El Govern presenta un projecte de pressupost pel 2018 que consolida l’aposta per l’atenció social i reforça el transport públic : Servei de Premsa

El Govern presenta un projecte de pressupost pel 2018 que consolida l’aposta per l’atenció social i reforça el transport públic

10/10/2017

La proposta de Pressupostos pel 2018 permet veure l’evolució i consolidació de les prioritats socials del Govern i que s’han traduït en un increment total de la despesa corrent de 269M€ des de principis de mandat

El projecte de Pressupostos 2018 preveu un volum total de despesa de 2.642,9 milions d’euros, 62,4M€ més disponibles respecte a aquest any

La proposta reforça les polítiques socials i posa l’accent en la millora del transport públic, que rep prop de 22M€ més de recursos en un sol any

 

El Govern municipal ha elaborat un primer projecte de Pressupostos per al 2018 que manté la tendència creixent registrada durant tot el mandat i que preveu un volum total de despesa no financera de 2.642,9 milions d’euros, el que suposa un increment del 2,4% respecte els comptes d’aquest any i 62,4M€ més de recursos disponibles.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que la “presentació de la proposta de pressupost vol ser un missatge d’estabilitat, de normalitat institucional en temps d’incerteses”, adreçat a la ciutadania, als actors socials i econòmics i als sectors culturals.

“La proposta consolida el canvi pressupostari del 2015 al 2018, on ha augmentat en 269M€ la despesa social, i és una proposta rigorosa, solvent i amb un clar èmfasi en la qüestió i atenció social, que serveix per estimular l’activitat econòmica a la ciutat, per aprofitar el talent i el dinamisme econòmic que té i continuarà tenint més enllà de la conjuntura actual”, ha subratllat el primer tinent d’alcaldia.

Pisarello ha explicat que el creixement del pressupost pivota en tres eixos i consolida les polítiques prioritàries del Govern des de l’inici del mandat, adreçades a garantir els drets socials i combatre les desigualtats, (amb el desplegament, entre d’altres mesures, del Pla de Barris); el transport públic i la bicicleta com aposta per la sostenibilitat, i les polítiques d’habitatge, com la gran novetat política del govern.

En total, la despesa corrent en aquest període s’ha incrementat en total en 269M€, respecte al pressupost inicial 2015. Per polítiques, aquest increment en el que portem de mandat ha estat especialment notable en serveis socials i promoció social (+73,9M€ o 27,5%), la millora del transport públic (+41,7M€ o 15,5%), habitatge i urbanisme (+35,1M€ o 13,1%), o cultura (+21,9M€ o 8,1%).

El document de Pressupostos 2018 és la proposta de sortida amb què el Govern municipal vol obrir la ronda de diàleg amb la resta de grups polítics per tal de poder incorporar aportacions i millores durant les properes setmanes. La voluntat del Govern municipal és obrir aquest període de negociació amb l’objectiu de sotmetre a aprovació inicial la proposta a la Comissió d’Economia i Hisenda corresponent al mes de novembre.

El pressupost 2018, amb un volum total de despesa no financera de 2.642,9 M€, preveu arribar als 2.210,1 milions d’euros de despesa corrent, el que suposa un augment de 58,7M€. Així mateix, preveu un volum d’inversions per valor de 432,8 milions d’euros, fet que representa 3,8M€ més disponibles respecte al pressupost d’enguany.

 

Continuen creixent les polítiques de mediambient, serveis socials o transport públic

En concret, en el projecte de Pressupostos 2018 es preveu destinar un total de 408,8 M€ de despesa a medi ambient, que inclou neteja viària, abastament d’aigua, o enllumenat púbic.

Així mateix es prioritza i consolida la política de serveis socials i promoció social iniciada a principis de mandat que al 2018 arriba als 328,7 milions d’euros i que representa un 15% del total de la despesa corrent. En aquest capítol s’hi inclouen els recursos destinats a l’assistència social primària o a la promoció social per tal d’atendre diversos col·lectius com infància, joventut o persones amb discapacitat.

L’anàlisi de la despesa corrent per polítiques revela una aposta important del govern municipal per promoure la mobilitat sostenible i millorar del transport públic, i les transferències a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). En total es preveu destinar 175,1 M€ a la millora del transport públic, el que suposa un increment de recursos del 14% i de 21,6 milions d’euros disponibles respecte el pressupost vigent.

Així mateix creixen les partides destinades a Cultura, 145,6M€ en total; Habitatge i Urbanisme, 133,5 M€; o Educació que consolida els 121,8 M€ de despesa disponibles enguany.

 

Inversions repartides al territori i aposta per l’habitatge

Pel que fa a les inversions, 432,8M€ en total, la major part dels recursos es destinaran a la construcció i millora d’equipaments (157,3M€) i al manteniment i arranjament de l’espai públic (144 M€).

Pel que fa a Habitatge hi ha en total una inversió prevista de 72,7 milions d’euros, atès que hi ha 49,2 M€ d’execució pròpia aquest 2018 per part del Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH). Això fa que la inversió total, comptant aquesta injecció a la construcció d’habitatge per part del PMH de prop de 50M€, arribi a 482M€.

Entre els projectes més destacats hi ha el manteniment de centres educatius i obres de millora, amb 12 M€; els ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatges amb 12,4M€; l’execució del projecte del túnel de la Plaça de les Glòries, dotat amb 10,7M€ o més de 9 M€ destinats a l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) per tirar endavant el Pla de transformació digital de l’administració municipal per millorar la prestació de serveis.

La construcció de l’equipament esportiu del Camp de Ferro, l’execució del Pla de Barris a Nou Barris, l’ampliació de la xarxa de carrils bici o la finalització del Mercat de Sant Antoni son algunes de les principals inversions previstes el 2018.

 

Una proposta que garanteix l’equilibri de les finances municipals

El pressupostos dóna compliment als principals objectius financers i respecta totes les normes pressupostàries: Estalvi brut, endeutament i garanteix la solvència de l’Ajuntament de Barcelona.

Manté una bona liquiditat per tal de poder seguir complint amb el compromís de pagar els proveïdors a 30 dies. L’estalvi brut previst (diferència entre ingressos i despesa corrent) és del 15% del pressupost, fet que implica poder destinar a la inversió 432,8 milions d’euros.

Pel que fa a l’endeutament es manté la xifra d’endeutament més baixa des de fa més d’una dècada, de 835,5 milions d’euros, assolida fa dos anys.

 

Document relacionat en format PDFCompartiu aquest contingut