La mobilitat europea dels estudiants d’FP incrementa fins al 69% la inserció laboral : Servei de Premsa

La mobilitat europea dels estudiants d’FP incrementa fins al 69% la inserció laboral

15/02/2017

La Xarxa FP, coordinada des de Barcelona, i formada per 26 ciutats de 16 països estudia per primer cop la incidència de la mobilitat en l’ocupació dels estudiants d’FP

Els contractes indefinits o permanents representen el 43,5% del total, enfront el 41,1% de contractes temporals, el 8,1% dels contractes en formació i el 7,2% d’autocupat

 

Les estades d’estudiants d’FP a l’estranger es revelen com una avantatge decisiu a l’hora de trobar feina i trobar-la de qualitat. Així es desprèn de l’estudi sobre mobilitat realitzat per la Xarxa FP, en la qual hi participen 23 ciutats de 9 països diferents.

La Xarxa va néixer l’any 1999, quan l’Ajuntament de Barcelona va proposar la creació d’una xarxa de ciutats europees per promoure estratègies de mobilitat comunes. Entre 2012 i 2015, un total de 940 estudiants han participat d’aquests intercanvis, que inclouen pràctiques a empreses i tenen una durada mitjana de 2 mesos. L’enquesta s’ha fet sobre 319 d’aquests participants, de 17 perfils professionals, procedents de 14 ciutats europees.

De l’estudi, el primer que es fa a Europa sobre mobilitat en Formació Professional, es després que els estudiants que fan intercanvis europeus tenen un índex d’inserció laboral del 69% (45,8% treballen i 23,2% estudien i treballen). La taxa d’inserció laboral dels estudiants d’FP de la ciutat es situa en el 50,14%.

També és destacable el baix índex de persones que, havent fet aquest intercanvi entre 2012 i 2015, continuen busquen feina. Són un 4,7% dels titulats en Grau Superior de Formació Professional (o equivalent europeu), un 7,7% dels titulats en Grau Mig de Formació Professional (o equivalent europeu) i un 13,4% de titulació universitària. Aquest percentatge contrasta amb la taxa d’atur dels joves a Europa durant el mes d’agost de 2016, quan es va fer l’estudi. Llavors el percentatge de joves aturats era del 20,7%.

Les xifres són més positives si miren el període en què els joves han trobat la feina. El 50% dels que van trobar feina ho van fer 3 mesos després de fer l’estada a l’estranger, el 26,8% entre 3 i 6 mesos, el 14,2% entre 6 mesos i un any, i el 9%, en un període més llarg d’un any.

L’estudi analitza també el tipus de contracte de les persones que, havent fet l’intercanvi en els darrers tres anys, han trobat feina. Els contractes indefinits o permanents representen el 43,5% del total, enfront el 41,1% de contractes temporals, el 8,1% dels contractes en formació i el 7,2% d’autocupat.

En relació amb els salaris, el 35,8% de les persones que només treballen tenen un sou mensual brut de més de 1.500€, mentre que en el cas dels que estudien i treballen a la vegada és el 29%.
Respecte el gènere de les persones participants en les estades, destaca la presència majoritària de dones. Entre 2012 i 2015, el 68,7% dels participants van ser dones, malgrat la presència minoritària en els estudis de formació professional. Es desprèn, per tant, un destacat interès en la mobilitat europea per part de les estudiants.

Els participants a l’estudi destaquen, en un 96,6%, que les seves habilitats professionals han millorat arran l’estada a l’estranger, en un 97,8% que ho han fet les habilitats, i en un 98,7% que ho han fet les seves habilitats personals.

A banda, l’enquesta analitzava també com haver fer una estada en un altre país europeu contribueix al sentiment de pertinença a Europa. El 67% van afirmar sentir-se més europeus després de l’intercanvi.Compartiu aquest contingut