L’Ajuntament de Barcelona s’alia amb l’escola ELISAVA per col·laborar en el codisseny de polítiques públiques : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona s’alia amb l’escola ELISAVA per col·laborar en el codisseny de polítiques públiques

25/04/2017

L’acord de col·laboració subscrit avui té la vocació d’aportar metodologies pròpies del disseny en la creació de serveis o en la implementació de projectes socioeconòmics de transformació urbana o comunitaris

Aquest conveni tindrà una vigència de 3 anys i centra la col·laboració amb el DESISLAB de l’Elisava, posant l’accent en la docència i la recerca

Aquesta tarda se celebra un workshop per impulsar el Poblenou Maker District i el nou model d’innovació socioeconòmica que representa amb la participació d’una quarantena de representants del moviment vinculat a la fabricació digital

 

L’Ajuntament de Barcelona i ELISAVA, l’Escola universitària de Disseny i Enginyeria, han signat un conveni de col·laboració per col·laborar en l’estudi, la cocreació i la implementació de polítiques públiques que ajudin a millorar la ciutat i la seva vida comunitària gràcies als processos creatius vinculats al disseny .

 

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha signat amb el Director General d’Elisava, Javier Peña, un acord que permetrà la realització i el desenvolupament de projectes conjunts de docència i investigació en el marc de la tasca que desenvolupa el DESISLAB d’Elisava, el laboratori que explora la contribució del disseny a la innovació social i la sostenibilitat. Un acord que s’ha subscrit gràcies en el marc del Pla “Barcelona Ciutat Digital” – Transició cap a la Sobirania Tecnològica, que impulsa la Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Francesca Bria.

Pisarello ha subratllat la dimensió econòmica d’aquesta col·laboració amb un dels centres més prestigiosos de disseny de tota Europa. “Volem aprofitar tot el talent que s’està generant aquí a la ciutat i la col·laboració entre l’administració publica, centres de recerca, empreses i la ciutadania per produir polítiques publiques el més participades possibles, aplicant moltes de les metodologies que s’han desenvolupat en l’àmbit del disseny per millorar les nostres polítiques publiques que serveixin per impulsar un model econòmic més innovador, inclusiu i que serveixi per convertir Barcelona en la ciutat digital del segle XXI” , ha assegurat.

Per la seva banda, Javier Peña ha destacat que “és important establir una vinculació amb Barcelona. L’escola és ciutat i Barcelona ha de formar part d’Elisava. Amb aquest conveni obrim portes per col·laborar en el màster que iniciem el curs vinent i en projectes de transformació com les superilles o el Poblenou MakerDdistrict. L’escola decana del disseny pot aportar molt a millorar serveis i polítiques adreçades a millorar la vida a la ciutadania”, ha dit.

La col·laboració entre el laboratori i l’Ajuntament es vol centrar en l’anàlisi, la investigació i el codisseny de projectes de transformació urbana i socials, com la implantació de superilles a la ciutat; l’impuls del Poblenou Maker District per promoure la fabricació digital i la manufactura a la ciutat, gràcies a un nou sistema productiu i de consum sostenible i o les noves pràctiques urbanes adreçades a fomentar l’economia circular i col·laborativa i un model socioeconòmic més plural i sostenible.

L’acord té la voluntat d’enfortir la relació entre aquestes dues institucions en projectes de recerca i docència tant d’àmbit estatal com internacional. D’aquesta col•laboració en destaca el Master in service design, que oferirà Elisava per innovar en la creació, disseny i implementació de serveis.

L’acord estableix un marc ampli de cooperació entre els dos organismes, que s’inicia en 3 projectes concrets:

* La Participació conjunta en projectes del Poblenou Maker District que impulsa el consistori

Aquesta iniciativa vol impulsar un sistema productiu i de consum sostenible, aprofitar els processos de reindustrialització amb alt valor afegit gràcies a l’ús de tecnologies punteres, la fabricació digital, la impressió 3D, etc… Es tracta, en definitiva, de fomentar una nova política industrial (la indústria 4.0), per fer que el Poblenou esdevingui un pilot de Ciutat Maker, un prototip de ciutat oberta, col·laborativa, democràtica, productiva, creativa i innovadora, que dona suport a la producció local i a la manufactura avançada.

A través del Laboratori s’estudiaran els àmbits d’aplicació de les tecnologies punteres de fabricació digital, més enllà de l’entorn industrial, amb la finalitat de fomentar l’economia col·laborativa i desenvolupar un nou model socioeconòmic més plural i sostenible.

* La Participació conjunta en programes de formació (Màster, Grau, MOOC) al voltant del Service Design i polítiques públiques

El disseny i la posada en pràctica de nous serveis públics innovadors a la ciutat requereix un treball d’investigació, anàlisi i disseny on l’escola universitària pot contribuir a través de la seva oferta formativa.

És necessari un aprofundiment rigorós en els camps del coneixement circumscrits al procés que va de la conceptualització i creació a la producció i el consum de noves polítiques o serveis públics per garantir-ne el seu èxit.

Gràcies a aquest acord, s’inicia la col·laboració de l’Ajuntament en el Master in service design, que oferirà Elisava, i que explora la metodologia per innovar en la creació, disseny i implementació de serveis tenint en compte l’experiència de l’usuari.

* La Participació en el Projecte Europeu DECODE (Decentralised Citizens Owned Data Ecosystem) pel codisseny de serveis públics

Aquest projecte vol desenvolupar una infraestructura oberta i privada perquè els ciutadans gestionin la seva privacitat a Internet i coneguin els seus drets digitals.

L’objectiu és afavorir la sobirania digital dels ciutadans, és a dir la capacitat que té una persona o un col·lectiu per a prendre les seves pròpies decisions respecte al que es fa amb les seves dades, les seves actuacions mitjançant la tecnologia i el seu ús, cercant una major independència dels poders comercials de les multinacionals o dels estats.

Elisava intervindrà en el procés de disseny de serveis públics que serviran per pilotar les tecnologies que el projecte DECODE posarà a l’abast de tothom.

 

Desenvolupament del conveni signat

L’Ajuntament de Barcelona i ELISAVA es comprometen a establir sistemes d’intercanvi d’informació, publicacions, material i experiències relacionades amb els diversos camps científics en els quals cadascuna pugui brindar la seva aportació.

Les activitats específiques que es desenvolupin amb la vocació de complir els objectius acordats per les dues institucions, necessitaran de la creació de convenis específics on quedarà estipulat el finançament que s’hi destinarà així com el possible finançament extern que pugui obtenir l’activitat en qüestió.

A més a més, en relació a les qüestions econòmiques, caldrà establir l’assignació de recursos humans i materials necessaris per a la realització de les tasques especifiques per a cada una de les iniciatives acordades.

Les dues institucions, per tal de facilitar el seguiment, han establert una Comissió Mixta paritària integrada per representants de l’Ajuntament de Barcelona i ELISAVA.

Un dels principals objectius que s’han establert, ha estat la voluntat de donar la màxima difusió a les activitats que és desenvolupin conjuntament a través de totes les plataformes digitals de referència: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Pinterest, Instagram i d’altres canals de comunicació afins.

 

Aposta per la co-creació de polítiques públiques amb diferents agents de la ciutat per impulsar el Pla “Barcelona Ciutat Digital”

L’Ajuntament de Barcelona ha fet una aposta clara per incentivar la col·laboració público-privada-comunitària per impulsar el Pla “Barcelona Ciutat Digital” – Transició cap a la Sobirania Tecnològica, que proposa una nova visió on la tecnologia esdevé un instrument per transformar i millorar la vida de les persones i la sostenibilitat de la ciutat.

En aquest marc se celebrarà aquesta tarda un workshop de cocreació de polítiques públiques per impulsar el projecte pioner del Poblenou Maker District amb una quarantena de representants del moviment maker per afavorir la interacció entre la comunitat local, impulsar els projectes de reindustrialització del teixit productiu amb elements d’alt valor afegit, com per exemple l’ús de tecnologies punteres per a la producció local.

El workshop, on també participarà Elisava, té entre els seus eixos de treball potenciar estratègies de KM0, promoure la sostenibilitat via reciclatge i l’upcycling, donar suport a intervencions a petita escala, promoure les economies circulars i col·laboratives que han sorgit al barri i garantir el compromís cívic i la participació ciutadana en tots aquests processos. L’objectiu és establir dinàmiques de treball bottom-up que permetin desenvolupar el teixit local i promoure un clúster que faciliti el contacte entre els diferents actors involucrats.Compartiu aquest contingut