L’Ajuntament fixa en 9 milions d’euros el mínim de contractació amb reserva social per a l’any 2017 : Servei de Premsa

L’Ajuntament fixa en 9 milions d’euros el mínim de contractació amb reserva social per a l’any 2017

13/04/2017

Es tracta de la xifra mínima que el consistori es compromet a contractar als Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció social i d’altres entitats sense ànim de lucre

La quantia fixada per a contractació amb reserva social l’any 2016 va ser de 8,5 milions d’euros, xifra que ha estat assolida

El Govern municipal considera la contractació pública responsable una important eina de transformació socioeconòmica i en breu se signarà el Decret que converteix en norma la guia municipal de contractació socialment i laboralment responsable
L’Ajuntament de Barcelona es compromet a destinar un mínim de 9 milions d’euros a la contractació amb reserva social per a l’any 2017. Així ho estableix el Decret d’Alcaldia, de data 23 de març, en el qual es fixa la quantia mínima a favor de Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció social i d’altres entitats sense ànim de lucre. Es tracta d’una mesura amb que l’Ajuntament de Barcelona vol reconèixer i reafirmar la importància de contractació pública responsable i sostenible.

Per primera vegada, l’any passat l’Ajuntament de Barcelona va decidir fixar la quantia que es comprometia a reservar en la seva contractació a favor de Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció social i d’altres entitats sense ànim de lucre. L’any 2016 la quantia fixada va ser de 8,5 milions d’euros, una xifra que ha estat assolida amb escreix i ha arribat als 9,301.582 euros que les gerències, districtes i empreses del grup municipal han contractat amb els Centres Espacials de Treball.

La disposició addicional 5ª del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) estableix aquesta actuació per a totes les administracions públiques. No obstant això, la voluntat i el compromís del Govern municipal és anar més enllà i per això ha elaborat, per primera vegada, la Guia de contractació pública social, pionera l’Estat Espanyol, com a instrument per impulsar la contractació pública socialment responsable i que incorpora objectius de millora de les condicions laborals, de justícia social, de foment de la petita i mitjana empresa i de l’economia social i cooperativa, entre d’altres clàusules.

Aquest nou model de contractació, que en breu quedarà fixat com a norma en un Decret d’Alcaldia, també pretén impulsar el teixit productiu local, donant accés a les PIMES limitant la contractació directa i afavorint la divisió en lots, i promovent l’economia social, apostant per una contractació transparent i fiscalitzable.

El Govern municipal considera que els nous criteris de contractació municipal, que incorporen aspectes socials i ambientals en la presa de decisions i redueixen la importància de l’oferta econòmica en la compra de béns i serveis, són una eina que pot contribuir a la transformació socioeconòmica i la dinamització del teixit productiu local, de les petites i mitjanes empreses i de totes aquelles organitzacions que generin impactes econòmics, socials i ambientals positius.Compartiu aquest contingut