Barcelona premia cinc empreses pels seus esforços i mesures a favor de la conciliació : Servei de Premsa

Barcelona premia cinc empreses pels seus esforços i mesures a favor de la conciliació

21/02/2017Temps estimat de lectura: 5 minuts

L’alcaldessa, Ada Colau, presideix el lliurament del V Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2016 i reclama “un canvi cultural i una revolució en els usos del temps que permeti fer una societat més justa i equitativa”

Implantar la setmana laboral de quatre dies, ampliar els permisos de maternitat i paternitat o incorporar mesures de compactació horària, són algunes de les iniciatives reconegudes

SEAT guanya el premi a l’empresa de més de 250 persones treballadores per mesures com ara l’eliminació del fitxatge, la flexibilitat horària d’entrada o la creació d’un centre de salut adhoc per als treballadors/es

Les altres iniciatives empresarials reconegudes per les seves bones praxis han estat TBS – SARO I ARROYO Solucions de negoci; Eticas Research & Consulting; UPCNET i l’Associació Benestar i Desenvolupament

 

 

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presidit el lliurament del premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2016, un guardó que promou el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, i que reconeix públicament les millors iniciatives i bones pràctiques en l’ús del temps en les organitzacions que faciliten a través de diverses mesures que les persones treballadores puguin conciliar i ser coresponsables entre la vida laboral, familiar, personal i social.

 

 

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat que “després de molts anys parlant de polítiques d’usos del temps, de conciliació, de repartiment equitatiu de les tasques dins l’àmbit familiar, hem avançat alguna cosa, no suficient, i queda molt camí per recórrer”.

Segons l’alcaldessa “segueixen sent moltes les empreses, organitzacions i institucions que continuen reproduint aquest model de gestió del temps que genera desigualtat i discriminació, especialment cap a les dones”. “Continuem tenint un model de societat que posa el pes de la cura dels fills i les càrregues familiars en les dones. I tenim un marc legal on, malgrat els avenços, encara ens situa a la cua d’Europa”, ha lamentat.

Per això, segons Colau, “si volem que la nostra societat avanci cap a una democratització real dels usos del temps, si volem que la cura sigui una responsabilitat col·lectiva d’homes i dones, cal repensar radicalment la nostra organització social i treballar per cercar conjuntament una solució col·lectiva”.

En el seu discurs l’alcaldessa ha recordat que aquesta ha estat una lluita històrica de molts col·lectius, entre els el moviment feminista però que és necessari “un canvi cultural, una revolució en els usos del temps que permeti fer una societat més justa i equitativa”. Com a exemple ha citat la dificultat que està trobant per avançar a les sis de la tarda la celebració dels actes institucionals que se celebren a l’Ajuntament de Barcelona.

Colau considera que el debat de la reforma horària que s’està fent al Parlament haurà d’implicar a tots i totes: a l’administració pública, a les empreses, als centres educatius i als mitjans de comunicació, especialment les cadenes televisives. “Només serà possible democratitzar els usos del temps, si ho fem com a societat en conjunt”, ha conclòs.

 

Més candidatures que mai

En aquesta edició del premi, la cinquena, s’han presentat un total de 31 candidatures de diferents tipologies d’empreses, una xifra que suposa un augment important del nombre d’empreses que opten a aquest reconeixement i que mostra la conscienciació creixent per part d’empreses i treballadors a favor de l’ús del temps més enllà de la jornada laboral.

El Jurat del premi està format per representants del món empresarials, sindicat i associatiu, com la Iniciativa per la Reforma Horària, així com per representants del programa de Temps i Economia de les Cures de l’Ajuntament de Barcelona.

En total s’han atorgat 4 guardons a diferents modalitats d’empreses – micro, petita, mitjana i gran empresa – a més d’una menció especial del Jurat a una de les empreses de la xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps), xarxa que va ser creada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2006 i que compta actualment amb 110 empreses que s’han anat adherint durant aquests 11 anys.

 

TBS – SARO I ARROYO SOLUCIONS DE NEGOCI. Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, en la categoria d’empresa de menys de 10 persones treballadores
El Jurat ha reconegut les mesures de conciliació i temps implementades de manera generalitzada d’aquesta consultora tecnològica (flexibilitat horària, reducció de jornada, flexibilitat de vacances, teletreball, esmorzars laborals, horari reduït el dia de l’aniversari i dinars i sopars d’empresa) i la incorporació d’una nova mesura de compactació horària (de 8h a 15:30h amb 30 minuts per dinar) que permet alliberar 4 tardes a la setmana per a ús personal del temps. El Jurat ha valorat el fet que l’empresa formi part de la Xarxa NUST com a indicador de la continuïtat i solidesa en la implementació de les mesures que implanta.

 

ETICAS RESEARCH & CONSULTING. Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, en la categoria d’empresa amb més de 10 i menys de 50 persones treballadores
El Jurat ha reconegut la tasca d’aquesta consultora per haver implementat mesures innovadores de conciliació i temps com la setmana laboral de quatre dies, el divendres flexible, l’horari pactat per a coordinacions (d’11 a 16h.) i la gestió del temps sense sistema de fitxatge. S’ha valorat aquest esforç en el sector de les consultories i que pugui exercir com a model a seguir en el sector.

 

UPCNET. Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, en la categoria d’empresa de 51 a 250 persones treballadores
Es reconeix el seu programa “People First” de mesures enfocades a la millor gestió del temps i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal: jornada intensiva durant totes les vacances escolars, jornada intensiva tots els divendres de l’any, flexibilitat horària d’entrada i sortida, còmput setmanal i mensual de la jornada i teletreball. El Jurat també ha valorat la implementació de mesures que permeten i faciliten les tasques de cura dels fills/es: ampliació del permís de maternitat (+7 dies), ampliació del permís de paternitat (+3 dies), jornada intensiva per a pares i mares, jornada reduïda i continuada per a mares, permís retribuït per a viatges en cas d’adopció, permís retribuït per visita mèdica dels fills/es. I altres mesures com: permís d’estudi en exàmens oficials, permís sense sou, permís per contraure parella de fet.

 

SEAT. Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, en la categoria d’empresa de més de 250 persones treballadores
El premi se li atorga per promoure mesures innovadores en el sector industrial que permetin una major conciliació de la vida laboral, familiar i personal com l’eliminació del fitxatge, la flexibilitat horària d’entrada, la jornada reduïda els divendres, el teletreball, l’ampliació i flexibilització dels permisos retribuïts previstos a l’estatut dels treballadors i la retribució flexible. Els membres del Jurat han valorat també la creació d’un centre de salut adhoc per als treballadors/es com a mesura innovadora. El Jurat ha valorat que les mesures siguin integrades en el conveni col·lectiu (escrites i pactades) i se senyala com a model a seguir en l’àmbit industrial.

 

ABD ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT. Menció especial del premi a una empresa membre de la Xarxa NUST
El premi reconeix l’ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT per haver impulsat i mantingut des de 2010 l’Acord de Gestió de la Diversitat que vehicula la implementació de mesures singulars per a la conciliació, la integració i la convivència. Això inclou aplicar principis d’igualtat de dret en processos de selecció, prohibició d’assetjaments, manual d’acollida a tot el personal, revisió dels permisos no contemplats en el conveni col·lectiu de referència i pla de formació per a tota la plantilla.

Paraules clau

conciliació/ empresa/ temps/