Barcelona dobla els visualitzadors de pisos turístics il·legals : Servei de Premsa

Barcelona dobla els visualitzadors de pisos turístics il·legals

11/05/2017

L’equip d’identificadors de l’oferta il·legal es reforça i passa de comptar amb 20 persones a 40 per ser encara més eficients i eficaços en la detecció de l’oferta submergida

També es preveu reforçar properament el cos d’inspectors amb 10 persones més, de manera que l’Ajuntament en tindrà 34 i acompleix l’objectiu d’incrementar gradualment el personal d’inspecció i visualització per arribar als 110 efectius al 2018

Amb el pla de xoc contra pisos turístics il·legals, el consistori ha ordenat el tancament de 2.015 habitatges i ha obert expedients a 14 residències d’estudiants i 45 pensions que operaven com a allotjament sense la llicència corresponent

El Govern municipal continuarà treballant per identificar tot tipus d’allotjaments turístics il·legals i usarà noves eines legislatives: ara, les multes per tenir pisos sense llicència passen de 30.000 a 60.000 euros, i només cal trobar turistes un cop en un pis per iniciar l’expedient

 

El Govern municipal continua abocant tots els esforços a la lluita contra els allotjaments turístics il·legals. Amb aquesta intenció, des del mes de maig el cos municipal de visualitzadors d’habitatges d’ús turístics (HUT) que operen sense llicència compta amb 40 persones, de manera que es doblen els 20 efectius que van començar a actuar l’estiu passat en el marc del pla de xoc contra aquesta activitat submergida.

El reforç permetrà fer un nou pas endavant en la tasca d’identificació de pisos i incrementar l’eficiència i eficàcia contra l’oferta d’allotjaments que operen al marge de la llei, provoquen problemes de convivència i contribueixen a l’expulsió dels veïns i veïnes dels seus barris. Aquesta mesura i les altres que s’expliquen a continuació es recullen en l’informe sobre el Pla d’inspecció d’allotjaments turístics que es presentarà i debatrà a la propera Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Els visualitzadors s’encarreguen de comprovar in situ si les adreces que figuren a les ofertes de les plataformes web intermediàries es corresponen a allotjaments concrets. Aquesta tasca facilita la feina als inspectors, ja que es poden cursar sancions un cop s’ha comprovat que un HUT il·legal s’anuncia a Internet.

Com a novetats, ara també fan recerca d’aquells allotjaments que publiquen el seu número de llicències utilitzant dades falses, com ara llicències repetides o inventades. I revisualitzen tots els HUTs localitzats fins ara a través dels visualitzadors que han manifestat la seva voluntat d’adequar-se a la legalitat i han tret els anuncis de les plataformes. A més, prioritzen la recerca de pisos que pertanyen a un amfitrió únic i, com ja feien fins ara, continuen entrevistant turistes i veïns per obtenir direccions de possibles pisos que operen sense llicència.

Enguany, els integrants del cos de visualitzadors disposaran d’un nou local al recinte de l’estació del Nord, de 80 metres quadrats i 15 llocs de treball habilitats per desenvolupar les seves tasques diàries. L’equip serà gestionat a través de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), i ha estat seleccionat per Barcelona Activa mitjançant un servei de reclutament en què van participar més de 100 candidats.

Durant el procés de selecció es van fer entrevistes individuals, proves pràctiques i activitats de networking per poder avaluar tots els perfils i elegir els que més s’adequaven a l’activitat que han de dur a terme. Per tant, el reclutament va permetre que els candidats entressin en contacte directe amb el seu entorn de treball futur, fet que facilita la seva inserció laboral i adaptació a les funcions a realitzar.

Més recursos que mai

El creixement del cos de visualitzadors forma part dels acords presos en el marc de l’aprovació del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), que determinaven un augment gradual del número de visualitzadors i d’inspectors municipals. L’objectiu era actuar amb la màxima contundència possible davant dels allotjaments que infringeixen la llei.

A més d’haver doblat el personal de visualitzadors, l’Ajuntament també ha incrementat el cos d’inspectors municipals destinats a allotjaments turístics amb quatre treballadors més. I el mes vinent està previst que s’hi incorporin 10 inspectors més, de manera que es passarà de disposar de 20 persones a 34 dedicades a gestionar els expedients disciplinaris i denúncies ciutadanes vinculades als allotjaments turístics.

Per tant, el Govern municipal està donant compliment als reptes marcats en aquest àmbit, que establien que a finals d’aquest any el personal d’inspecció i de suport a la inspecció assoleixi els 40 efectius, i al 2018 en sumi encara 30 més. Tot plegat, amb la voluntat que l’any vinent l’Ajuntament disposi d’un total de 110 persones que es podran destinar a la inspecció i visualització.

Això suposarà un autèntic salt de qualitat el control i garantia del compliment de la legalitat vinculada a l’activitat dels allotjaments turístics de la ciutat. Amb totes aquestes actuacions, la previsió és arribar a finals de mandat per sobre del les 3.000 ordres de cessament de pisos turístics il·legals. Aquest increment de la capacitat inspectora permetria assolir l’objectiu d’acabar amb els pisos turístics il·legals el 2023.

Millora en les eines de gestió

Un altra àrea de millora en el marc del pla de xoc són les eines de gestió tant per als propis inspectors com per a l’explotació de dades per conèixer els resultats de l’actuació.

