L’Ajuntament de Barcelona finalitza la prova pilot i avança en la implantació dels usos definitius de la Superilla de Poblenou : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona finalitza la prova pilot i avança en la implantació dels usos definitius de la Superilla de Poblenou

12/04/2017

El Govern municipal està implantant les actuacions tàctiques en aquest àmbit de la ciutat per donar pas a continuació a les actuacions de caràcter estructurant; les intervencions actuals, reversibles, inclouen pintures i elements mòbils i abans de l’estiu s’iniciaran les actuacions d’obra civil

La Superilla comptarà amb usos esportius, infantils, culturals, veïnals associatius i d’estada. Entre els elements temporals que s’hi incorporen destaquen àrees de jocs infantils, taules de pícnic, zones d’estada i circuïts de joc, entre d’altres

En aquest àmbit s’urbanitzaran dos trams del carrer Almogàvers i Sancho de Àvila, es construirà un edifici amb 68 nous pisos de protecció oficial i es recuperaran dos solars en desús per convertir-los en noves places, amb 8.273m2 de zona verda

 

Arran de la implantació de la primera Superilla pilot al barri de Poblenou, l’Ajuntament de Barcelona ha realitzat una anàlisi de la seva posada en funcionament per part de tots els departaments municipals implicats, modelitzant, revisant i contrastant el seu funcionament i alhora està duent a terme un procés de valoració i propostes  obert al veïnat amb l’objectiu de treballar conjuntament els ajustos necessaris per millorar la Superilla i reforçar-ne les potencialitats.

 

 

En el marc d’aquest procés, s’han fet sessions obertes en diferents espais (debat al carrer, jornada a la Universitat Pompeu Fabra, Consell de Barri, etc.) i s’ha creat una Comissió de Treball formada pels principals col·lectius i entitats. Les entitats que l’han integrat han estat les següents: Plataforma d’Afectats per la Superilla; Col·lectiu Superilla Poblenou; associacions de veïns i veïnes; 22@ Network; Taula Eix Pere IV; universitats; escoles; Fórum District; Eix comercial i sindicats.

Fruit d’aquesta tasca, el Govern municipal ha escoltat les diferents demandes i propostes que s’han exposat en aquests espais de cara a configurar la proposta definitiva per aquest àmbit de la ciutat. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona dóna per finalitzat el període de prova amb el tancament de l’experiència pilot i està avançant en les diferents actuacions a l’espai públic que es realitzaran per adaptar el model al territori, als seus habitants i a les activitats que s’hi fan.

En base a això, la Superilla de Poblenou passarà a comptar amb cinc usos diferenciats: esportius, infantils, culturals, veïnals associatius i d’estada, que es distribuiran per tot l’àmbit. En un primer moment aquests usos tindran un caràcter tàctic i s’aplicaran, per tant, amb actuacions temporals i reversibles que permetran veure com funciona el model, implantant la transformació a través de mesures de gestió, mobiliari urbà i pintura i incloent la dinamització dels espais. Posteriorment, s’aniran implantant progressivament les actuacions estructurants, que fan referència a projectes de reurbanització de l’espai que comporten transformacions i processos d’obres.

 

 

Actuacions tàctiques

En aquests moments, i d’acord amb el que s’ha treballat amb els residents de la zona, ja s’està duent a terme la implementació de les actuacions de caràcter tàctic que permeten remarcar les zones d’estada i convivència i aquelles dedicades especialment als infants i a la relació ciutadana, en trams de carrer i en cruïlles alliberades de trànsit de vehicles de motor.

En el marc d’aquest procés s’estan incorporant els següents elements a tot l’àmbit de la Superilla:

– 144 arbres repartits per tota la Superilla, una tercera part dels quals s’han disposat al carrer Almogàvers.
– 94 bancs i 46 cadires repartits per tota la Superilla.
– 28 seients per a infants repartits per tota la Superilla.
– 90 aparca-bicis repartits per tota la Superilla.
– 12 taules de pic-nic disposades al llarg del carrer Sancho de Àvila (10 unitats) i a Roc Boronat (2 unitats).

 

 

Altres elements ja implantats o en procés d’implementació, (previsió pels mesos d’abril, maig i juny):

– Circuit de joc al carrer Almogàvers entre Badajoz i Ciutat de Granada.
– Punt de recàrrega de cotxes elèctrics al carrer Roc Boronat entre Tànger i Sancho de Àvila.
– Taules de ping pong al carrer Almogàvers entre Badajoz i Ciutat de Granada (previsió d’instal·lació durant el mes d’abril).
– Pista d’atletisme de 80 metres llisos al carrer d’Almogàvers en el tram comprès entre el carrer Ciutat de Granada i Roc Boronat.
– 2 jocs pintats al terra a la cruïlla del carrer Almogàvers amb Ciutat de Granada (previsió d’implementació durant el mes d’abril).
– 7 jocs pintats a terra a Sancho de Àvila des de la cruïlla amb Roc Boronat fins a Llacuna, davant de l’ampliació de l’Escola Llacuna i l’Institut Maria Espinalt (previsió d’implementació durant el mes d’abril).
– Poema de Miquel Martí i Pol pintat en el tram de Roc Boronat comprès entre el carrer de Tànger i Sancho Àvila (previsió d’implementació durant el mes d’abril).
– Cistella de bàsquet a la cruïlla del carrer Ciutat de Granada amb Almogàvers (previsió d’instal·lació a finals de maig).
– Àrees de jocs infantils a la cruïlla del carrer de Sancho de Àvila amb Ciutat de Granada i a la cruïlla del carrer de Sancho de Àvila amb Roc Boronat (previsió d’instal·lació durant el mes de maig i juny).

