Barcelona comptarà amb un servei d’atenció i acompanyament a l’adolescència a cada districte : Servei de Premsa

Barcelona comptarà amb un servei d’atenció i acompanyament a l’adolescència a cada districte

17/04/2017

El dia 5 d’abril es va obrir el sisè servei d’atenció “Aquí T’escoltem”, a Sant Martí.

Els cinc punts “Aquí T’escoltem” existents actualment van donar servei a 2.000 adolescents al llarg de l’any 2016

El Centre per a Famílies amb adolescents, ubicat al recinte de La Sedeta de Gràcia, va donar formació o atenció individualitzada a més de 800 pares, mares i tutors de nois i noies adolescents.

L’any 2018, el pressupost per cobrir aquests serveis s’incrementarà un 157% passant de 225.929,55€ als 578.844,12€

 

Barcelona es dotarà d’un servei específic d’atenció als adolescents per a cada un dels districtes de la ciutat. Es tracta dels punts Aquí T’Escoltem, d’escolta i acompanyament emocional als nois i noies. El consistori crearà un nou punt d’atenció de districte cada any fins a passar dels sis serveis actuals als 10 punts d’atenció l’any 2021.

Els punts d’atenció “Aquí T’Escoltem” són serveis en els quals els adolescents d’entre 12 i 20 anys troben un espai d’assessorament i escolta individual i confidencial per acompanyar-los en el procés de creixement o per ajudar-los respecte qüestions concretes o problemes que els afectin en un moment determinat. Alhora també es realitzen activitats grupals entre iguals per aprendre competències personals i habilitats socials.

La previsió és que cada any s’obri un servei nou a cada districte fins arribar l’any 2021 a tenir un a cada un d’ells. Actualment existeixen sis ATE en el conjunt de la ciutat. Són l’ATE Garcilaso (Sant Andreu), l’ATE Les Basses (Nou Barris), l’ATE La Fontana (Gràcia), l’ATE Jovecardí (Les Corts), l’ATE Casa Sagnier (Sarrià-Sant Gervasi) i l’ATE Can Felipa (Sant Martí).

 

Increment del 157% del pressupost per al 2018

El Servei per a Adolescents i Famílies, format pel Centre per a Famílies amb Adolescents i pels punts de servei a adolescents “Aquí T’Escoltem”, veuran incrementat el seu pressupost en els propers anys per tal de fer front a l’ampliació del servei a tots els districtes. Per tal d’incrementar el servei, el programa es dotarà d’un increment en el pressupost del 157% per al 2018. L’any 2017, la dotació pressupostària dels ATE és de 225.292,55€, mentre que la de 2018 s’incrementarà en un 157% fins arribar als 578.844,12€. Aquest increment s’anirà mantenint en els exercicis següents.

 

207 atencions individuals i més de 2.000 d’adolescents participants als tallers

Un total de 207 adolescents han demanat assessorament individualitzat als punts ATE. La gran majoria, el 67%, noies. L’edat mitjana dels noies i noies ha estat de 16 anys. Respecte la via per la qual han accedit als punts ATE, el 24% han arribat derivats des de Serveis Socials, i el 20% pel seu centre educatiu. El 14% dels adolescents han demanat atenció per consell de familiars, el 13% de professionals d’entitats, el 11% de les mateixes educadores dels punts d’atenció i el 6% de professionals de la salut.

La causa més habitual per a les consultes individuals que han rebut els punts “Aquí T’escoltem” ha estat el malestar amb l’entorn familiar (38%), seguit de les dificultats per relacionar-se (15%), la desorientació vital (14%), les dificultats de la relació de parella (10%), el malestar emocional (8%), el procés de dol (7%), l’assetjament escolar (3%), el consum de drogues (2%), l’agressivitat (2%) o l’angoixa (1%).

A banda, 2.012 adolescents d’entre 11 i 22 anys han participat al llarg de l’any 2016 en les activitats grupals d’assessorament i formació que han organitzat els cinc punts “Aquí T’Escoltem”. El 58% dels participants han estat noies i el 42% han estat nois. La mitjana d’edat dels participants ha estat de 15 anys.

Entre les 74 activitats diferents que s’han dut a terme de formació i assessorament als adolescents, trobem tallers per a la detecció de micromasclismes, activitats d’educació emocional o accions per fomentar l’autoestima.

 

Prop de 900 mares, pares i tutors a les activitats de formació

Un total de 866 mares, pares i tutors han participat dels tallers de formació organitzats pel Centre per a Famílies amb Adolescents, D’ells, el 81% han estat dones i el 19%, homes. En total, s’han organitzat 31 accions formatives. Les principals temàtiques que s’han abordat han estat la tolerància a la frustració, la gestió emocional, la comprensió del pensament adolescent o la comunicació afectiva i efectiva amb els fills i filles.

A més, s’ha donat atenció individualitzada a 181 famílies. La mitjana d’edat de la persona que exercia el rol parental o maternal ha estat de 48 anys i la mitjana d’edat dels adolescents, de 14 anys. És destacable que el 55% de les famílies que han anat al Centre han estat famílies monoparentals. La resta de famílies han estat nuclears (32%), reconstituïdes (5%), adoptives (5%) i extenses (3%).

Respecte els motius per als quals les famílies s’han apropat al Centre, destaca amb un 32% dels casos les dificultats per posar límits als fills. De la resta, el 19% apuntava dificultats de comunicació, el 12% desorientació-desmotivació vital del fill o filla i el 8% manca de sentit de la responsabilitat del fill. El 29% restant es referia, en percentatges que van del 2% al 4% a casos d’autòlisi, possible addicció, control d’impulsos, mala relació pares-fill, baixa autoestima, o violència filioparental.

 

Un servei que creix amb més dotació d’hores de professionals

Actualment, el Centre per a les Famílies amb Adolescents compta amb un equip de dues professionals de l’educació social i un professional de la psicologia, mentre que els punts d’atenció als adolescents “Aquí T’escoltem” estan formats per 6 professionals de l’educació social i 3 professionals de la psicologia.

L’Ajuntament de Barcelona millorarà la dotació de recursos humans tant del Centre per a Famílies amb Adolescents com dels punts TAE. En aquest sentit, es preveu que el CFA compti amb una dotació de 60 hores setmanals de servei d’educació social i un mínim de 30 hores setmanals de servei de psicologia.

En el cas dels punts “Aquí T’Escoltem”, el servei comptarà amb una dotació de 25 hores setmanals de servei d’educador social i 12 hores setmanals de servei de psicologia.

A banda, s’impulsarà una Xarxa de professionals i experts/es per a la promoció i la prevenció dels adolescents. Aquesta xarxa neix amb l’objectiu de mantenir actualitzat un diagnòstic de situació dinàmic respecte l’adolescència que es vagi adequant a l’evolució del perfils dels adolescents i a les necessitats de resposta que han de tenir els serveis municipals en cada moment.Compartiu aquest contingut