Barcelona Activa publica la seva primera licitació amb criteris d’eficiència social per garantir una ocupació de qualitat i no discriminatòria : Servei de Premsa

Barcelona Activa publica la seva primera licitació amb criteris d’eficiència social per garantir una ocupació de qualitat i no discriminatòria

02/03/2017

S’obre un procés per adjudicar la prestació de serveis a les recepcions de deu equipaments gestionats per l’agència municipal. El pressupost màxim de licitació és de 1,6 milions d’euros IVA inclòs per a l’execució de l’encàrrec durant dos anys

L’objectiu és assegurar que, a través de la contractació pública, les persones treballadores percebin salaris dignes, comptin amb estabilitat laboral i disposin de facilitats per conciliar

El plec, que s’ha dividit en set lots per assegurar que hi puguin haver diverses adjudicatàries, està reservat a centres especials de treball i empreses d’inserció per impulsar l’economia social a la ciutat i afavorir l’ocupació de col·lectius vulnerables

S’inscriu en la nova política de contractació municipal que incorpora clàusules socials per garantir drets laborals i socials, com la igualtat de gènere o mesures de conciliació

 

Barcelona Activa, l’agència municipal d’ocupació i desenvolupament local, ha obert un procés de licitació per adjudicar la prestació dels serveis d’atenció, informació i derivació a persones usuàries i de tasques auxiliars a les recepcions de deu dels equipaments gestionats per l’agència municipal.

Es tracta del primer plec presentat per Barcelona Activa que incorpora criteris d’eficiència social per garantir que les persones contractades percebin salaris dignes, comptin amb estabilitat laboral i disposin de facilitats per conciliar, tres eixos prioritaris de l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020.

El pressupost màxim és de 1.616.412,86 euros IVA inclòs per dos anys d’execució de l’encàrrec amb la possibilitat de pròrroga per a un parell més.

 

Oportunitats per a entitats socials i col·lectius vulnerables

Tenint en compte que l’actual marc legal dificulta que les empreses públiques puguin realitzar noves contractacions de caràcter indefinit i, per tant, al no poder cobrir aquest servei amb personal propi, Barcelona Activa treu aquesta licitació i opta per obrir oportunitats a entitats de caire social de la ciutat i, alhora, facilitar llocs de feina a persones amb més difícil ocupabilitat.

Doncs, en aquest cas, es tracta d’un procés reservat a centres especials de treball i empreses d’inserció per afavorir que persones amb dificultats particulars per accedir al mercat de treball tinguin oportunitats professionals.

A més, el plec es divideix en 7 lots pensant en què les petites i mitjanes empreses tinguin opcions d’optar a la contractació i es diversifiqui l’encàrrec. Precisament per aquest motiu, una mateixa empresa, sigui de forma individual o mitjançant un grup empresarial o en unió temporal d’empreses, no podrà ser adjudicatària de més de dos lots.

Aquest és un pas més que evidencia el compromís del govern municipal per assegurar que l’ocupació que es genera a través de la contractació pública és de qualitat, no precaritzada i garanteix la igualtat de gènere.

 

Criteris d’eficiència social en la contractació pública

Els criteris d’eficiència social contemplats en la licitació que publica Barcelona Activa deriven de la “Guia de contractació pública social” que impulsa l’Ajuntament de Barcelona per introduir clàusules de millora de les condicions laborals, de justícia social, de foment de la petita i mitjana empresa i de l’economia social i cooperativa, entre d’altres.

En aquest sentit, aquest plec obliga a les adjudicatàries a complir i disposar d’un Pla d’igualtat entre homes i dones; a implementar mesures de conciliació del temps laboral, familiar i personal; i a garantir un protocol de protecció contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Així mateix, les empreses que resultin guanyadores hauran de comprometre’s a subrogar la contractació de les persones treballadores que actualment estan prestant el servei a les recepcions dels equipaments de l’agència municipal, tal i com es preveu al Conveni Col·lectiu de referència.

Durant el mes d’abril finalitzarà el termini per presentar l’oferta per concórrer a qualsevol dels lots i, per tant, està previst que a principis del mes de juliol les noves empreses adjudicatàries ja començarien a prestar els serveis a les recepcions de diferents equipaments gestionats per Barcelona Activa. Aquests són la Seu Central, els espais d’incubació, el Cibernàrium, Ca N’Andalet, el Convent de Sant Agustí i l’edifici El Far, un nou espai que abans de finals d’any es convertirà en el punt de referència des d’on impulsar les polítiques municipals d’innovació socioeconòmica.Compartiu aquest contingut