La Superilla tindrà un caràcter polivalent i determinats espais podran acollir també activitats veïnals o usos compatibles amb aquests elements (Ex: fires d’entitats i mercats eventuals en el tram del carrer Almogàvers, entre Ciutat de Granada i Roc Boronat). A banda, s’està treballant perquè la Superilla pugui acollir projectes culturals de manera estable. Fins a dia d’avui, la despesa per les diferents actuacions de caràcter tàctic suma un total de 423.245 euros.

 

Actuacions estructurants

Abans de l’estiu s’iniciaran aquelles obres de caràcter estructurant.

Almogàvers entre Roc Boronat i Llacuna

El carrer Almogàvers en aquest tram passarà a pacificar-se i quedarà reurbanitzat, amb plataforma única, per tal de guanyar un espai de qualitat, més amable amb presència important d’enjardinament i creant zones d’estada i de joc. El projecte, que engloba un total de 3.410m2, preveu que el volum de vehicles es reduirà substancialment, convertint-se principalment en trànsit de veïns. El mes març es va fer la licitació del projecte per un import de 1.093.750 euros i la previsió és iniciar les obres el proper mes de juny.

El projecte contempla que aquest tram de carrer inclourà:

– Àrea de Jocs Infantils: 147,20m2
– Zones de Verd: arbres, espais amb vegetació arbustiva
– Plataforma única
– Bancs, zones d’estada
– Àmbit ciclable
– Un carril de circulació

Sancho de Àvila entre Roc Boronat i Rambla de Poblenou i Almogàvers entre Badajoz i Roc Boronat

Fruït del procés de participació amb els veïns s’ha acordat la redacció d’un projecte d’urbanització d’aquests dos trams de carrer que inclouran les següents premisses: augmentar el verd, crear zones enjardinades i d’estada i usos de jocs infantils o esportius. El projecte definitiu es consensuarà amb els veïns. Previsió d’inici d’obres segon trimestre del 2018.

Cruïlles d’accés a la Superilla

Els espais d’entrada a la Superilla s’urbanitzaran ampliant voreres i fent-les contínues, incloent guals d’entrada i de sortida per fer notar als vehicles que s’incorporen a un àmbit pacificat i s’afegirà senyalització específica. L’inici de les obres està fixat per finals d’any.

Habitatges públics

Es construirà un edifici d’habitatges públics del Patronat Municipal de l’Habitatge, situat a l’àmbit central de la Superilla (l’espai interior d’illa que queda entre els carrers Ciutat de Granada, Sancho d’Àvila, Roc Boronat i Almogàvers), on hi ha la previsió de construir-hi un immoble d’11 plantes amb 68 nous pisos públics d’entre 60 i 84 m2, amb dret de superfície. Les obres s’iniciaran durant el mes d’abril del 2017.

Urbanització de dues noves places (Plaça Dolors Piera i Plaça d’Isabel Vila)

Paral·lelament, es començaran a urbanitzar dues places que estan situades en aquesta illa central i que actualment són dos solars en desús: Plaça Dolors Piera i Plaça d’Isabel Vila. La intervenció preveu una zona verda de 8.273m2. Fruit d’un procés de diàleg amb els veïns s’ha decidit que s’inclouran espais per horts urbans de gestió comunitària i espais d’estada. Les obres s’iniciaran a la tardor del 2017 i l’actuació té una durada prevista de dos anys.

Urbanització de la plaça Tísner

Actuació d’urbanització per retirar els vehicles que actualment aparquen en aquest espai i recuperar la zona per a usos veïnals, amb la incorporació de zones d’estada. Inici d’obres per concretar.

 

Actuacions realitzades en matèria de mobilitat

A partir del passat 30 de gener es van aplicar alguns ajustos en la mobilitat en aquest àmbit per millorar la funcionalitat de la Superilla. Aquests van incloure:

– Recuperació de la continuïtat del carrer de Roc Boronat amb un sol carril.
– Transformació del carrer de Sancho de Àvila entre els carrers de Llacuna i Roc Boronat en zona exclusiva per a vianants.
– A nivell de transport públic, les noves parades d’autobús dels carrers dels Almogàvers i Pallars es van acostar a les existents i la parada del carrer de Tànger es va mantenir entre els carrers de Roc Boronat i Llacuna.
– Implementació progressiva de botons delimitadors per als carrils de circulació per a millorar l’accessibilitat de les persones invidents.Compartiu aquest contingut