Barcelona posa en marxa una bateria de mesures per millorar la xarxa de bus i taxi : Servei de Premsa

Barcelona posa en marxa una bateria de mesures per millorar la xarxa de bus i taxi

08/02/2017

L’Ajuntament de Barcelona avança en el desenvolupament dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 per assolir una mobilitat més sostenible i segura a la ciutat, fomentant els desplaçaments a peu, en bici i en transport públic.

En aquest darrer capítol, el Govern municipal està impulsant diverses actuacions per potenciar una major utilització del transport públic mitjançant el desplegament de la fase final de la Nova Xarxa de Bus, l’acord de finançament per a l’arribada del metro als barris de la Marina, els treballs per a la connexió dels dos tramvies o l’aposta per la congelació de les tarifes del transport i la millora de títols tarifaris.

En aquest marc, a partir d’aquest mes la direcció de Mobilitat de l’Ajuntament desplega una bateria de mesures per millorar la velocitat comercial del transport públic en superfície de Barcelona i optimitzar el servei dels autobusos i dels taxis de la ciutat.

 

Les mesures són fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) i els representats dels diferents col·lectius del sector del taxi, a partir del qual s’han identificat quines actuacions són necessàries per facilitar i prioritzar la circulació dels autobusos i els taxis per la ciutat. L’objectiu és que aquests vehicles puguin circular de la manera més àgil possible i així oferir el millor servei públic a la ciutadania, guanyant en velocitat comercial, freqüència i intervals de pas.

Aquest treball conjunt de generació i anàlisi de propostes ha obtingut com a resultat un nombre elevat de mesures a aplicar que s’executaran de forma continuada durant els propers dos anys (2017 i 2018). Les millores s’implantaran de manera progressiva en tres frases diferenciades i coincidint amb el desplegament final de la Nova Xarxa de Bus.

 

Primera fase:

Durant aquest primer semestre del 2017 estan previstes les actuacions següents:

 

Segona fase;

Mesures a implantar durant el segon semestre del 2017:

 

Tercera fase:

Es preveu una tercera fase, que tindrà lloc un cop s’efectuï la implantació final de la Nova xarxa de Bus. Les mesures preveuran:

A banda, també es realitzaran les següents actuacions de caràcter més general, que s’acabaran de determinar un cop estigui tota la Nova Xarxa de Bus desplegada:

 

Indicadors del sistema d’autobús i taxi

La flota d’autobusos de TMB disposa en aquests moments d’un total de 1.060 unitats, mentre que el  nombre de llicències de taxi són 10.523.

Actualment els autobusos circulen a una velocitat comercial mitjana diària de 12,08 km/hora, després que aquests darrers mesos s’hagi detectat un lleuger descens, coincidint amb l’augment dels nivells de trànsit.  Cal tenir en compte que dels 873 quilòmetres dels recorreguts dels autobusos de la ciutat, només 163 tenen carril bus. Es preveu que aquesta xifra s’incrementi amb el desplegament de la V fase de la Nova Xarxa de Bus.

Pel que respecta als taxis, la seva velocitat comercial diürna és variable en funció de la intensitat de trànsit però se situa a l’entorn dels 18,45 km/hora.  El control de les invasions del carril bus taxi i una major infraestructura d’aquestes vies suposaria una millora substancial en aquest tipus de recorreguts.Compartiu aquest contingut