D’una banda, els inspectors disposen d’un smartphone mitjançant el qual poden fer les inspeccions in situ i les actes d’una manera ràpida i eficient. D’altra banda, s’ha treballat en eines de mapificació que permeten que l’inspector es reguli la feina d’una manera més efectiva i tingui al seu abast la visualització del cens de llicències i dels expedients de disciplina que té en tràmit. Aquesta eina, que es compartirà amb els visualitzadors, permetrà també fer explotacions gràfiques dels expedients tramitats i del seu estat de gestió.

I s’ha millorat considerablement l’eina de recerca i detecció d’anuncis d’apartaments turístics, l’aranya web, per tal de detectar millor els anuncis il·legals de les plataformes intermediàries i afinar la visualització i concreció física –adreça, pis i porta– dels habitatges per poder procedir a l’obertura d’un expedient disciplinari en el cas que sigui oportú.

Balanç d’actuació

De gener de 2016 a abril d’aquest any, l’Ajuntament ha obert un total de 5.490 expedients disciplinaris, 2.869 dels quals són sancionadors. A més, s’han incoat 2.015 ordres de cessament a pisos que operaven sense disposar de la llicència corresponent. D’aquests, 548 han acatat l’ordre, i a més s’han dictat 127 precintes.

La posada en marxa del pla de xoc, al juliol de 2016, ha significat una pujada molt destacada en l’evolució dels expedients en tràmit de disciplina i la detecció d’activitat il·legal vinculada als pisos turístics. El següent gràfic ho mostra clarament:

Paral·lelament, el número de denúncies ciutadanes d’HUTS il·legals a través de la pàgina WEB i el telèfon que es van habilitar per tal que el ciutadà pogués comprovar la legalitat d’una determinada adreça i efectuar la corresponent denúncia ha passat de només 39 entrades durant l’any 2015, a 2.784 l’any 2016 i 560 fins a l’abril de 2017.

Actualment, l’oferta total dels habitatges d’ús turístic a la ciutat és de 15.881 HUTs, dels quals 9.606 habitatges amb llicència i 6.275 habitatges sense llicència, tal com indica un estudi encarregat pel consistori al 2016 en el marc del Pla Estratègic de Turisme.

Residències d’estudiants, pensions, plataformes i altres allotjaments

En l’àmbit de la inspecció i detecció, l’Ajuntament no només treballa per detectar l’oferta il·legal d’HUTs, sinó que també actua amb altres tipus d’allotjaments turístics irregulars que es publiciten a través d’Internet.

En aquest sentit, en la recerca feta per l’equip de visualitzadors i arran de les queixes ciutadanes es va detectar un total de 19 residències d’estudiants que oferien les seves instal·lacions a turistes. A 14 d’elles se’ls està tramitant les corresponents ordres de cessament i sancions, si bé cal dir que durant el procediment 13 d’elles han retirat els seus anuncis de les pàgines web i han manifestat la seva voluntat de complir amb la legalitat. Les cinc residències restants estan sent analitzades.

Un altre dels supòsits detectats arran de la tasca visualitzadora va ser l’existència de pisos que es lloguen per habitacions en la seva totalitat, de manera que actuen com a pensió il·legal. Actualment s’estan tramitant els expedients de 45 pisos que complien aquest supòsit.

Pel que fa a les plataformes intermediàries, l’Ajuntament ha creat aquesta mateixa setmana una taula de treball amb Homeaway, Booking, Rentalia, Apartur i Tripadvisor per disposar d’un marc de col·laboració estable on abordar conjuntament les millores i reptes d’un sector en evolució constant i amb un marc normatiu canviant. La taula està formada per aquells operadors compromesos amb la millora de la destinació i amb el compliment de la legalitat en l’allotjament turístic, i podrà incorporar en el futur nous membres si s’ajusten a aquests mateixos criteris.

Arran dels expedients sancionadors incoats a intermediaris que anunciaven pisos turístics sense número de llicència, els portals Homeaway, Rentalia, Rent4adays, Openhouse, Only Apartments, Tripadvisor i Housetrip s’han adequat a la legalitat i ja no en publiciten. I han manifestat la voluntat de complir-la –i actualment s’està comprovant si ho fan– Niumba, Fotocasa, Milanuncios i Segundamano. Per tant, actualment l’única gran plataforma que incompleix la normativa de manera explícita és Airbnb, a qui se li ha incoat el corresponent expedient per reincidència de 600.000 euros.

L’Ajuntament continua treballant per identificar tot tipus d’activitats vinculades als allotjaments turístics que queden fora de la llei, com ara pisos turístics sense cèdula d’habitabilitat, o pisos amb llicència però que s’han desdoblat en dos habitatges sense llicència d’obres, etc. Per això, es farà un control de l’adequació a la legalitat de totes les llicències d’HUT i altres allotjaments.

Canvis a la normativa vigent

Per últim, la Llei 5/2017 de mesures fiscals i administratives que va entrar en vigor l’abril passat incrementa la quantia de les infraccions molt greus de la Llei de Turisme de la Generalitat a un mínim de 60.000 euros, i per tant les multes per tenir un allotjament turístic sense llicència passaran de 30.000 a 60.000 euros.

Igualment, s’ha modificat la Llei de Turisme per tal de suprimir la necessitat de reiteració en la detecció d’un pis turístic il·legal. Així doncs, actualment ja no és necessari trobar turistes més d’una vegada per considerar que un habitatge es d’ús turístic, i amb un cop n’hi ha prou, fet que facilita la tasca inspectora.Compartiu aquest contingut