Barcelona incorpora la mirada de gènere en la gestió de l’espai públic i l’ecologia urbana : Servei de Premsa

Barcelona incorpora la mirada de gènere en la gestió de l’espai públic i l’ecologia urbana

20/03/2017Temps estimat de lectura: 6 minuts

La Mesura de govern ‘Urbanisme amb perspectiva de gènere’ inclou un paquet de mesures per integrar la mirada de gènere en totes les polítiques urbanístiques i aconseguir una ciutat més justa, igualitària, segura i sense barreres

Per garantir una vida quotidiana òptima i sense discriminacions, s’aplicaran criteris de transversalitat de gènere en grans projectes de transformació com la pacificació de la Meridiana, la nova xarxa de bus, les superilles i el Pla de barris

Es realitzarà un mapa de ciutat a partir marxes exploratòries per detectar on cal millorar l’espai públic, i a Gràcia s’elaborarà un mapa de la xarxa quotidiana que equipaments i serveis i indiqui les rutes accessibles i segures

Al polígon industrial del Bon Pastor i Torrent de l’Estadella s’impulsarà un projecte pilot per rellançar-lo i obrir-lo a la ciutat amb polítiques de gènere, d’ocupació i de planejament

A més, tots els projectes d’espai públic i planejament urbanístic s’elaboraran tenint en compte un manual amb criteris de gènere que serà operatiu a finals d’any

 

Barcelona treballa per ser una ciutat més justa, igualitària, segura i sense barreres on es garanteixi una vida quotidiana sense distincions ni discriminacions de cap tipus per raons de gènere, econòmiques, d’origen, d’edat o funcionals. Amb aquest objectiu, el Govern municipal impulsa la Mesura de govern ‘Urbanisme amb perspectiva de gènere’, que vol integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques urbanístiques i les actuacions vinculades a la gestió de l’espai públic, la mobilitat i l’ecologia de la ciutat.

El document s’ha elaborat conjuntament per les àrees d’Ecologia Urbana i de Feminismes i LGTBI i es presentarà el dimecres a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Inclou un paquet de mesures per garantir que la perspectiva de gènere formi part indissociable de les decisions vinculades a l’urbanisme. Això significa incorporar criteris i mecanismes de gènere a escala política i tècnica en totes les actuacions, programes i polítiques urbanístiques de ciutat.

En roda de premsa, la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha explicat que la mesura recull idees i actuacions per fer “realitat que els carrers i les places siguin llocs no discriminatoris on tothom, i sobretot les dones, s’hi senti segur, còmode, protagonista i copartícip de la vida quotidiana”. “Volem plantejar una manera diferent de dissenyar la ciutat que incorpori mirades com la de gènere que fins ara no estaven posades al centre”, ha afegit.

Al seu torn, la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha assegurat que incorporar la mirada de gènere dins l’urbanisme “contribueix a resoldre les desigualtats” i “permet aconseguir una ciutat més justa i equitativa “. A més, ha fet èmfasi en que la mesura parteix de la coproducció i la participació amb tothom. “Volem recollir veus i mirades diferents des dels barris per construir la ciutat i decidir quins elements urbans hem de tenir”, ha reblat.

La idea és aconseguir que l’espai públic atengui totes les necessitats dels homes i les dones de forma equitativa i incorpori noves mirades que fins ara quedaven lluny de l’urbanisme tradicional. Els conceptes de família, de criança i de cura, juntament amb altres criteris de configuració de l’espai públic com la seguretat i l’accessibilitat amb visió de gènere han pogut quedar fins ara al marge de la definició del model de ciutat.

Per tant, cal que passin a ser una part essencial en tots els projectes vinculats a l’espai públic, tant des del punt de vista integral de tot el territori com del detall dels espais públics; amb un treball interdisciplinari que s’abordi entre les diverses àrees municipals, i de manera que es garanteixi la participació de tots els col·lectius.

La mesura, doncs, s’estendrà a tots els àmbits de l’urbanisme. Des del planejament urbanístic, es proposa enfortir la xarxa quotidiana als barris, formada pel conjunt d’espais de relació, equipaments quotidians, comerços, parades de transport públic i carrers que els connecten. A través de l’espai públic, es procurarà que els carrers, les places, els jardins i parcs de la ciutat es projectin de manera que siguin i es percebin segurs i evitin racons i zones fosques.

Pel que fa a la mobilitat, és important incrementar l’accessibilitat a tots els mitjans de transport, ja sigui per a persones amb cotxets de canalla, cadires de roda, caminadors o carros de la compra. També cal treballar per millorar les freqüències tant de dia com de nit, per tal que això no sigui un factor limitant a l’hora d’escollir mitjà i atendre la varietat d’horaris del món reproductiu. I en l’àmbit de l’ecologia, s’avançarà cap a un model de ciutat que posi la sostenibilitat al centre de les polítiques.

