Barcelona posa les cures a les persones al centre de la política municipal i impulsa un pla estratègic fins al 2020 : Servei de Premsa

Barcelona posa les cures a les persones al centre de la política municipal i impulsa un pla estratègic fins al 2020

23/05/2017

El pla municipal està dotat de 59 milions d’euros per a 68 noves accions orientades a garantir el dret a ser cuidat amb qualitat i a cuidar en condicions socials i laborals adequades

El pla preveu, entre altres iniciatives, la creació de cinc nous espais familiars, suport financer per rehabilitació de la llar per persones amb discapacitat i la creació d’una bossa d’hores mensuals de servei de cura que faciliti la conciliació entre vida laboral, familiar i personal per a famílies sense xarxa relacional que estiguin realitzant un procés d’inserció laboral

Aquesta mesura contempla accions per posar en valor, econòmica i socialment, el treball de cura que tothom necessita en algun moment de la vida

 

L’Ajuntament de Barcelona vol posar al centre de les polítiques municipals la democratització de la cura, amb la voluntat de posar-la en valor, reconeixent-la i socialitzant-la. Segons un diagnòstic elaborat des del comissionat d’Economia Social i Solidària, la família és la encarregada principalment d’assumir la cura de persones malaltes i/o depenents (gairebé el 90% del temps de cura a la salut es garantit per la família). Dins d’aquestes, majoritàriament, les dones són qui la assumeixen, fet que impacta negativament en la seva salut (tendinitis, hèrnies, dolor d’esquena crònica), disposen de menys temps i impacta negativament en la seva entrada i permanència en el mercat laboral.

Per aquest motiu, la regidoria de Feminismes i LGTBI conjuntament amb el Comissionat d’Economia Social i Solidària han impulsat un pla estratègic entre 2017-2020 dotat d’accions per fer-ne corresponsable al conjunt de la ciutadania sobre la cura a les persones malaltes o que necessiten ser cuidades. El pla es presentarà com a Mesura de Govern en el proper Plenari del Consell Municipal.

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha afirmat que “els espais familiars donen resposta a una demanda de families que no volen escolaritzar les seves criatures entre 0-3”. “Des d’un Ajuntament compromés amb la cura també els hem garantir aquests espais on es resolen dubtes, que fomenten la convivència i que ajuden també a trencar l’aïllament de les mares i pares, en cas que aquest es doni”.

La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha afirmat que les cures han d’estar al centre de les polítiques municipals: “hem fet una aposta de recursos públics per donar valor a les cures, perquè aquestes són sostenibles pel conjunt de la ciutat. Els estudis ens diuen que el 90% de les cures les assumeixen les families, majoritàriament les dones, quan aquesta seria una funció que hauria de complir l’Estat de Benestar. Les cures són cares però és l’aposta d’aquest govern”.

 

Una dotació pressupostària de 59 ME durant aquest mandat

Durant l’any 2016 es van destinar 163 milions d’euros del pressupost municipal a actuacions vinculades a la democratització de la cura. La mesura que aquesta setmana es presenta afegeix a aquesta quantitat 59 milions d’euros addicionals per al període 2017-2020. Així doncs, el pressupost destinat al sector de la cura com Ajuntament de Barcelona arriba als 222 milions.

Entre les accions més destacades hi ha l’impuls del cohabitatge que possibilita formes de convivència més col·lectiva i auto-organitzada; ajuts a la rehabilitació funcional de la llar de persones amb discapacitats permanents o adquirides per garantir més autonomia al domicili; la promoció als barris de les xarxes comunitàries que abordin la solitud no volguda amb l’ampliació del projecte ‘Radars’ i ‘Baixem al carrer’ i una línia de subvenció per donar suport a les activitats de lleure inclusives per a persones amb alguna discapacitat o diversitat funcional.

En matèria econòmica i de generació d’ocupació, Barcelona Activa impulsarà mòduls de formació i validació d’acreditació competencial per a les persones cuidadores professionals i, a més, s’estudiaran incentius per la contractació formal i digna per part de les famílies de persones treballadores de la llar i cuidadores professionals.

També es farà una prova pilot per a la creació d’una bossa d’hores mensuals de servei de cura que faciliti la conciliació entre vida laboral, familiar i personal per a mares/pares sense xarxa relacional o en situació d’exclusió econòmica que estiguin realitzant un procés d’inserció laboral.

En l’àmbit formatiu, a més es crearà el nou programa ‘Preparats per cuidar’ per promoure la coresponsabilitat dels homes en la cura a través de formació i assessorament als homes en l’àmbit sanitari, educatiu i de cures, incentivant sobretot als homes en situació d’atur.

 

Les escoles bressol de nova construcció incorporaran un espai familiar

D’altra banda, també inclòs en la mesura de govern per una ‘Democratització de la cura’ i en les accions que busquen la socialització de la mateixa a la ciutat, les escoles bressol municipals que es construeixin a Barcelona comptaran amb un espai familiar, que s’incorporarà també al mateix edifici. En aquest mandat, l’Ajuntament té concretats ja els districtes on es posaran quatre espais familiars, a banda de l’Espai Familiar El Torrent, al barri de Roquetes, que ja es va inaugurar al mes d’octubre. Actualment, a banda d’aquest EF a Roquetes, la ciutat compta amb l’Espai Familiar de Bon Pastor, l’Espai Familiar La Casa dels Colors a Zona Franca, i l’Espai Familiar Cadí- Raval.

Els quatre nous Espais Familiars seran els de Tres Tombs (Eixample Esquerre) que s’obrirà l’últim trimestre de 2017; Aurora (Raval), l’any 2018; i Sants-Badal i Trinitat Nova que s’obrirà l’any 2019.

La voluntat d’avançar en el la creació d’aquests espais s’emmarca en el debat que el consistori ha obert amb entitats i professionals de l’atenció a la petita infància, per tal d’actualitzar els serveis que s’hi dediquen. En aquest sentit, es volen donar més opcions a les famílies per tal que a més de l’oferta d’educació reglada, puguin escollir, si així ho decideixen, una oferta amb formats i horaris menys rígids.

D’altra banda, s’ubicaran els dos tipus d’oferta en un mateix edificis per tal que es complementin, amplifiquin les possibilitats d’ús per part de les famílies i enriqueixi la intervenció educativa a tots dos serveis. Els quatre espais existents actualment són:

Espais familiars
EF Bon Pastor: 45 Infants
EF La Casa dels Colors (Zona Franca): 48 Infants
EF Cadí- Raval: 56 Infants
EF El Torrent: 35 Infants

Els Espais Familiars ofereixen un espai de joc amb intencionalitat educativa, sense horaris marcats i on les famílies poden compartir entre elles experiències, a la vegada que hi compten amb professionals de l’educació perquè els puguin assessorar. Els espais també tenen l’objectiu de posar a disposició un espai d’ajuda mútua, que actuï preventivament contra l’aïllament familiar, i de fer treball en xarxa amb els diferents serveis educatius, socials i sanitaris del territori de referència.

Cada grup està format per 14 famílies amb infants, i es realitzen dues sessions setmanals, de 2:30h cadascuna. Actualment, cada espai familiar ofereix tres grups, dos de matí i un de tarda, amb una capacitat total per a 42 famílies. L’espai està a càrrec de tres educadores d’escola bressol de l’Institut d’Educació (dues titulars i una de suport), amb una dedicació de 35 hores setmanals cada una.

Quant a les característiques físiques, cada espai té una superfície mitjà de 135 m2, amb una zona d’acollida, una gran sala amb espais de joc diferenciats, una sala de reunions de famílies i professionals, un espai amb canviador i bany per a nens i adults i un petit magatzem.

 

Document relacionatCompartiu aquest contingut