L’Ajuntament impulsa el Pla d’Adolescència i Joventut per facilitar l’autonomia i l’emancipació dels i les joves : Servei de Premsa

L’Ajuntament impulsa el Pla d’Adolescència i Joventut per facilitar l’autonomia i l’emancipació dels i les joves

29/06/2017

En aquest 2017, el Pla d’Adolescència i Joventut compta amb un pressupost de 27.168.887 euros

El Pla s’estructura en quatre grans eixos centrats en facilitar l’emancipació, contribuir al benestar dels i les joves, fomentar que participin en la transformació de la societat, i treballar les diferents accions a nivell de districtes i barris

El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu de més d’un any, en el qual han participat centenars de persones entre joves, representants d’entitats juvenils, experts, i representants dels diferents grups municipals

Es posarà en marxa una Programa de retorn del talent jove que ha emigrat i que vol tornar a Barcelona, en el marc del Pla d’ocupació juvenil del Pla per al foment de l’ocupació juvenil i de Qualitat.

Es reservarà el 30% de tots els habitatges de protecció oficial adjudicats en lloguer i en dret de superfície per a menors de 35 anys

El procés d’elaboració del Pla parteix d’un diagnòstic del Balanç de l’anterior Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016, de l’enquesta de joventut 2015 i de 16 plans municipals de ciutat que interactuen entre sí.

El Pla incorpora mesures per prevenir i lluitar contra les discriminacions per motius de gènere, origen cultural, i diversitat funcional, donant a conèixer els drets de la ciutadania

El Pla contempla l’elaboració d’un nou pla d’equipaments i serveis juvenils amb l’objectiu de millorar la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat I els serveis de promoció i informació adreçats als joves.

 

Descarregar document en format PDFCompartiu aquest contingut