 

Intervencions amb vocació d’igualtat de gènere

Per garantir que la perspectiva de gènere s’integri en totes les polítiques d’urbanisme de la ciutat, la mesura preveu actuacions concretes i exemplars. Es tracta d’impulsar intervencions i projectes pilot de canvis urbans de petita, mitjana i gran escala que responguin a les necessitats i les experiències de la vida quotidiana i donin visibilitat al canvi de model urbà.

 

Perspectiva de gènere en grans transformacions de ciutat. S’incorporaran criteris d’igualtat de gènere en projectes urbans de gran transcendència:

– Transformació de la Meridiana. En el marc de la transformació d’aquesta avinguda, s’introduirà la visió de la vida quotidiana en el projecte com a estratègia per potenciar i millorar la connexió entre els barris que l’envolten. Es treballarà durant el procés de reflexió participada que s’està duent a terme.

– Superilles. Es crearan nous indicadors de gènere a través del desenvolupament del model de superilles a Horta i als entorns del mercat de Sant Antoni.

– Nova xarxa de bus i bicicleta. Implantació de la darrera fase de la nova xarxa de bus i millores sobre la xarxa de carril bus, amb la visió de conjunt del total de transport públic en superfície per millorar la connectivitat, l’accessibilitat, la utilització fàcil i la percepció de seguretat amb visió de gènere.

– Pla de barris. Els projectes transformadors del pla tindran perspectiva de gènere.

 

Marxes exploratòries. Elaboració d’un mapa de ciutat a partir de la realització de marxes exploratòries, és a dir, visites in situ al territori amb tècnics municipals, veïnes i veïns i experts en àmbits com el gènere i seguretat que serviran com a element de diagnosi perceptiva essencial per respondre adequadament a les necessitats de la vida quotidiana. Ja se n’han fet a la Colònia Santiveri, a la Zona Franca, i s’han detectat aspectes a millorar com la il·luminació, la visibilitat i la vegetació, l’amplada de les voreres, les escales mecàniques, etc.

 

Mapa de la xarxa quotidiana a Gràcia. A través d’un projecte pilot, s’elaborarà un mapa de la xarxa quotidiana a escala d’un barri de Gràcia o del districte que inclogui els equipaments, els espais públics i altres serveis i on s’indiquin les rutes accessibles i segures, així com rutes alternatives.

 

Impuls del polígon industrial del Bon Pastor i Torrent de l’Estadella. Es definirà un projecte pilot que promogui un nou model de teixit productiu per al polígon que l’obri a la ciutat i el faci segur, divers, viu i flexible, i que doni oportunitat a dones i homes en igualtat de condicions. El projecte tindrà present la mobilitat i la seguretat, la millora del disseny de l’espai urbà i les polítiques d’ocupació i gènere, i s’elaborarà en coordinació amb Barcelona Activa i el Pla de Barris. Es treballarà des de la modificació del planejament per reequilibrar l’entorni impulsar noves fórmules empresarials, i també es millorarà la senyalització, l’enllumenat, la urbanització i la secció dels carrers i voreres, la connexió amb el barri i el transport públic. Un dels objectius serà potenciar els desplaçaments a peu pel polígon, amb la introducció d’usos que evitin la monofunció per fer que els carrers gaudeixin de la vigilància informal que aporta la gent passejant.

 

Revisió del recull d’elements urbans amb perspectiva de gènere. S’avaluarà els elements urbans que conformen el conjunt de mobiliari que s’instal.la a l’espai públic –bancs, fanals, papereres, etc.–, així com la seva disposició als espais on s’ubiquen tenint en compte les necessitats de les persones segons el moment del cicle vital en què es trobin.

 

Pla de mobilitat escolar amb mirada de gènere. Es farà un pla de mobilitat escolar amb perspectiva de gènere per millorar la mobilitat dels nens i nenes en el camí d’anada i tornada a l’escola, inclosos els espais que puguin complementar aquestes rutes.

 

Paral·lelament, i a nivell de gestió municipal, es crearan i aplicaran mecanismes de caràcter transversal a totes les fases de desenvolupament de les polítiques urbanes. En aquest sentit, a final de 2017 serà operatiu un manual amb criteris de gènere per als tècnics que redacten i/o supervisen figures de planejament i projectes d’espai públic, que anirà acompanyat d’assessorament i instruments de verificació en el protocol d’aprovació de plans i projectes. A més, s’organitzaran capacitacions i formacions en perspectiva de gènere durant el 2017 per al personal tècnic i directiu.

En la fase de diagnòstic dels projectes de transformació, s’incorporaran instruments com les marxes exploratòries o mapejos col·laboratius per garantir la inclusió del màxim de visions possibles en la seva redacció. A més, aquest any s’inclouran criteris i indicadors de gènere per a la revisió de projectes, i es reduiran els impactes en la conciliació familiar tant de les persones participants com de l’equip tècnic encarregat dels processos de participació.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
gènere/ urbanisme/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina