de 24 milions d’euros i que es concreta amb 124 accions previstes fins al 2019

Barcelona es consolida com a ciutat capdavantera en l’impuls de l’economia social i solidària, juntament amb altres ciutats del món com París, Seül o Montreal

 

Barcelona disposa d’un Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019 per impulsar a la ciutat un model socioeconòmic alternatiu transformador amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les desigualtats socials i territorials i promoure una economia al servei de les persones i de la jus¬tícia social.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que “l’objectiu del pla és mostrar que hi ha alternatives a les polítiques econòmiques neoliberals i que hi ha espai per una altra econòmica més innovadora i plural, amb un sector públic reforçat, unes empreses mercantils més responsables i una ESS que no es basi en la lògica de l’especulació sinó en la cooperació i la lògica del bé comú”.

Pisarello ha recordat que l’ESS és un sector econòmic no residual, sinó que genera 6% PIB i 8% ocupació i que entre d’altres, el Pla vol impulsar un centre de referència de Barcelona Activa per a la innovació socioeconòmica, reforçar els projectes emblemàtics existents i avançar en les finances ètiques”.

El Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària (ESS) recull una diagnosi, el procés d’elaboració i el conjunt d’actuacions que es volen dur a terme en els propers anys a la ciu¬tat, i és fruit de les aportacions que durant un any s’han ha recollit des del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum resultat d’un centenar de reunions i trobades amb diferents agents, em¬preses, organitzacions de segon grau, xarxes, federacions i espais de treball del mateix àmbit.

El Pla pretén donar resposta política a una realitat arrelada a la ciutat: en conjunt, a Barcelona hi ha més de 4.718 iniciatives socioeconòmiques que treballen amb els criteris de l’economia social i solidària (2.400 entitats del tercer sector, 1.197 societats laborals, 861 cooperatives i 260 iniciatives d’economies comunitàries) i que generen al voltant d’un 8% de l’ocupació total.

Les polítiques públiques locals d’ESS previstes en el Pla d’Impuls tenen com a objectius la promoció —a través de mesures de sensibilització i difusió, així com d’impuls a la generació de noves iniciatives i a la transformació de societats mercantils en entitats d’ESS, o el seu apropament—o el reforç per enfortir i millorar les inicia¬tives d’ESS ja existents, i a mesures per millorar la seva articulació.

Les mesures d’impuls a la generació de noves iniciatives i a la transformació de societats mer-cantils en entitats d’ESS, o el seu apropament, s’adrecen, d’una banda, a persones emprenedores, a persones aturades i vulnerables, i a activistes i col•lectius socials, i de l’altra, a microempreses, pimes i botigues amb sensibilitat social, o bé que es troben en fase de prejubilació del propietari.

Les mesures d’enfortiment d’iniciatives d’ESS ja existents tenen com a objectius consolidar-les i desenvolupar-les. Alguns aspectes estratègics per treballar en aquest àmbit són la intercoo-peració, l’enxarxament amb el teixit social del territori, la gestió integral cooperativa, la comu-nicació, el creixement de l’ocupació, el balanç social i la innovació, entre altres.

El Pla recull sis línies de treball, els eixos temàtics que articulen l’estratègia que ha de desplegar el Pla d’Impuls: Acompanyament i formació, Fi¬nançament, Intercooperació, Comunicació i re¬lat, Equipaments i recursos, i Territorialització i acció comunitària, els objectius específics que apunten les fites que es plantegen assolir en cada línia de treball i les actuacions defineixen l’estratègia d’inter¬venció, que es desplega en accions concretes que s’hauran d’executar durant els propers anys.

Amb la presentació d’aquest Pla, l’Ajuntament de Barcelona esdevé un referent internacional en el foment d’una economia més plural capaç de generar unes relacions econòmiques més justes a la ciutat. Si bé en l’àmbit internacional ciutats com París, Saül o Montreal ja estan apostant per fer polítiques locals de foment de l’economia social i solidària, a Catalunya la Xarxa de municipis per a l’economia social i solidària ja suma una quarantena de localitats, que representen el 65% de la població catalana. El pressupost total previst per desenvolupar totes les accions recollides en aquest pla és de 24.5 M€ fins a finals del 2019.

Línies de treball objectius i actuacions

Barcelona tindrà un centre de referència per a la innovació socioeconòmica

Un dels projectes emblemàtics previstos al Pla és la posada en marxa d’un un centre municipal de referència per a la innovació socioeconòmica, sota el paraigua de Barcelona Activa. Aquest equipament municipal se centrarà en el desenvolupament de projectes caracteritzats per la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats de les persones i el compromís amb la comunitat. El centre, que entrarà en funcionament durant el 2017, estarà ubicat molt probablement a “El Far”, de la Barceloneta, espai on l’ESS conviurà amb l’Institut de Nàutica de Barcelona i una línia de treball de Barcelona Activa relacionada amb el mar.

El Pla d’impuls també pretén contribuir a crear ocupació de qualitat i per aquest motiu dota d’eines Barcelona Activa perquè esdevingui un recurs bàsic en l’acompanyament i la formació de les iniciatives d’economia social i solidària, un sector que avui ja ocupa més de 53.000 persones a la ciutat. A més d’impulsar mesures de formació i crear plans d’ocupació, el Pla també accions de suport al sector com l’enfortiment dels grups cooperatius i la promoció de nous grups, el suport als processos d’articulació de segon grau o a la cooperació entre grups de consum responsable.

 

Els projectes emblemàtics als barris

El Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament vol enfortir durant aquest mandat projectes emblemàtics del sector de l’economia social i solidària que serviran per cohesionar els barris. És el cas, per exemple, de Coopolis, un equipament impulsat conjuntament pel sector i l’administració pública al recinte de Can Batlló que té la vocació de promoure l’economia social i solidària i cooperativa. El Pla també preveu, entre altres, contribuir a posar en marxa el nou hub de la bicicleta de Barcelona, situat a l’edifici industrial Can Picó de Poble Nou, o donar suport al projecte de reruralització urbana i inserció sociolaboral Can Calopa.

El suport als projectes emblemàtics s’acompanyaran d’altres accions com la recuperació del patrimoni cooperatiu espoliat i la detecció d’espais buits o infrautilitzats per posar-los a disposició de nous projectes que ajudin a cohesionar la ciutat.

 

Millorar el finançament i la visibilització d’iniciatives

En la línia de finançament, el Pla preveu millorar l’accés al crèdit i al finançament dels nous projectes i les noves iniciatives del sector de l’economia social i solidària. Per fer-ho possible, el Comissionat establirà acords amb entitats de finances ètiques i caixes cooperatives com Coop57 o Fiare.

Una altra de les accions previstes per aquest mandat és la creació d’un observatori per visibilitzar aquestes formes de fer economia solidària i empresa ciutadana. Davant de l’increment de la consciència social, el Comissionat que lidera Jordi Via vol impulsar una oferta de referència de serveis que respongui i faci possible un consum cada cop més conscient. Per això elaborarà un catàleg d’empreses i iniciatives d’economia social i solidària que servirà per facilitar que esdevinguin proveïdores tant de qualsevol empresa com de l’Administració pública.

Paraules clau

Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària/