Un disseny que reinterpreta l’Eixample de Cerdà guanya el concurs d’arquitectura per edificar 280 habitatges de lloguer públic a l’Illa Glòries : Servei de Premsa

Un disseny que reinterpreta l’Eixample de Cerdà guanya el concurs d’arquitectura per edificar 280 habitatges de lloguer públic a l’Illa Glòries

03/05/2017Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’equip d’arquitectes Cierto Estudio i Franc Llonch, serà l’encarregat de dissenyar el Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) i un dels edificis dels quatre que conformaran l’illa

Un dels aspectes innovadors del concurs és el fet que hi ha quatre guanyadors, de manera que les propostes de tots quatre equips d’arquitectes hauran de cooperar per crear el conjunt de 4 edificis que conformarà l’illa de Castillejors, Casp, plaça de les Glòries i Gran Via de les Corts Catalanes

Tot el procés ha estat seguit i participat per les associacions de veïns de l’entorn, que també han estat membres del jurat que ha escollit les propostes guanyadores, tal com preveu el Compromís per Glòries

 

Un disseny urbà que reinterpreta l’Eixample de Cerdà, creat per l’equip d’arquitectes de Cierto Estudio i Franc Llonch, ha estat el guanyador del disseny urbà del concurs internacional d’arquitectura convocat per definir com seran els 300 habitatges destinats a lloguer públic que es construiran a l’illa formada pels carrers Castillejos, Casp, plaça de les Glòries, i la Gran Via de les Corts Catalanes, que s’ha resolt avui.

Es tracta d’un disseny que destaca i ha estat escollit perquè permet una certa continuïtat amb la trama urbana dels districtes de l’Eixample i Sant Martí, i per l’encaix que suposa en l’entorn on es desenvoluparà.

L’equip d’arquitectes Cierto Estudio i Franc Llonch serà l’encarregat també de desenvolupar el projecte d’un dels quatre blocs que conformaran el conjunt urbà, en concret el bloc “A”. Les altres tres propostes guanyadores són:

*La UTE formada per:
– Haz Arquitectes SLP
– Bayona Valero Arquitectes Associats SLP
– Cantallops Vicente Arquitectes
– Ensenyat Tarrida Arquitectes SLP

* La UTE formada per Pau Vidal i Estudio Vivas Arquitectes SCP

* SV60 Arquitectos

Aquests tres equips seran els encarregats dels projectes dels edificis “B”, “C” i “D”.

El regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner ha explicat que a l’hora d’escollir les propostes guanyadores el jurat “ha primat els projectes que més s’integren a l’entorn, els que fan més ciutat i els que creen valors representatius d’habitatge públic”. Montaner ha insistit que el disseny urbà guanyador “té la forma més adient per articular els quatre projectes, la forma triada és una forma entorn de dos patis i deixant un carrer de vianants públic a l’interior que anirà de Gran Via als Encants nous, i deixa dos patis a l’interior, és una reinterpretació de l’Eixample de Cerdà”.

Al concurs internacional de projectes de l’Illa Glòries s’hi van inscriure en total 151 equips d’arquitectes d’arreu de la Unió Europea, però finalment van presentar propostes i per tant han concursat un total de 95. D’aquests se’n van escollir 12 per passar la fase final, però només 11 van presentar la documentació requerida, i per tant, els quatre guanyadors han estat escollits entre 11 finalistes.

L’Ajuntament de Barcelona va convocar al juny de 2016 un concurs de caràcter internacional per escollir el disseny d’un important paquet d’habitatge públic de lloguer que s’ha de construir a l’Illa de Glòries. Aquest concurs, en realitat, comporta l’encàrrec d’una proposta d’ordenació que definirà el Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) per aquest sector, en el qual s’edificaran els pisos. I per altra banda, també comporta l’encàrrec de les propostes arquitectòniques i d’edificació per a quatre sectors de l’Illa de Glòries, quatre propostes que defineixen el disseny dels quatre blocs de pisos que es construiran i que sumaran en total 280 habitatges, en un solar que té una capacitat de sostre edificable de 30.000 metres quadrats. Els projectes d’edificis guanyadors s’han d’adaptar la proposta del PEMU que ha sortit escollida.

Les condicions i les bases d’aquest concurs internacional es van pactar amb les associacions de veïns i de veïnes, en el marc del que preveu el Compromís per Glòries, que totes elles van signar 2007 amb l’Ajuntament de Barcelona, i que continua vigent.

Així, doncs, atenent a les reivindicacions veïnals, algunes de les condicions que es plantegen de cara al disseny dels edificis, són, per exemple, que han de respectar les característiques que ja tenen les illes de l’Eixample, atès que aquests pisos es construiran en una illa que configurarà la trama urbana de l’Eixample. Aquest supòsit impedeix entre d’altres la construcció d’edificis de gran alçada ajudant així a conservar la fesomia del barri.

Els participants al concurs han competit no per la forma dels edificis, sinó pel contingut. La creativitat s’ha d’invertit doncs en aspectes de contingut arquitectònic.

De fet, els criteris per a l’adjudicació dels projectes han tingut en compte aspectes d’ordenació i planejament i aspectes constructius com la qualitat arquitectònica, la integració en l’entorn, la funcionalitat de la planta, l’eficiència energètica i la visió general de la proposta.

Per evitar la concentració de tota l’obra en un únic estudi d’arquitectura, el concurs ja va preveure que els quatre edificis resultants s’adjudiquin a quatre propostes guanyadores, que han de dialogar entre elles. Aquesta és una altra particularitat d’aquest concurs d’arquitectura llargament reivindicada pel sector: per això no hi ha un únic guanyador, sinó quatre propostes arquitectòniques, el primer dels quals és també l’autor de la proposta guanyadora de Pla Especial de Millora Urbana (PEMU).

A partir d’aquest moment els equips guanyadors del concurs rebran l’encàrrec del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB) de redactar els avantprojectes, els projectes bàsics i els estudis de seguretat de cadascuna de les quatre propostes arquitectòniques.

 

Als entorns de Glòries ja estan en marxa 220 pisos més

L’Illa Glòries no és l’única promoció d’habitatge públic que està impulsant l’Ajuntament de Barcelona en aquest entorn. Estan en marxa tres projectes més molt a la vora, alguns dels quals estan molt avançats i altres estan a punt d’iniciar obres. En concret es tracta de les següents promocions:
– C/ Ciutat de Granada, 147 – 155 on es construeixen 105 habitatges. És l’obra més avançada.
– C/ Tànger, 40 a on s’edifiquen 47 pisos també amb les obres en marxa.
– Plaça Dolors Piera, a on estan a punt de començar les obres d’un edifici de 68 pisos també destinats a lloguer públic.

Podeu descarregar-vos més informació sobre les propostes guanyadores i les finalistes en el següent link:
http://www.pmhb.org/document_pc.asp?gc_id=67087

Paraules clau

Illa Glòries/